minbaad.dk
onsdag 12. december

Der høstes i Rudkøbing Havn. Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis

Ålegræs angriber Rudkøbing Havn - uønsket høst igang

Store mængder af visnet ålegræs er til gene for lystsejlere og jollefiskere i Rudkøbing.

Mens landmænd bekymrer sig om udsigten til årets magre udbytte, er høsten indledt på en lokalitet, der til gengæld kan melde om rekordstor volumen.

Stedet er overfladen af Rudkøbing havns bassiner. Her blev en usædvanlig høst indledt tidligere på ugen. Høstens udbytte er uønsket, og der er kun udgifter forbundet med den. Afgrøden er ålegræs.

Det skriver Søsiden på Fyns Amts Avis

Aldrig før set så meget ålegræs

- Jeg har aldrig tidligere set ålegræs i så store mængder her i havnen, siger Rudkøbings havnemester, Kim Rasmussen til Koøjet.

Tidligere på ugen havde kommunen som en slags høstmaskine hyret en containerlastbil med grab hos vognmandsfirmaet Bjarne Kaae i Bagenkop.

Operationen gik ud på at fjerne de store mængder ålegræs, der var drevet ind i den østlige del af havnens Søndre Bassin. Vognmanden med grabben blev assisteret af havneassistent Arne Bjerg Nielsen, Rudkøbing.

Han sad i en jolle med en påhængsmotor. Propellen fremkaldte bølger, så ålegræsset kunne drive indenfor grabbens rækkevidde.

Tre containerfulde ålegræs

Kim Rasmussen oplyser, at der denne dag blev opfisket i alt tre containerfulde ålegræs. Høstudbyttet fra havnen blev aflæsset på Langeland Kommunes genbrugsplads til kompostering.

Senere på ugen blev der igen høstet, også i fiskerihavnen. I næste uge fortsætter opfiskningen med Rudkøbing Havnesmedies mobilkran som høstmaskine.

- Indsatsen er nok skruen uden ende. Bare vi kunne få noget østenvind. Så løser problemnet sig selv, siger Kim Rasmussen. Og problemet er bl. a., at havnebrugere som fx lystsejlere og jollefiskere får ålegræsset i fartøjernes propeller og indsugning.

Ålegræs gror på sandbund i op til fem-seks meters dybde. Lige netop den slags bund er der meget af ud for Rudkøbing havns indsejlinger.

Derude på havbunden er grønt, groende ålegræs et sundhedstegn. Men når miljøet forringes som følge af iltsvind og mangel på næring, dør ålegræsset, slipper bunden og driver rundt på overfladen.

Kilde. Søsiden, Fyns Amts Avis

Massivt ålegræs i Rudkøbing. Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis

Bookmark and Share
FLERE NYHEDER


SEJLKLUBBER OG KLASSER

Få nyheder og deltag i konkurrencer

Besøg os på facebook


MORTEN LORENZEN TAGER ORDET