Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Unge Feva-sejlere fra Køs Sejlsport, en ungdomsvenlig sejlklub for de 8-25-årige. Foto: Anders Lund

KØS Sejlsport fordobler medlemstallet: Lønnede ungdomstrænere er afgørende - få gode råd fra formanden

Ungdomsklubben KØS Sejlsport er de seneste år vokset fra at være 25 til i dag at have over 50 unge medlemmer på klubkortet. Formand Sune Vester Lindhe fortæller her, hvilken udvikling klubben er gået igennem og giver gode råd til andre sejlklubber, der vil have flere børn og unge i gang med at sejle.

Af Cille Rosentoft |

Sune Vester Lindhe har været formand i KØS Sejlsport i et års tid, hvor han har stået i spidsen for en kulturændring i sejlklubben.

Klubben, som altid har været drevet af stærke frivillige kræfter, har ikke fået reguleret deres tilskud i mange år. Der var derfor ikke penge nok til at vedligeholde udstyret. Med ændringen i formandsposten kom der fokus på netop dette, ligesom opmærksomheden blev rettet mod fastholdelsen af medlemmer.

Det har resulteret i ansættelsen af nye, lønnede ungdomstrænere, istandsættelse af udstyr og i det hele taget ny energi i klubben.

- To af underviserne istandsatte 10-15 Optimistjoller. De stod for et kæmpe arbejde med at istandsætte joller, og det betød, at vi så havde flere ordentlige joller, fortæller Sune Veste Lindhe.

Nye energiske ungdomstrænere

KØS Sejlsport lagde en anden strategi i forhold til deres trænerkorps. For at tiltrække og fastholde medlemmer var det vigtigt for dem at skabe mere tryghed og glæde ved sejladsen. Alle trænere blev derfor udskiftet på begynderholdene. Der blev ansat nye, yngre trænere, som alle var lønnede.

- Det gav en ny energi på holdene, og det smittede af i hele sejlklubben - også hos de frivillige, understreger Sune Lindhe og fortsætter:

- Når der kommer nye ombord, sætter det selvfølgelig en udvikling i gang.

Tryghed og fastholdelse

Ungdomssejlklubben har brugt tid på at udvikle og planlægge et intro-forløb, der gør, at de unge sejlere har lyst til og mod på at blive i klubben. Ingen skal kastes ud på for dybt vand, for det medfører ofte, at de ikke har lyst til at fortsætte.

Et introforløb i KØS ser således ud:

Dag 1: Svømmeprøve, lære våddragt og redningsvest at kende. Det handler denne dag om at blive tryg ved at være i havvand. 

Dag 2: Kæntreprøve. Ved siden af KØS’ flydebro laves der kæntringsprøve, hvor sejlerne skal kæntre jollen, vende den rundt igen og selv komme op i jollen.

Dag 3: Her kommer de i bådene for første gang. De skal sejle fem meter ud, lave en stagvending og sejle tilbage igen. De er ude én ad gangen, så alle kan se hinanden, og alle kan se, hvordan det skal gøres. En træner starter med at lave øvelsen, så de kan se, hvordan man fører skøde og rorpind bag om ryggen uden at give slip.

Derefter er de nye sejlere trygge, og KØS kan bevæge sig på vandet i hold á 15 elever. Hvert hold har tilknyttet to trænere.

Når der optages nye på holdet, er alle igennem dette introprogram, før de får lov at slutte sig til resten af flokken.

De unge vil sejle Yngling

Ungdomssejlklubben KØS er ligeledes i gang med at udvide med Ynglingehold. Det opstod ud fra et behov hos en gruppe unge, som godt kunne tænke sig at komme i gang. De gjorde to Ynglinge klar, brugte fire dage på master, bundmaling og alt hvad der skulle til, for at de to både kunne komme i vandet og bruges.

- Vi vil gerne udvide med flere Ynglinge-hold. Jeg kan huske den tid, hvor unge mennesker droppede gymnasiefesten for at tage ud og sejle. Der er måske lidt vej endnu, men vi er klar til flere hold, påpeger Sune Lindhe, og opfordringen er hermed givet videre.

Gode råd fra KØS

1: Ansæt ungdomstrænere
Ved at ansætte ungdomstrænere får du mulighed for at skabe en god forbindelse til børnene. De ungdomstrænere, KØS har ansat, er gode til at sætte sig ind i, hvad man har brug for, når man er et lille barn, der skal lære at sejle.

2: Planlæg et stille og roligt introforløb
Lad være med at kaste børnene ud i en båd første gang. Lad dem blive trygge ved at være i havvand. 

3: Arbejd med fastholdelse ved at skabe tryghed
I kan blandt andet arbejde med tryghed ved at lave små hold. På den måde måde kan trænerne have en fornemmelse af alle børnene og støtte dem der, hvor de har brug for det.

content-loader
content-loader
content-loader