Gå til hoved-indhold
Hele Team Hellers i Kastrup har fået det store smil frem. Resten af juni køres med 20 procents rabat for at fejre sejren, erfarer minbaad.dkUdstyr
Hele Team Hellers i Kastrup har fået det store smil frem. Resten af juni køres med 20 procents rabat for at fejre sejren, erfarer minbaad.dk

Peter Heller efter frifindelse: Vi er glade og frustrerede

Heller Yachtværfts frifindelse er en syngende lussing til konkurrencemyndighederne, der startede sagen på baggrund af en anmeldelse, indgivet af Lynettens Bådservice.

Af Troels Lykke |

”Konkurrenceankenævnets afgørelser ophæves”.
Lige så klart som sommerhimlen lyste over Kastrup Strandpark tirsdag 18. juni, lyser konklusionen i den dom, som Sø- og Handelsretten samme dag afsagde i sagen om påstået ulovlig støtte til Hellers Yachtværft.

Sø- og Handelsretten siger i en dom, at de kendelser, som Konkurrencestyrelsen, Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet har truffet i 2010 og 2011, er afsagt på et så tyndt grundlag, at de skal ophæves.

Konkurrencerådet har gennem Kammeradvokaten meddelt, at man tager dommen til efterretning, og at man således ikke anker den til Højesteret.

Dommen fra Sø-og Handelsretten er dermed endelig.

Det betyder, at den lejeaftale, som Hellers Yachtværft indgik med Tårnby kommune i 2004 om den tidligere udstillingsbygning for Øresundsbron i Kastrup Strandpark er fuldt lovlig, lyder det i en pressemeddelelse fra Hellers. 

LUSSING - der synger
Dommen er en syngende lussing til konkurrencemyndighederne, der startede sagen på baggrund af en anmeldelse, indgivet af en af Hellers største konkurrenter, Lynettens Bådservice, om ulovlig offentlig støtte.

Det var i 2008, og siden har Hellers Yachtværft levet under truslen af at skulle betale først 2,5 mill. kroner, siden 870.000 kroner tilbage til Tårnby kommune.

Hellers Yachtværft har utallige gange forsøgt at argumentere imod det grundlag som konkurrencemyndighederne havde anvendt, men blev afvist flere gange i konkurrencemyndig-hedernes ankesystem.

Til sidst havde Hellers Yachtværft kun den mulighed at stævne Konkurrenceankenævnet for at få kendelserne kendt ugyldige.

KLAR DOM
Og det endte med en fuldstændig ren dom.  Ikke alene slipper Hellers for at betale en formue til Tårnby Kommune. Sø-og Handelsretten kritiserer også med skarpe ord det grundlag, sagen overhovedet blev rejst på.

Således siger Sø- og Handelsretten, at den syns-og skønsrapport fra 2010, som var Konkurrencemyndighedernes eneste ”bevis”, ikke er tilstrækkeligt funderet, og at de lejemål, man bruger som argument for lejefastsættelsen, ikke reelt er sammenlignelige med Hellers lejemål i Kastrup.

Dommerne konkluderer:
”Den aftalte leje ligger indenfor den økonomiske ramme, som en fornuftig privat udlejer ville indgå på daværende tidspunkt, hvorfor Hellers ikke har modtaget en økonomisk fordel.”

GLADE OG FRUSTREREDE
”Lige nu er vi både glade og frustrerede”, siger Peter Heller. ”Vi er glade for, at vi har fået ret i det vi hele tiden har sagt – nemlig at vi ikke har gjort noget forkert. Men vi er også frustrerede over, at staten kan bruge så mange kræfter på en sag, der alene bunder i en anmeldelse fra en af vore konkurrenter, og som hviler på et så tyndt grundlag. Men lige nu glæder vi os,” siger Peter Heller, der er 3. generation på Hellers Yachtværft i Kastrup, og som ejer værftet sammen med sin samlever, Annette Lykke Nielsen.

”Dommen er konkret funderet, hvilket nok er årsagen til, at Konkurrencerådet har taget dommen til efterretning,” siger advokat Ejner Bækgaard, København, der har ført sagen for Hellers Yachtværft.

”Men jeg deler min klients frustration over, at man ikke tidligere i det konkurrenceretlige system har kunnet se, at beviset var for tyndt. Der er nu gået flere år med denne sag, hvor mine klienter har været under et voldsomt pres økonomisk som psykisk, og så ender det med en så klar afgørelse til fordel for dem. Det er meget glædeligt, men også frustrerende. Konstateres kan det imidlertid, at retssikkerheden gennem Sø- og Handelsretten sejrede til sidst”.

content-loader
content-loader
content-loader