minbaad.dk
onsdag 26. september
Stort sejladsområde er stadig standar hos Pantaenius. Og du kan fortsat sejle eller have båden til at ligge i vandet hele året, uden at skulle betale merpræmie.

Stort sejladsområde er stadig standar hos Pantaenius. Og du kan fortsat sejle eller have båden til at ligge i vandet hele året, uden at skulle betale merpræmie.

Pantaenius fjerner selvrisiko for visse skader

Pantaenius ændrer nu betingelserne for kasko- og ansvarsforsikringerne. I nogle tilfælde er dækningen udvidet. Og selvrisikoen er fjernet for flere skadetyper, lyder det fra forsikringschef Gert Toft.

Kort Nyt | 16-03-2010 15:28 | Af  Troels Lykke

"Vi har ikke ændret ved konceptet i vores betingelser. Det koncept, der gjorde, at Pantaenius efter etablering af en afdeling i Danmark i 1994 hurtigt blev én af de største udbydere af bådforsikringer i Danmark," siger Pantaenius chef i Danmark Gert Tof.

Forsikringssummen er stadig en aftalt sum, så der ved totalskade ikke er diskussion om, hvad bådens handelsværdi er! Ved delskader betales for den nødvendige reparation eller genanskaffelse uden fradrag for slid og ælde.

Stadig stort sejladsområde

Stort sejladsområde er stadig standard. Og du kan fortsat sejle eller have båden til at ligge i vandet hele året, uden at skulle betale merpræmie.

Betingelserne er fortsat uden mange af de uklare forbehold og undtagelser, der kan gøre livet som sejler surt.

Har du for eksempel behov for midt i sæsonen at tage båden op et par dage for at rense bunden eller lave en mindre reparation, kan dette gøres uden at skulle tage mast og rig af, siger Gert Toft.

Skader på motorer, rig og sejl er forsikret mod de samme skadetyper som resten af båden og dens udstyr og udrustning. Derfor betales der også ved skader på motor, rig og sejl for den nødvendige reparation uden fradrag for slid og ælde.

I bådkaskoforsikringer er det ellers et almindeligt vilkår, at skader på rig og sejl maksimalt erstattes med 20 % af bådens forsikringssum/handelsværdi. Og det er ofte et vilkår, at sejl, kalecher og påhængsmotorer afskrives med 10 % om året.

Men de begrænsninger findes ikke i Pantaenius kaskoforsikring, forklarer den danske forsikringschef.

Det er ændret i kaskoforsikringen?

Det er svært at læse forsikringsbetingelser, men Pantaenius har forsøgt at gøre betingelserne lettere at læse, og det skulle være lettere at se, hvad der er dækket.

Endvidere er dækningen udvidet, så den ikke kun dækker rimelige udgifter til bjærgning, men nu også til bugsering i nødsituationer uden, at du skal tegne tillægsforsikring.

Selvrisikoen er fjernet ved flere skadetyper. Hvis din båd er fortøjet og påsejles af en anden båd, og denne sejler ikke oplyser, at han har skadet din båd, så er der ikke selvrisiko på din skade.

Og Pantaenius har fjernet selvrisikoen ved indbrud og skader på personlige effekter.

Det er ændret i ansvarsforsikringen?

Dækningen er udvidet, så din almindelige ansvarsforsikring af din egen båd, som du har tegnet igennem Pantaenius, også dækker i nogle situationer, hvor der kan være problemer med forsikringsdækningen af en båd, som du har chartret og er taget på tur i.

Du kan læse mere om denne dækning i artiklen ”Ubekymret Charter”, som du finder i Pantaenius News.

pantaenius.dk

Bookmark and ShareFelter med * skal udfyldes


FLERE NYHEDER


SEJLKLUBBER OG KLASSER

Få nyheder og deltag i konkurrencer

Besøg os på facebook


MORTEN LORENZEN TAGER ORDET