Gå til hoved-indhold
Kjeld SøderlundKort Nyt
Kjeld Søderlund var en ualmindelig sympatisk sejler, som minbaad.dk tit talte med fik gode råd fra. Meget trist, at han nu er væk.

Kjeld Søderlund er død

En af dansk sejlsports store, gamle mænd og ildsjæle, kommandørkaptajn og skribent Kjeld Søderlund, er sovet stille ind omgivet af børn og børnebørn. Han blev 83 år gammel efter kort tids alvorlig sygdom. Læs Jakob Johannsens mindeord.

 

Af Jakob Johannsen |

Søen har altid kaldt på Kjeld Søderlund.

Allerede som dreng i Århus begyndte han at sejle som søspejder, under krigen deltog han som gymnasiast i illegalt arbejde, hvor han var aktiv i modstandsgruppen Akademisk Skyttekorps, og så snart krigen var slut meldte han sig til Søværnet. 

Han blev kadet året efter, og i 1950 afsluttede han sin søofficersuddannelse.

Hans første chefpost var på minelæggeren Laaland i 53, og herefter fulgte en lang række poster som chef og næstkommanderende til søs og i land både i Danmark og på Grønland.

I 55 bliver han kaptajnløjtnant og i 62 orlogskaptajn. I 1973 bliver han udnævnt til kommandørkaptajn, og samtidig chef for inspektionsskibet Vædderen og senere Hvidbjørnen.

Året efter blev han leder af Søværnets skoledeling, hvor bl.a. minelæggeren og skoleskibene Fyn og Møn hørte under.

Ledsagede Dronningen og Prinsen

Det var som chef på Skoleskibet Møn, at han ledsagede kongeskibet Dannebrog med Dronnningen og Prinsen på turen over Atlanten til USA’s 200 års dag i 1976.

Og han blev i Nordatlanten, for ved hjemkomsten blev han chef for Kommando og marinestation i Torshavn, og 2 år efter ved Allied Forces Northern Europe i Kolsås i Norge.

I 84 blev Søderlund chef for Søværnets konstabelskole, og året efter chef for Søværnets våbenskole og værnets våbeninspektør. I 1986 gik han af på grund af alder.
 
Trods den travle karriere i Søværnet, lykkedes det ham at kombinere arbejde med fornøjelse.

Han var i mange år chef for Søværnets sejluddannelse, og sejlede selv ivrigt selv med Søværnets først Drager med de lidt ældre og berømte officerskammerater og sejlere Erik Stærmose og Karl Konnow, siden sad han selv ved roret.

Folkebåd og H-båd

Senere sejlede han Folkebåd – først Marinens senere i sin egen, og da hans drenge Henrik og Kim var vokset fra Optimistjollen, købte han en H-båd, som de tre sejlede og vandt mange kapsejladser med.

Det var ham, der som medlem af bestyrelsen i Søværnets Idrætsforening, fik skaffet moderne joller og mindre sejlbåde til søværnets sejlklub.

Samtidig var han bestyrelsesmedlem og senere formand for Rungsted Sejlklub, og i 1961 meldte han sig ind i Kongelig Dansk Yachtklub, hvor ildsjælen Søderlund hurtigt fik tillidshverv som bestyrelsesmedlem, hvor han bl.a. var formand for det der nu kaldes Cruising-udvalget og fra 87-96 også for kapsejladsudvalget.

I udvalg i Sejlunionen

Han blev medlem af KDY’s Pirater i 83, hvor han var høvding fra 2002 til 2006. Og i en overgang sad han i Dansk Sejlunions Regel & Appeludvalg og i Havneudvalget.

Ved pensionen fra Søværnet, begyndte han en ny karriere som sejlsportsjournalist på det nu hedengangne Sejl & Motor, og udover en masse artikler især om sejlads og navigation, bibragte han hele bladet en fornyet aura af godt sømandskab, som prægede bladet siden.

Som forfatter har han udgivet waypointbøgerne fra den digitale navigations barndom, og så sent som i 2006 udgav han ”Søforklaringer”, der er en ordbog over det maritime sprog – både det man bruger i Marinen og på lystbåde.

I 2003 blev sejlbåden udskiftet med en motorbåd, som han og hustruen Lis sejlede de skandinaviske farvande tynde i både med børnebørn og sejlervenner.

Sidste år fik parret en ny stor motorbåd, som skulle vise sig at blive et lykkeligt valg. Lis var blevet alvorligt syg, men havde fået det så godt, at hun kunne deltage i en pragtfuld sommertur  til Norge med børn og børnebørn.

Det blev parret sidste længere sejltur sammen. Kort efter hjemkomsten forværredes Lis Søderlunds sygdom sig, og hun døde i august 2008.

Kærlighed til søen

Kjeld nåede at få endnu en sæson  i motorbåden.

”Det er jo kærligheden til søen, der driver værket”, sagde han i et interview med et sejlerblad i foråret. Men her ved sejlsæsonens slutning blev han alvorligt syg, og han sov stille ind i lørdags. En stor sømand er død.

Kjeld Søderlund var ridder af Dannebrog af 1. Grad.

content-loader
content-loader
content-loader