Gå til hoved-indhold
Europajoller i Skive. Foto: Niels KjeldsenKapsejlads
Foto: Niels Kjeldsen

Vend ikke lige før krydsmærket - du får ikke plads

En række nødvendige ændringer i ISAF kapsejladsreglerne er trådt i kraft den 1. januar 2010. Herunder for at forhindre en utilsigtet og potentielt farlig taktik ved specielt krydsmærker. Det fortæller Sejlunionen.

 

Af Troels Lykke |

International Sailing Federation (ISAF) besluttede på årsmødet i Sydkorea primo november at fortage nogle omgående justeringer af ISAF Kapsejladsreglerne, som har effekt fra den 1. januar 2010, det fortæller Sejlunionen på sejlsport.dk

Regel 18.2(c) er ændret mhp. at forhindre en nyligt opdaget og potentielt farlig taktik, der er opstået som en utilsigtet konsekvens af reglens hidtidige ordlyd.

Den reviderede regel tillader ikke længere, at en båd stagvender umiddelbart før den når mærket, og som følge af stagvendingen opnår ret til plads ved mærket ift. en båd, som var klart foran da de nåede zonen.

En parallel ændring i B3.1(c) forhindrer en lignende taktik i windsurfing.

Definitionen ”forhindring” er ændret, således at en båd ikke længere vil være en forhindring for en anden båd, som er pligtig til at give den plads eller plads ved mærket.

Denne ændring simplificerer analysen af nogle situationer tæt på et mærke hvor både regel 18 og 19 gælder, og vil ikke på anden måde ændre ”gamet”.

Tilføjelser er sket til afsnittet vedr. definitioner for at korrigere de utilsigtede udeladelser.

Den reviderede definition betyder, at uanset hvornår en båd anmoder om godtgørelse fra Race Committee eller godtgørelse overvejes for en båd af protest komiteen, så vil den pågældende båd være part i den respektive protestbehandling.

Endvidere vil en Race Committee som anmoder om godtgørelse for en båd tillige blive part, når denne anmodning skal høres i protestkomiteen.

En ny regel C2.12 er tilføjet til Match Racing reglerne. Den forhindrer en taktik ved luv mærke (= krydsmærket), som match racing miljøet ikke har ønsket at tillade.

Efter at regelbogen var blevet trykt sidste år, reviderede ISAF sin Advertising Code (= reklamebestemmelser), hvor alle referencer til Kategori A reklame er fjernet. Referencer til Advertising Code i Appendiks J, K og L er ændret, således at de er i overensstemmelse med de reviderede reklamebestemmelser.

Dansk oversættelse af disse regeljusteringer findes her:
http://www.sejlsport.dk/sw9390.asp

På ISAF websiden ses ændringerne her:
www.sailing.org/rrs/supplement1

content-loader
content-loader
content-loader