Gå til hoved-indhold
Sådan ser det ud på Nyborg Strand, på hjørnet sidder tidligere 505-verdensmester Jan Saugman, selvom klasserne ingen indflydelse har på generalforsamlingen. Foto: Troels LykkeSejlklubber
Sådan ser det ud på Nyborg Strand, på hjørnet sidder tidligere 505-verdensmester Jan Saugman, selvom klasserne ingen indflydelse har på generalforsamlingen. Foto: Troels Lykke

Følg generalforsamling online på minbaad.dk

Vi er i Nyborg og følger Sejlunionens generalforsamling, hvor der skal vælges formand. Klubbernes kontingent per medlem er steget med 5 kroner i 2011, læs hvorfor. Forslag om direkte valg af DS-bestyrelse er netop trukket af Chr. Lerche 16.55 efter små klubber kom med kompromis om nyt udvalg. 17.45. Der er ved at blive valgt formand mellem Natorp og Vengberg. Vi fornemmer Natorp vinder ud fra dem vi har talt med.

Af Troels Lykke, Nyborg |

Klokken 13.57

Steen Wintlev fra Sejlunionen efterlyser flere protestbehandlere til kapsejladserne.

Web-sejler skal justeres op til betaling for kapsejlerne. Sejlsport.dk skal udvikles yderligere omkring kapsejlads.

14.05

Michael Staal siger blandt andet: Vi skal sikre trænere til højt internationalt niveau.

Vi skal informere presse og medier så man bedre kan følge i OL-sejlernes virke. væstensligste udfordringer er at holde rette balance mellem kort og lang bane, fx mellem talent og elite.

Udvikling og drift er også en balancegang og forbrug og investering.

14.25

Peter Gedbjerg fra bestyrelsen taler om tracking. ved 470 VM i Rungsted på alle både. Der havde man over 100.000 sessioner på hjemmesiden. Tracking har man fredag talt om på seminar i går fredag. Jacob fra TrackTrack fortalte i går.

System kan lejes af klubberne. Et andet firma fortalte også om mobiltlf og gps, hvor man på telefonen kan følge personen. Det er gratis at installere gpsen på tlf.

Det hele virker på basis af GSM, vi vil se mere af det fremover til kapsejldserne.

14.30

Søren Overgaard fra bestyrelsen redegør for handicap-regler efter seminar fredag i Nyborg.

DH-reglen er en simpel regel hvor man beregner ud for to typer baner. Man beregner ud for en middelvind på 6 m/sek.

DH-reglen sikrer at alle kan sejle mod hinanden i Danmark og det er ikke alle lande, der kan det, siger Overgaard. Mandag kan man se arbejdet med DS på Sejlsportens hjemmeside, sejlsport.dk

14.35

Hans Trap fra Knarr-klassen har en opfordring til DS-bestyrelsen, nemlig at klasseorganisationerne fremover får direkte stemmeret på generalforsamlingen, han siger det på vegne af klasserne i Knarr, Drage, H-båd og Opti.

Drivkraften i sejlsporten kommer i højere grad fra klasserne end fra sejlklubberne, mener Hans Trap.

Bestyrelsen skal tænke ud af boksen med nye strukturer. De skal blandt andet bruge klasseorganisationernes ressourcer.

Begge formandskandidater (Natorp og Vengberg) har udtrykt sympati for forslaget, siger Hans Trap. DS-formand Carl Gerstrøm svarede kort tilbage.

14.45

Jimmy Harder fra DS-bestyrelsen og næstformand, har ordet omkring ny kapsejladslicens. Det nye er at der betales via pbs, og nyt at man betaler for licens i stedet for målebrev.

Websejler.dk der skal det kunne ses om man betaler licens. Kapsejladsarrangørerne skal lettes via websejler.dk med mere samspil. Både DH og LYS skal DS arbejde for.

Kapsejladslicens følger båden ikke ejeren. 200 kr. per år i 2010. DS vil lave mere stikkontrol ved stævner i år.

DS skal efterse sejlknapordning og undersøge om betaling til sejlmagerne er for stor for at håndtere knapper.

Beslutningsforslag er nu sat til debat.

kl. 15.15

Forslag om klubbernes kontingentforhøjelse fra DS bestyrelsen Jan blev vedtaget og gælder for 2011 - forhøjelse er i alt på fem kroner. Forslag blev klappeet igennem efter kort debat.

Forhøjelsen er på tre kroner, der skal dække lønstigninger (i DS sekretariat, går vi ud fra, red.) 63.000 medlemmer giver 189.000 kr.

Derudover gjaldt det en forhøjelse på to kroner for at frivillige får bedre transporttilskud.

16.55

Klubberne Tejn, Gråsten og Aabenraa sejlklub spillede stor rolle omkring direkte valg af bestyrelsen efter de forslag et kompromis, hvor man arbejder hen om næste generalforsamling, hvor en gruppe på 10-11 mand skal have konkrete forslag om hvorvidt valgstrukturen skal være til DS bestyrelse med regionsvalgte eller direkte valg.

Lerche og fem sejlklubber har derfor trukket deres forslag 7.1 og 7.2 om strukturændring.

Debatten om regionerne har været lang og følelsesladet, men stemningen er nu lettet her i Nyborg.

17.45

Fire personer har været oppe og tale for Hans Natorp, men ingen for Hans Vengberg, det er lige før jeg får ondt af Vengberg, men lad os nu se hvem der bliver den kommende formand for sejlunionen. Der stemmes om få minutter.

 

content-loader
content-loader
content-loader