Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Singlehand gøres nu mere populært i Danmark.

BådNyt forklarer om SølvRoret - nu 15 både Fyn rundt

Nye udfordringer, fx kampen mod søvnen, er en del af forklaringen på den store tilslutning til første udgave af Danmarks hårdeste kapsejlads SølvRoret, fortæller Morten Brandt fra BådNyt.

Af Troels Lykke |

Fredag den 21. september er der premiere på singlehanddistancekapsejlads i Danmark. Det sker, når Svendborg Amatør Sejlklub og magasinet BådNyt arrangerer kapsejladsen SølvRoret - Havets Jernmand.

Der er tilmeldt 15 både i fire klasser. Det lyder måske ikke af meget, men arrangørerne betragter allerede nu sejladsen som en stor succes:

”Sejladsen er et helt nyt koncept, som kun er markedsført i magasinet BådNyt, på baadnyt.dk og på BådNyts Facebook-side. Læg dertil, at flere og flere konventionelle kapsejladser mister deltagere og helt lukker. At vi har 15 både på startlinjen viser, at vi har fat i noget, og at der har manglet en sejlads som denne,” siger BådNyts chefredaktør Morten Brandt.

Foregår ved efterårsjævndøgn
Og hvad er det så Sølvroret kan, som andre sejladser ikke kan? Først og fremmest er sejladsen dét, der i sejler-lingo kaldes en singlehand-sejlads, hvilket betyder, at der kun må være én person om bord.

Der er altså kun én mand eller kvinde på båden, som så til gengæld har det fulde ansvar for båden, sig selv og for at gennemføre sikkert og hurtigst muligt.

En anden vigtig ingrediens, der gør sejladsen til en udfordring, er, at der sejles i samme weekend som efterårsjævndøgnet falder - dag og nat er med andre ord lige lange, og natten til havs bliver buldrende mørk.

”Siden midten af 1980’erne er marineelektronikken blevet bedre og bedre. Det er ikke længere den store kunst at finde vej, når man sejler. På den måde er navigatørens rolle forsvundet og dermed er en vigtig og udfordrende del af distancekapsejladsen borte. Udfordringen er simpelthen ikke været stor nok mere i konventionel distancekapsejlads, men dét bliver der lavet om på med SølvRoret,” lover Morten Brandt.

Afsøger grænser
Ud over navigationen stiller det naturligvis også store krav til den enkelte skippers formåen, når han/hun både skal være navigatør, sejltrimmer, rorsmand, manøvregast og kok på samme tid.

Og så vil det blive en kamp mod søvnen, da det bliver nødvendigt at holde sig vågen i op til 40 timer. Så lang tid forventes det, at bådene i den mindste klasse skal bruge på at komme rundt om Fyn.

Chefredaktør Morten Brandt udtaler endvidere:
”Jeg er sikker på, at den gode tilslutning også skyldes, at sejladsen har mange ligheder med ekstrem-sport. Du kan se samme tendens inden for maratonløb og ikke mindst triatlon, der har massiv vækst i disse år. Folk søger at udfordre sig selv og at afsøge deres egne grænser, hvilket der bliver rig mulighed for at gøre på en kapsejlads som SølvRoret. Jeg håber, at folk vil se SølvRoret på lige fod med f.eks. det at gennemføre en jernmand eller en maraton – en stor præstation for den enkelte sejler, der kommer hjem med nye oplevelser og erfaringer - og måske endda klogere på sig selv og på hvor egne grænser går.”

Virtuel dækning
De tilmeldte både bliver hver udstyret på to tracking-enheder fra det danske ingeniørfirma Tractrac, hvilket gør det muligt at følge den enkelte båd on-line via baadnyt.dk.

Bådens position opdateres hvert 30. sekund, så man på et kort præcis kan se, hvor bådene er og hvordan de ligger placeret. Der bliver også lavet interview på vandet med sejlerne og bragt videoer, der lægges op på Baadnyt.dk og på Bådnyts Facebookside (https://www.facebook.com/#!/MortenBaad).


Det praktiske
Sejladsen har start og mål i Svendborg. Første start går fredag den 21. september kl. 12.00. Der sejles med Fyn om bagbord, hvilket vil sige mod uret. Sejladsen er på 134 sømil.

Vinderne i de fire klasser modtager hver en smuk vandrepokal som de beholder indtil den opnåede tid bliver forbedret, hvorefter pokalen skifter ejer.

content-loader
content-loader
content-loader