Gå til hoved-indhold
Kort Nyt

Tidligere bådejere får uventede regninger fra skibsregistret

Sejlere, der for længst har solgt deres båd, bliver pludselig opkrævet afgift fra skibsregistret. Søfartsstyrelsen afviser at lempe på reglerne. Sejlerne er rasende.

Af Troels Lykke |

Telefonerne til Søfartsstyrelsen er rødglødende i disse dage. Det samme er ansigtskuløren på mange af de borgere, der ringer ind.

Årsagen er de opkrævninger, som Søfartsstyrelsen netop har sendt ud til de tusinder af danskere, der har en fritidsbåd opført i skibsregistret, fortæller Dansk Sejlunion. 

Det viser sig, at opkrævningerne i mange tilfælde er tilgået personer, som for længst har solgt deres båd. Men fordi de aldrig har afmeldt båden fra skibsregistret, så bliver de nu opkrævet 800 kr. i årsafgift for 2013.

”Det er dog det groveste, jeg har været udsat for”, står der i en email, som Dansk Sejlunion har modtaget fra en person, der solgte sin båd for hele 16 år siden – men alligevel har fået en opkrævning stukket ind gennem brevsprækken.

Manden kontaktede Søfartsstyrelsen forleden og fik svaret, at han kunne afmelde sin registrering – og derefter slippe for at betale afgift fra og med 2014. Men den aktuelle opkrævning ville Søfartsstyrelsen ikke annullere.

”Det skal siges, at jeg ikke har hørt noget fra skibsregisteret i de forløbne 16 år,” skriver manden videre og tilføjer, at der må være tusinder af tidligere bådejere i samme situation som ham.

Pres på telefonerne

Ganske rigtigt. Dansk Sejlunion har modtaget flere henvendelser, der minder om ovennævnte. Dansk Sejlunions sejladschef, Steen Wintlev, har af flere omgange været i kontakt med Søfartsstyrelsen – som bekræfter, at der er pres på telefonerne i disse dage.

”Formelt set har Søfartsstyrelsen ret i, at man som bådejer selv skal afmelde sin båd fra skibsregistret. Men man skal huske på, at skibsregistret først og fremmest retter sig mod rederier og andre erhvervsaktører, der har mandskab uddannet og ansat til at ordne disse forhold. Man kan ikke med rimelighed forvente, at en privat bådejer er lige så opmærksom,” siger Steen Wintlev.

Hele problematikken er opstået, fordi det, der tidligere var en engangsafgift til skibsregistret, fra i år er omlagt til en årlig afgift. For mange bådejeres vedkommende er det således mange, mange år siden, de har været i kontakt med skibsregistret.

Orienteringsbrev mangler

”Søfartsstyrelsen har adresser liggende på samtlige personer, der har en båd opført i registret. Jeg forstår ikke, hvorfor Søfartsstyrelsen har afstået fra et sende et orienteringsbrev, hvor man varsler den kommende årsafgift og giver alle mulighed for at framelde sig i god tid, FØR man udsender opkrævningen,” siger Steen Wintlev til sejlsport.dk.

Søfartsstyrelsen har oplyst, at varslingen af afgiften blandt andet har stået på styrelsens hjemmeside.

”I min verden er Søfartsstyrelsens informationhåndtering kritisabel. Hvis du ikke længere er bådejer og måske slet ikke sejler mere, så kommer du jo ikke forbi de hjemmesider, hvor dette her kan have været omtalt. Du har ikke en rimelig chance,” siger Steen Wintlev og tilføjer:

”Søfartsstyrelsen har jo ikke tøvet med at sende personlige breve til alle i det øjeblik, der skulle kræves penge op.”

Burde udvise konduite

Steen Wintlev mener, at Søfartsstyrelsen i den givne situation burde udvise konduite – og give alle mulighed for at afmelde sig pr. efterbevilling – og dermed slippe for 2013-afgiften.

Til dét forslag har Søfartsstyrelsen forklaret over for Dansk Sejlunion, at der ikke uden videre kan dispenseres fra gældende skattelovgivning, som Folketinget har vedtaget. 

”Det er i alles interesse – og især Søfartsstyrelsens – at skibsregistret er så tidssvarende som muligt. Uden registrering af alle mulige gamle og for længst gældfri både. Derfor håber jeg stadig, trods det foreløbige svar fra Søfartsstyrelsen, at der kan findes en fornuftig løsning på sagen,” siger Steen Wintlev.

content-loader
content-loader
content-loader