Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Det er derfor vigtigt, at VM chefen kender og har respekt for den frivillige verden og deres vilkår. Foto: Troels Lykke

VM Chef for ISAF Worlds 2018 Aarhus søges

Sailing Aarhus søger en erfaren projektleder som skal lede planlægningen og afviklingen af ISAF Worlds 2018 samt testeventen i 2017.

Af Troels Lykke |

Sailing Aarhus har i samarbejde med Aarhus Kommune, Sport Event Denmark og Dansk Sejlunion fået tildelt én af verdens største og mest prestigefyldte sejlsportsevents – 2018 ISAF Worlds Championships (ISAF Worlds).

ISAF Worlds er verdensmesterskaberne for samtlige 10 OL sejlsportsdiscipliner og skal afvikles i Aarhus i august 2018. Desuden skal der afvikles en test-event i august 2017.

Eventens organisering, afvikling og økonomiske forhold er kontraktligt fastlagt mellem ISAF (det internationale sejlsportsforbund) og de danske samarbejdspartnere.

Der er nedsat et præsidium og en styregruppe hver med deltagelse af repræsentanter fra alle fire samarbejdspartnere. Sailing Aarhus bliver sammen med Dansk Sejlunion omdrejningspunktet for den sportslige afvikling.

De fire partnere har en fælles målsætning om at gøre ISAF Worlds til en maritim folkefest, hvilken vil skulle planlægges sammen med en stribe aktører indenfor den maritime verden.

Din titel bliver VM Chef for ISAF Worlds 2018 Aarhus.

Om jobbet:

Vi søger en erfaren projektleder som skal lede planlægningen og afviklingen af ISAF Worlds 2018 samt testeventen i 2017.

Projektlederen bliver formelt ansat i den kommunale organisation Aarhus Events med reference til eventchefen, der også er formand for ISAF styregruppen, som du kan betragte som din ”bestyrelse”.

Projektlederen får det daglige ansvar for projektets udvikling og fremdrift i forhold til de opstillede målsætninger og strategier. Det vil ske i et tæt samarbejde med medarbejdere i Aarhus Events og Sailing Aarhus.

Dine to nærmeste kollegaer bliver direktøren for Sailing Aarhus og en projekt manager fra Aarhus Events og du vil også skulle arbejde tæt sammen med de mange arbejdsgrupper, der skal stå for den praktiske planlægning og afvikling.

Opgaverne vil være meget varierende, og du skal kunne arbejde på både strategisk og operationelt niveau. Du skal arbejde i en kompleks organisering med mange forskellige interessenter. Du skal bl.a. arbejde med følgende opgaver:

•Stå i spidsen for planlægning, udvikling og afvikling af én af verdens største sejlsportsbegivenheder.
•Realisere de overordnede strategiske mål som arrangørerne har defineret for eventen.
•Sikre, organisere, strukturere og også være udførende på de daglige operationelle opgaver.
•Budgetansvar og styring af både udgifts- og indtægtsbudgettet og i den forbindelse forventes du også at få en væsentlig rolle i forbindelse med fundraising og sponsoraftaler.
•Være sparringspartner for organisationens interessenter både i forhold til det politiske niveau, foreningerne og de frivillige.
•Styre komplekse logistisk- og facilitetsopgaver.
•Sikre at ydelser og leverancer formuleret i kontrakt og eventguidelines udføres som aftalt.
•Koordinere møder i præsidiet, styregruppen og sikre kommunikationen med teamlederne.
•Ansvar for projektorganisations drift og udvikling.

Kandidatens profil:

Der kan være mange vinkler til dette job, men til dig som person forventer vi:Vi har behov for en dygtig og erfaren projektleder med både uddannelsesmæssig, erfaringsmæssig og personlig tyngde og integritet.

Du har konkret erfaring fra en lignende stilling, og har betydelige erfaring med at stå i spidsen for større og komplekse projekter. Mange af dine samarbejdspartnere vil være frivillige som f.eks. kommer fra sejlklubber o.lign.

Det er derfor vigtigt, at du både kender og har respekt for den frivillige verden og deres vilkår. Du skal være en stærk kommunikator og være rigtig god på både dansk og engelsk i skrift og tale.   Du skal være i stand til at formidle klare budskaber på alle niveauer og du skal kunne sælge både projektet og de gode ideer.

Du er en løsningsorienteret ildsjæl, der går forrest og deltager aktivt både på kontoret og i marken.Din personlighed skal være venlig, myndig, positiv, udadvendt og samarbejdsorienteret. Du motiveres af at gøre en forskel og er engageret. Du har hjertet med og en fin fornemmelse for, hvad der kræves af dig i forskellige situationer.

Du skal kunne bevare overblikket i en travl og hektisk hverdag i en kompliceret organisering.Vi forventer at du arbejder struktureret, tænker strategisk, kreativt og er åben overfor andre ideer end dine egne. Du er vant til at have fokus på kvaliteten i arbejdet og er garant for at deadlines overholdes.

Vi søger efter følgende kompetencer:
•Kan agere i komplekse systemer i et strukturelt kontraktsamarbejde med flere og meget forskellige interessenter.
•Have overblik og holde styr på interessefællesskabet, forpligtelser og deadlines.
•Sikre involvering og ejerskab blandt interessenterne.
•Har de faglige egenskaber som kan sikre, at organisationen kan opnå de fastlagte målsætninger.
•Kan iværksætte og lave opfølgning på sponsorarbejdet ud fra en sponsorstrategi i et tæt samarbejde med styregruppen.
•Kan styre en tung projektøkonomi.

Erfaring:

Der vil blive lagt vægt på dokumenteret erfaring med ledelse af tilsvarende projekter og komplekse organisationer og meget gerne samarbejde med frivillige.

Vi forventer, at du har indgående erfaring med brug af relevante projektlederværktøjer.

Gennem din karriere har du oparbejdet et relevant dansk og internationalt netværk.

Erfaring med sejlsport er ikke et krav men det forventes, at du hurtigt kan sætte dig ind i sporten og dens muligheder.
 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 1. september 2015 til 31. oktober 2018.
 

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør i Sailing Aarhus Thomas Capitani på telefon 2040 8442 eller eventchef i Aarhus kommune Jørn Sønderkjær Christensen på telefon 2920 8040.

Ansøgning:

Klik på dette link for at udfylde og sende din ansøgning (“søg job” knap nederst på siden). Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 26. maj 2015, kl 8.00.

Vi forventer, at 1. samtale finder sted i uge 25 og evt. 2. samtale i uge 26.

content-loader
content-loader
content-loader