Gå til hoved-indhold
Gråsten Sejlklub er pr. 9. oktober ikke længere en del af Dansk Sejlunion. Foto: Dansk SejlunionKort Nyt
Gråsten Sejlklub er pr. 9. oktober ikke længere en del af Dansk Sejlunion. Foto: Dansk Sejlunion

Gråsten Sejlklub ekskluderet fra DS

Dansk Sejlunions bestyrelse har besluttet at ekskludere Gråsten Sejlklub som medlem af Dansk Sejlunion. Eksklusionen har virkning fra den 9. oktober 2015.

Af Sara Sulkjær |

Med virkning fra 9. oktober 2015 har Dansk Sejlunions bestyrelse besluttet at ekskludere Gråsten Sejlklub som medlem. 

Eksklusionen indebærer, at klubben fratages alle medlemsrettigheder og således mister adgangen til at deltage i aktiviteter, der finder sted inden for rammerne af Dansk Sejlunion.

Dybt beklageligt 

Den 1. oktober udløb den frist, som Dansk Sejlunions bestyrelse havde tildelt Gråsten Sejlklub i forhold til at efterleve en kendelse, afsagt af DIF-Idrættens Højeste Appelinstans i februar 2014, om at genoptage et ekskluderet klubmedlem. 

- Vi har til det sidste håbet, at Gråsten Sejlklub ville ændre holdning og beslutte at følge de fælles spilleregler, der gælder for alle foreninger – ikke blot i Dansk Sejlunion – men generelt i dansk idræt, fortæller Hans Natorp, formand i Dansk Sejlunion, i en pressemeddelelse. 

- At det ikke er sket er både dybt beklageligt og meget svært at forstå set i lyset af de begrænsninger, der fra nu af rammer klubben og dens medlemmer, fortsætter han. 

Nægtede at genoptage medlem

Dansk Sejlunions Ordensudvalg pålagde i 2013 Gråsten Sejlklub at genoptage et ekskluderet medlem. Klubben appellerede dog afgørelsen til DIF-Idrættens Højeste Appelinstans, som den 18. februar 2014 stadfæstede Ordensudvalgets kendelse.

Gråsten Sejlklub har i hele forløbet siden februar 2014 afvist at efterleve Appelinstansens kendelse. Dermed opfylder klubben ikke sine forpligtelser i forhold til Dansk Sejlunions vedtægter.

- I Dansk Sejlunion arbejder vi hver dag for at få flere klubber og sejlere ind i fællesskabet – ikke færre. At skride til eksklusion er det sidste, vi ønsker. Når vi alligevel må tage et så alvorligt og vidtgående skridt, er det i erkendelse af, at Gråsten Sejlklub ikke har vist tegn på vilje til at efterleve Appelinstansens kendelse, siger Hans Natorp.   

Gentagne opfordringer og varsler

Dansk Sejlunion har siden foråret 2014 iværksat en række tiltag for at få Gråsten Sejlklub til at efterleve kendelsen. 

Det er sket i form af gentagne opfordringer og henstillinger, mægling, varsel om suspension, suspension og endelig varsel om eksklusion.

Ingen af de nævnte tiltag har dog påvirket Gråsten Sejlklubs holdning og handling i forhold til sagens kerne. Klubben har hver gang afvist at optage det ekskluderede medlem.

- Det er et grundvilkår for et medlemskab af Danmarks Idrætsforbund, at man som forening respekterer og uden videre efterlever de afgørelser, som de dømmende instanser træffer i idrættens interne tvistløsningssystem. Det gælder uanset sagens indhold, og hvad man som part i sagen måtte mene om afgørelsen, skriver Dansk Sejlunion på deres hjemmeside. 

Mulighed for behandling i april

Det er i lyset af Gråstens Sejlklubs manglende efterlevelse og afvisning af kendelsen fra DIF-Idrættens Højeste Appelinstans, at Dansk Sejlunions bestyrelse nu har besluttet at ekskludere Gråsten Sejlklub.

Gråsten Sejlklub har dog mulighed for at få bestyrelsens beslutning om eksklusion behandlet på Dansk Sejlunions næste generalforsamling den 9. april 2016 i Svendborg. 

Senest den 15. januar 2016 skal sejlklubben meddele Dansk Sejlunions sekretariat, om klubben ønsker, at Dansk Sejlunions generalforsamling skal tage stilling til eksklusionen.

Kilde: Dansk Sejlunion

content-loader
content-loader
content-loader