Gå til hoved-indhold
Aabenraa-sejleren kom fra årtusindskiftet ind i Dansk Sejlunions hovedbestyrelse som repræsentant for Lillebælt-Syd kredsen.Sejlklubber
Aabenraa-sejleren kom fra årtusindskiftet ind i Dansk Sejlunions hovedbestyrelse som repræsentant for Lillebælt-Syd kredsen.

Baneleder Jan Wojtczak er pludselig død

En af dansk sejlsports mest markante frivillige ledere gennem mange år, og modtager af Dansk Sejlunions Ærestegn, Jan Wojtczak fra Aabenraa, er pludselig død i en alder af 72 år.

Af Troels Lykke |

Så sent som ved Dansk Sejlunions Klubkonference i november deltog Jan Wojtczak i Kapsejladsseminaret, hvor han – som altid – bidrog med sin store erfaring og sit uudtømmelige engagement for sejlsporten.

Søndag formiddag (13.12.) sluttede det pludselig, da Jan Wojtczak blev ramt af en blodprop og døde i en alder af 72 år.

Det skriver Dansk Sejlunion til bådpressen i dag.

Med Jan Wojtczaks bortgang har dansk sejlsport mistet en af de seneste mange års mest markante lederskikkelser.

Aabenraa-sejleren kom fra årtusindskiftet ind i Dansk Sejlunions hovedbestyrelse som repræsentant for Lillebælt-Syd kredsen. Fra 2002 sad han i Forretningsudvalget som tilsynsførende med regnskab, og fra 2003 var han politisk økonomiansvarlig. I samme periode var han formand for kapsejladssektoren.

Med den nye struktur i 2005 blev Wojtczak indvalgt i Dansk Sejlunions bestyrelse, hvor han de følgende år satte et markant præg på sejlunionens udvikling, bl.a. med plads i Strategiudvalget, der stod bag DS Strategi 2011.

Et af hans seneste markante bidrag var i forbindelse med Dansk Sejlunions vellykkede outsourcing af økonomifunktionen til Danmarks Idrætsforbund.

Stærke kompetencer som ingeniør

Også hjemme i Aabenraa Sejl Club ydede Jan Wojtczak en uvurderlig indsats. Med sin baggrund som selvstændig ingeniør havde han stærke kompetencer i arbejdet med klubhus og havneistandsættelse – læg dertil en mangeårig indsats som dommer og baneleder i Aabenraa og mange andre klubber.   

For sit livslange og formidable bidrag til dansk sejlsport blev Jan Wojtczak i 2013 hædret med den højeste udmærkelse i sejlsportens eget regi, Dansk Sejlunions Ærestegn.   

Foruden at være aktiv i egen virksomhed havde Jan Wojtczak i en årrække fremtrædende tillidsposter i ingeniørforeningen IDA’s Region Syd.
Jan Wojtczak efterlader sig hustruen Helle samt en datter og tre børnebørn.

Mindeord fra Hans Natorp

Dansk Sejlunions formand Hans Natorp udtaler i anledning af Jan Wojtczaks død:

”Jeg har med stor sorg modtaget meddelelsen om Jan Wojtczaks bortgang. Det er blot få uger siden, jeg ved Dansk Sejlunions Klubkonference mødte Jan, der som altid var med i forreste linje med sit brændende og aldrig svigtende engagement for dansk sejlsport. På den baggrund er det uvirkeligt, og det berører mig dybt her kort efter at skulle forholde mig til, at han ikke længere er i blandt os.”

”Jan havde sæde i Dansk Sejlunions bestyrelse, da jeg tiltrådte som formand i 2010. Han var loyal over for fællesskabet og kunne med sin lange historik i sejlsporten altid sætte et værdifuldt perspektiv på de rammer, vi arbejdede indenfor – og som vi til stadighed bestræbte os på at flytte.”

”Hans baggrund som maskiningeniør fornægtede sig aldrig – han kunne virkelig grave sig ned i detaljer. Til tider udfordrende, men også væsentligt og værdifuldt for beslutningsgrundlaget.”

”Ordentlighed var et nøgleord for Jan. Han lod sig ikke påvirke af stemninger, men brugte tid på at sikre sig, at enhver udvikling skete i en sund retning. Når en sag var belyst, flyttede han gerne sit standpunkt og var om nogen en stærk holdspiller, der skabte bevægelse i gruppen. ”

”På det personlige plan var Jan godt og behageligt selskab med sin underspillede ”ingeniørhumor”. Hans bortgang er et stort tab for dansk sejlsport, men naturligvis i første række for familien, hvor mine tanker går til hustruen Helle, datteren Vibeke samt svigersøn og børnebørn.”

”Æret være Jan Wojtczaks minde.”

content-loader
content-loader
content-loader