Gå til hoved-indhold
Tur
På NASA-Navtex skærmen ses en vejrmelding fra Grimeton-stationen, der ligger mellem Kullen og Göteborg og angår Kattegat. Vi ser på ca. side 2. Vinden angives fra Grimeton i m/s, så vi kan forvente 8-13 m/s. FM = from. Tempo = temporært, sommetider. Decr. = decreasing = aftagende. På de næste sider kommer udsigt for Østersøen mm. Foto: Bøje Larsen.

Bøje: Navtex, hvad er det? Virker det?

Når mobilen er uden dækning, må andre systemer tage over mht. vejrudsigter. Det ældre Navtex-system er obligatorisk for erhvervstrafikken og dækker hele verden. Bøje Larsen undersøger fordele og ulemper.

Af Bøje Larsen |

Det er godt at kende vejret, når man sejler. Men der er flere metoder. Hvis man skal sejle en halv dag og vejret er, som det f.eks. har været i december i perioden op til jul - meget uforanderligt - så kan man bare se ud af vinduet - og derefter måske skynde sig ind foran brændeovnen igen. 

I den anden ende af skalaen kan man være langt borte fra alting og måske heller ikke i stand til at vælge ret meget, f.eks. fordi man sejler på en tømmerflåde eller det, der i praksis er reduceret til noget sådant (Vendée-Globe sejlere uden mast). Så må man tage det, som det kommer. Her er fatalisme som i andre af livets forhold ikke af vejen. Men mellem disse yderpunkter på skalaen er vejrudsigter nyttige.

Mellem mobil og sattelittelefon

Ved kystsejlads kan man bruge mobilen. DMI har en tålelig app, der under linket "Mere" og ”Til søs” viser den type 1-døgns standard vejrudsigter, som også er kernen i Navtex. DMI viser tillige på vejrkortet bl.a. vind for et par dage frem. 

Et mere avanceret program dedikeret til sejlere er f.eks. PredictWind, som i sin gratis grundversion allerede er meget oplysende. Med tilkøb kan man få meget detaljerede vejr- og især vindudsigter og planlægge en hel tur mht. afgangstidspunkt og vejrforhold.

Problemet opstår, når man i længere tid er ude af rækkevidde for mobiltelefonen og ikke har den dyre satellittelefonløsning.

Dækker alle steder i verden

Det er i det mellemrum, at Navtex kommer ind. Det er efterhånden en ældre løsning, men selvom det måske gør den mindre sexet og overskriftsegnet, så mener jeg, at den er værd at undersøge. 

Systemet er obligatorisk for erhvervsskibsfarten. Udsendelserne udgår fra stationer, der findes og dækker alle steder i verden. Dataene kommer fra de officielle meteorologiske organisationer. De udsendes i en ensartet form på engelsk plus det lokale sprog for lokale vejrmeldinger.

Udsendelserne sker på mellembølge 518 kHz (og de lokale på 490 kHz). Mellembølge (og langbølge) har to gode egenskaber i den forbindelse: De kan opfanges langt væk fra senderen – i dette tilfælde omkring 250-400 sømil væk. De kræver ikke højt placerede modtageantenner. Begge dele i modsætning til VHF, som sejlere kender. 

Hertil kommer: Navtex er gratis i brug!

Skal ikke stå parat på skæve tider

Udsendelserne omfatter typisk 1-døgns udsigter samt stormvarsler for de steder, stationerne dækker. Nogle stationer sender udsigter for længere tid. Tillige sendes forskellige typer ”meddelelser til søfarende” - bortløbne sømærker, områder hvor der er militære øvelser etc. etc.

De fleste Navtex-modtagere, jeg har set, arbejder på den måde, at de modtagne vejrmeldinger mv. printes ud på noget, der ligner en gammeldags kassebon. 

Det har jo den fordel i forhold til disse oplysninger via radio, at man ikke skal stå standby for at høre dem, ofte på sære tider, hvor man sidder til rors eller helst vil ligge i køjen. Man skal heller ikke skrive dem ned. Jeg ved, at mine noter på det område ofte er ufuldstændige.

På den anden side tænkte jeg, at det kan være bøvlet med kassestrimlen – går den i kage, har man ekstra ruller med? 

Lave priser for ok produkter er fint  

Den Navtex-modtager, jeg valgte at købe fra det engelske firma NASA (ikke noget med måneraketter at gøre), har løst opgaven ved at opsamle de modtagne meddelelser i hukommelsen, som man senere kan se igennem på modtagerens skærm. 

Jeg har set NASA-firmaet beskrevet som discount, men hvis det betyder lavere priser for ok produkter, så er jeg med. Eller som i dette tilfælde og i en dybdemåler/ekkolod, jeg også har fra dem, betyder ultra-simpel funktion, så er jeg også med. Jeg har ikke brug for et farvefjernsyn, der viser alle fisketyper i omegnen. 

Modellen hedder Nasa Target Navtex Pro Plus. Jeg købte den via en engelsk forhandler, der annoncerede på det tyske Ebay. 250 € plus forsendelse (ca. 25€). Det lave engelske pund har vel også hjulpet. I prisen er inklusive en stavantenne (ca. 25 cm høj) med kabel til montering på f.eks. agterpulpittet.

Systemet er let at montere. En holder følger med – to skruer. Almindelig 12 volt strøm - den siges at bruge meget lidt, 40 mAmp. Man kan roligt lade den køre hele tiden. Samt stikket til antennen - ledningen er lang nok til de fleste både – og som sædvanlig bør man ikke forkorte den.

Var lidt skuffet

Jeg læste om nogle brugere, der ikke fik et godt signal i havne - signalet havde vist svært ved at trænge igennem de store aluminiums-masteskove. Ganske vist har man ikke brug for den i havn (hvor mobilen fungerer), men det er jo her, man har tid til at sætte sig ind i den og lære den og dens meddelelser at kende. 

Derfor faldt jeg for Navtex’ annonce for en anden type antenne, ordet magnetisk blev brugt, som ikke stod af i masteskoven og bestilte den – hos samme forhandler (ca. 60 €). Den monterede jeg - og den virker - så jeg har ikke prøvet stavantennen. Se billedet nedenfor.

Jeg fik NASA-Navtex’en mens jeg - uden båd - var i Frankrig i sommers, langt inde i landet og omgivet af noget højt landskab, men måtte alligevel straks prøve den. Jeg fik signaler, men dog ikke så mange. Nu og da fra franske kyststationer, fra Italien og sågar Grækenland. Men jeg var lidt skuffet.

Problem at scrolle gennem oplysningerne 

Da jeg monterede den i båden i havn i det mere flade Jylland, gik det straks væsentligt bedre. Meddelelser fra England, Tyskland, Norge (endda enkelte gange fra Svalbard) og Sverige kom uden videre igennem. Danmark udsender ingen; servicen klares fra Sverige. 

Grimeton, der ligger på den svenske østkyst, udsender vejrmeldinger for Kattegat og Bælthavet samt Østersøen. Niton i England sammen med Hamburg klarer Vesterhavet og Nordsøen. Meddelelserne er ret generelle, dvs. handler om de store vejrudsigtsområder, som DMI også bruger. Man kan ikke tilrettelægge taktisk sejlads på vindspringene i lokale kapsejladser med dem. 

Hurtigt blev det praktiske problem at scrolle ned gennem alle disse, delvis unyttige, vejrmeldinger og sejladsforhindringer, som jeg kunne blæse højt og flot på, så længe jeg lå i havn hundreder af sømil væk. Der viser det med at gemme dataene i hukommelsen sig som mindre praktisk, fordi man skal scrolle ned over dem. 

Udprintede kunne man jo bare smide væk, men det ville jo være noget værre papirspild. Hukommelsen i NASA’en ser mig ud til at række i mange dage. 

Meget tilfreds 

Scrollingen lettes, når man begynder at lægge mærke til, i hvilken rækkefølge de ligger, og lærer forkortelserne for de stationer, man vil se på. For givne stationer er meddelelserne fortløbende nummereret. Man kan også slette så tit man vil, dog kun det totale indhold i hukommelsen.

Endelig – vigtigt – kan man på modtageren fravælge stationer, man ikke vil høre fra. Og også fravælge de typer af farvandsmeldinger mm., som man ikke ønsker at få registreret i hukommelsen. 

Jeg er meget tilfreds med min NASA-Navtex.

Her er et link til en artikel på engelsk om Navtex inkl. liste over stationer på vores egn. Her en på dansk.

Her er den alternative - "magnetiske" - antenne fra NASA. Jeg kan også lide den, fordi stavantennen ville være en større fristelse for storskødet.

content-loader
content-loader
content-loader