Gå til hoved-indhold
Tur

Rønnows klumme: Kan sikkerhed overdrives?

Danmark er gennemreguleret. Vi har vænnet os til, at der er regelsæt for alting og de fleste af os er pæne mennesker, som – i det store og hele – gør hvad vi kan for at efterleve love og regler.

Af claus rønnow |

Til lands, til vands og i luften er der regler om sikkerhed, som skal overholdes – og jævnligt kommer nye regler til. 

En skraldemand må højst bære ni kilo. Vi kan ikke køre langt på almindelige gader og veje uden at vi skal igennem chikaner eller over vejbump.

Brug af sikkerhedsseler har i mange år været et lovkrav, snart gælder det sikkert også for cykelhjelme.

Til søs har sikkerhed længe været et fokuspunkt, og der er det pudsigt, at der ikke findes lovkrav om, at man skal have duelighedsbevis for at føre et fartøj under 15 meters længde (bortset fra speedbådskørekort).

Vi har heller ikke (endnu) specifikke krav om sikkerhedsudstyr ombord – eller krav om at vi skal bære redningsvest under sejlads, bortset fra kravet om at der skal være veste ombord til hele besætningen.

Det virker ikke som om den helt store logik præger regelsættet om lystfartøjer. Men sikkert er det; fremover får vi ikke færre regler, men flere.

I England arbejdes der ganske meget med søsikkerhed omkring lystfartøjer. De britiske myndigheder arbejder løbende med forslag til love og regler for sejlads, og p.t. overvejes det, om man skal indføre langt mere strikse sikkerhedsregler. Nogle af de forslag der arbejdes med virker, efter min mening, lige rabiate nok.

Et par eksempler:
Alle fartøjer, uanset størrelse, skal forsynes med sikkerhedsliner højere end fribordet for at hindre, at man falder overbord. (Jeg har svært ved at se en Finn-jolle med prædikestol og søgelænder).

Alle fartøjer, uanset størrelse, skal forsynes med redningsflåde. (Mon ikke en havkajak ville være svær at balancere med en redningsflåde ombord).

Alle fartøjer, uanset størrelse, skal medbringe ligposer til samtlige personer ombord. Ligposer – med indhold – skal fortrinsvis opbevares i fryserum!?! (Det er da altid noget, at fryserummet ikke er et krav.

Det ville give problemer for de fleste af os. Og så må vi i øvrigt håbe, at lynlåsen på den sidste ligpose kan lukkes indefra)!

Et sidste forslag har lidt med terrortrussel at gøre. Forslaget går ud på, at alle fartøjer, uanset størrelse, som vil sejle en tur, som bringer dem udenfor britisk territorialfarvand har pligt til at melde til myndighederne om rejsens formål, hvilke havne man planlægger at anløbe samt personlige data på alle ombordværende.

Hvis sådanne forslag nogensinde bliver til realiteter, vil sejlsport nærmest blive umuliggjort.

Men så har man naturligvis også opnået den størst mulige søsikkerhed – når ingen sejler!

Claus Rønnow

content-loader
content-loader
content-loader