Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Det nødvendigt med en form for nummerplade identificering, hvilket justitsministeren også gjorde klart efter ulykken i maj 2017, mener gruppen Fri gennemsejling i Sydhavnen.

Læserbrev i vandscootersagen: Københavns brugere fik også en hård straf

Stigbordene bliver hvert år brugt af tusindvis af motorbådssejlere, kajakker og andre borgere, der i årtier har haft glæde og gavn af, at Københavns Havn har haft den frie passage sydpå. Nu lukkes de.

Af Troels Lykke |

Per Ottesen fra kontaktgruppen for "Fri gennemsejling i Sydhavnen” har sendt følgende læserbrec til motorbaadsnyt.dk og minbaad.dk:

Landsretten har nu afsagt dom over den famøse vandscooterfører som i maj 2017 forårsagede to unge kvinders død.

Landsretten har takseret straffen til 2,5 år mod de oprindelige 2 år, men udover denne straf til føreren af vandscooteren, er almindelige borgere også blevet straffet, da politiet for at undgå gentagelser har anbefalet at spærre stigbordene for gennemsejling.

Stigbordene bliver hvert år brugt af tusindvis af motorbådssejlere, kajakker og andre borgere, der i årtier har haft glæde og gavn af, at Københavns Havn har haft den frie passage sydpå.

Realiteterne omkring ulykken er, at det allerede FØR ulykken var ulovligt at sejle med vandscootere I

Københavns Havn, og EFTER ulykken er der gennemført en lov, der strammer op omkring sejllads af mindre både, herunder vandscootere, med mulighed for bøde og konfiskation af båden, hvis den sejler ulovligt.

Efter ulykken har politiet I år standset TRE vandscootere I Københavns Havn og det er over en periode på 14 måneder.

Graden af disse overtrædelser har politiet vurderet til at være på bøde-niveau, hvilket ikke rimer med, at de samtidig anbefaler By & Havn at afspærre stigbordene for ALLE BÅDE for at “forebygge kommende ulykker !!!

Ønsker nummerplade

Hvis der skal ske en effektiv indsats mod ikke blot vandscooteres ulovlige sejlads i Københavns Havn, men også ANDRE motorbådssejleres farefulde sejlads, vil det væsentligste være, at man er i stand til at identificere dem (politiets motorbåd må IKKE eftersætte ulovligt sejlende både, “kun” stoppe dem).

Derfor er det nødvendigt med en form for nummerplade identificering, hvilket justitsministeren også gjorde klart efter ulykken i maj 2017. Problemet er blot, at der INTET ER SKET SIDEN DA.

Bevares, der er vedtaget en ny lov, men når politiet takserer vandscooteres fortsatte sejllads i havnen til at være på bødeniveau, og politiet samtidig vurderer “risikoen” for at vandscootere sejler i havnen til at være så stor, at de anbefaler en lukning af gennemsejling gennem stigbordene, hænger tingene ikke sammen.

Politiets analyse

Politiets anbefaling af en spærring har ikke sit udgangspunkt i nogen sikkerhedsmæssig analyse, men har udelukkende sit udgangspunkt i, at “ulykkesføreren sejlede gennem Stigbordene, så derfor lukker vi blot disse” (vandscooteren blev sat I vandet I Brøndby Havn, og INTET forhindrer folk i at sætte en vandscooter.

I vandet på den anden side af spærringen, ELLER blot sejle ind I Havnen nordfra, så det er ren SYMBOLPOLITIK.

Hvorfor lytter politikerne ikke til de borgere, som dagligt færdes i havnen, så der kommer nogle effektive løsninger, fremfor en symbolpolitik ? Der har været henvendelser til både Erhvervs- og Justitsministeren, Overborgmesteren og Kulturborgmesteren, som alle giver et standardsvar (nu ER det jo også over et år siden ulykken skete, for dengang havde de alle travlt med at gå i medierne og love ”effektive løsninger”

Der er nedsat en kontaktgruppe, repræsenterende motorbådssejlere, ro-og kajakklubber, hvilket vil sige +10.000 brugere, men de bliver ikke taget med på råd, da politikerne foretrækker en ”symbolmediepolitik” hvor de kan bryste sig af hvor effektive de er, og så pyt med, at det i praksis ingen betydning har.

Lukket for gennemsejling i Sydhavnen i København.

Ikke sjov afspærring mener en gruppe sejlere.

content-loader
content-loader
content-loader