minbaad.dk
lørdag 20. oktober

Fredericia Shipping må ikke laste korn, når der er østenvind, da kornet ellers skaber et tyk lag kornstøv på broer og både, fortæller motorsejler til minbaad.dk. Foto: Troels Lykke

Kornstøv, metalspåner og flis generer i Fredericia Lystbådehavn

Nordøstenvinden har flere gange båret kornstøv og andet ind over Fredericia Lystbådehavn, og det fik Fredericia Motorbådsklub til at gå til politiet. Flere sejlere er utilfredse, erfarer minbaad.dk.

Havne | 07-05-2018 11:14 | Af  Troels Lykke

Fredericia Shipping beklager gener, men vejr og vind kæmper de forgæves imod.

Der hvirvler støv hen over Oceankajen og ud over havnebassinet, mens lastningen af korn fra fragtskibet Pricella er godt i gang.

Vinden sætter skibet i bølgegang, hvilket gør det umuligt at undgå, at noget korn blæser uden om tragten og hele havneområdet er dækket af et tykt lag støv blandet med den seneste tids sne, skriver fyens.dk.

Fredericia Motorbådsklubs formand Lars Nielsen fået nok. For det er ikke kun på Oceankajen, at støvet har lagt sig. Lystbådehavnens både har igen fået et kraftigt drys af støvet fra industrihavnen.

- Det må have en ende. Jeg synes, at vi har været tålmodige, men nu er det nok. Vi har klaget til kommunen, og de har været nede at se på det, men vi meldte det også til politiet. Nu må der være nogle sanktioner overfor dem, der sviner, siger Lars Nielsen til fyens.dk.

Støv på og inden i både

Støvet har lagt sig både uden på og inden i mange både.

- Vi har ingen vand på havnen på denne årstid, så vi kan ikke spule bådene rene. Det er heller ikke muligt, for støvet lægger sig blandt andet i syninger på vores kalecher, og når det bliver vådt, så rådner det, og det forkorter levetiden på kalechen. Vi har stået med problemet fem gange siden efteråret, og nu må det have en ende, siger Lars Nielsen.

Indsatsleder fra TrekantBrand Johnny Rasmussen bekræfter, at han via 112, blev kaldt til kajområdet torsdag aften.

- Men der var ikke noget, der krævede vores indsats. Jeg har kontaktet miljøafdelingen i Fredericia Kommune, som må vurdere sagen, siger Johnny Rasmussen.

Umulige vejrforhold

Hos Fredericia Shipping er man klar over, at det har givet støvgener, at der er blevet lastet korn.

- Det er ganske enkelt umuligt at undgå i det vejr, det har været de seneste dage. Det er tørt, og det blæser kraftigt fra nordøst. Det betyder, at der ligger meget støv på kajen generelt, og når vi laster i det vejr, så er det umuligt at sikre fuldstændigt, at der ikke blæser noget ved siden af, siger direktør for Fredericia Shipping Klaus G. Andersen.

Vindretningen betyder, at støvet ender hos naboen i Fredericia Lystbådehavn.

- Vi har altid sagt, at det er uheldigt med boliger og rekreative områder ved siden af en industrihavn, for vi kan ikke garantere, at vi ikke støver eller støjer. Det er umuligt, siger Klaus G. Andersen.

Vil I fjerne støvet fra bådene?

- Jeg kan ikke forestille mig, hvordan vi skal gøre det. Skal vi spule 300 både, eller hvad forestiller man sig, siger Klaus G. Andersen.

Som at slå i en dyne

Klaus G. Andersen påpeger, at man gør alt, hvad der er muligt for at undgå at genere naboerne.

- Vi har lavet mange tiltag i samarbejde med kommunen, men vi kan ikke udsætte en lastning af et skib. Når der kommer containere om natten, er vi nødt til at håndtere det. I 98 pct. af tiden har vi ingen problemer, men når der er forhold, vi ikke er herre over, så er det selvfølgelig ærgerligt, siger han.

I motorbådsklubben føler man, at det er som at slå i en dyne.

- Når der er problemer, så går vi til kommunen, men der sker intet. Som regel lyder svaret, at der ikke kan gøres noget, fordi det ikke kan bevises, hvem er skyld i forureningen. Men denne gang kan der ikke være tvivl, og så må det have konsekvenser. Man må kunne pålægge dem at rydde op efter sig, siger Lars Nielsen.

Må ikke laste i østenvind

Da minbaad.dk var på havnen i lørdags talte vi med en motorbåds-ejer, der ikke ville have sit navn frem, men han var stærkt utilfreds over støvgener.

- Det lægger sig et tykt lag af støvkorn, det er sket flere gange, men også med flis, når der arbejdes på stedet ved siden af havnen. Falck har prøvet at sætte en mur op med støvregn, det har reduceret det ved lastningen. Men lige nu har Fredericia Shipping forbud mod at laste når det er østlig vind, lød det fra en motorbåds-ejer, der var i gang med at gøre båden klar, mens den lå i vandet.

Metal-støv har også generet sejlerne på sejlere som minbaad.dk har talt med. Noget der kan skabe rustpletter på bådene. Se artikel her fra Fredericia Dagblad

Bookmark and Share
FLERE NYHEDER


SEJLKLUBBER OG KLASSER

Få nyheder og deltag i konkurrencer

Besøg os på facebook


MORTEN LORENZEN TAGER ORDET