Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Formand for Dansk Sejlunion, Line Markert, startede med forsamlingen at holde et minuts stilhed for prins Henrik. Mødet startede kl. 13. Foto: Troels Lykke

Det bliver der sagt på DS-generalforsamling i Nyborg i dag

Minbaad.dk er i dag ved det blæsende Storebælt. 57 sejlklubber deltager med 150 medlemmer. De repræsenterer 20.500 medlemmer. Bådforeningen Trekanten vil forlade DS. Thurø Sejlklub tog udviklingspris.

Af Troels Lykke, Nyborg Strand |

Formand for Dansk Sejlunion, Line Markert, tager ordet her kl. 13.20 i Nyborg i et propfyldt lokale, hvor minbaad.dk sidder på bageste række.

Hun roser i formandens beretning lige nu det nye Internationale Sejlsportscenter i Aarhus. Alle klubber skal bruge det. Centeret er ikke kun for Aarhus-sejlere, siger Line Markert, der til daglig er advokat og sejler i Hellerup.

Læs skriftlige beretning her

Hun roser det nye projekt WOW. Woman on Water, et fleksibelt sejltilbud til kvinder. Det er en god idé, som kan få flere på vandet. Noget, der skal arbejdes videre med.

Klubudvikling er vigtig. I 2017 har Dansk Sejlunion været i dialog og sparring med 53 procent af sejlklubberne, men håber at det til kan hæves, siger Markert.

Sejlsport.dk skal være mobilvenlig

Sejlsport.dk er under modernisering. Den skal være mobilvenlig. Og al den viden vi har skal være tilgængelig.

100.000 var til Havnens Dag i 2017, 100 klubber er klar i 2018. Meget vigtigt for at få flere ud og sejle. Havnens Dag vokser hvert år. Et projekt, der blev støtte med 8 mio. kroner af Nordeafonden.

Elitestrategi er på vej, med fokus på den enkelte sejler.

Sportsklub-koncept tales der om. En vigtig del, fortæller Markert.

Uddannelse. Vi er kommet rigtigt godt fra start med duelighedsprøve, som Dansk Sejlunion nu også skal stå for. Vi forventer os rigtigt meget af. Overtager også Yachtskipper 1 og 3 og håber vi kan lave endnu bedre uddannelser med dem, siger Markert.

Singlehand-sejlere: Uddannelse på vej. Rigtig glade for at vi i 2018 og DS glæder sig til at lave kurser og redskaber om hvordan man sejler som singlehand-sejler efter at Singlehand-sejlerforeningen nu er under Dansk Sejlunion.

Sejler lukkede

Nyhedsbreve sendes nu ud. For lettere for at fortælle hvad vi arbejder med. Vi startede med det i 2017, siger Markert.

Bladet Sejler lukkes, Postnord fortalte DS at det koster 100.000 kroner mere for hvert nummer. Derfor lukker Sejler, det sidste blad er på gaden. - Sikker på at det er den rigtige beslutning, siger Markert, der fremover vil kommunikere via facebook, Sejlsport og nyhedsbreve.

Der fortælles om hvordan der skal skaffes penge til eliten på sejlsportslandsholdet, der vises PR-film. (på engelsk)

- Vi har rigtige spændende dialoger med spændende mennesker (firmaer), men kan ikke komme nærmere ind på det, siger Markert (DS skal skaffe 2,5 mio. kroner til eliten i 2018, red.)

Forventninger til fremtiden for Dansk Sejlunion ifølge Line Markert.

- Finansiering

- Synlighed

- Worlds 2018 (15 danske klubber hjælper dem i Aarhus)

- Klubudvikling

- Strategi 2022

Kommentar til formandens beretningen, leverede Thomas fra Bådforeningen Trekanten i det sydlige København.

Han kom med et regulært møgfald og sagde: Vi melder os ud af Dansk Sejlunion. 

Det handler om en klubben føler sig uretfærdigt behandlet af Dansk Sejlunion.

Gigantisk møgfald fra Bådforeningen Trekanten, der vil melde sig ud af DS

- Vi har en kæmpe frustation, vi føler os retsløse og har brugt penge på advokater. jeg er vred, lød det fra Thomas fra Bådforeningen Trekanten.

Så vidt vi er orienteret handler det om et medlem, som klubben ikke kan ekskludere. 

Thomas fortalte om det frustrerende i at have et medlem, en sigtet voldsmand, der rapser blokke og andet fra både på havnen, lød det fra talerstolen

Klubben vil have ret til at ekskludere det pågældende medlem, der ifølge oplysninger er sigtet men ikke dømt. Ingen klappede efter det lange indlæg fra Bådforeningen Trekanten

Line Markert svarede kort på indlægget.

Økonomi.

Her fortalte Henrik Blakskjær fra Dansk Sejlunion om årsregnskabet. Blandt andet sagde han, at det samlet set er et godt resultat, at der kun kom et underskud på 951.000 kroner, ift. budgettet. Se regnskab og budget her.

Udviklingsprisen 2018 går til...Thurø Sejlklub

8 klubber var nominerede til prisen. 

Mads Kolte-Olsen, generalsekretær i Dansk Sejlunion er på talerstolen her kl. 15.12, efter kaffepause.

Han fortæller om disse mål:

- Ekstern finansiering

- Bredt tilbud om sejladsaktivitet

- Klubudvikling

- Uddannelse

- Sejlsportens synlighed

- Sejlerlandsholdet og talenudvikling

- Rammerne om Sejlsporten

Klubkontingent til DS uforandret

Det blev vedtaget at klubkontingent til Dansk Sejlunion fra 1. januar 2019 sættes til 100,29 kr. per medlem i klubben fra 99,6 i 2018.

Forslaget følger udviklingen i forbrugerindekset. Den er fra 2017 til 2018 sat til 0,7 procent. Forslag vedtaget, folk klappede.

Line Markert blev genvalgt som formand i Dansk Sejlunion.

Jacob Frost, formand for Faaborg Sejlklub, forslog at Dansk Sejlunion har en pulje, der kan bruges af sejlklubber, hvis de har et initiativ der skal prøves af. Forslaget gav mange klapsalver. Generalsekretær Mads Kolte-Olsen vil se på forslaget.

Kampvalg - fire valgt ind i DS-bestyrelse

Der er stemt på generalforsamlingen kl 16.46.

Ditte Juul Kristensen fra Thurø, Henrik Voldsgaard, Aarhus, Peter Bjerre fra Horsens er valgt til to år, og Christian Hangel fra Frederikssund er valgt ind i Dansk Sejlunions bestyrelse i et år, mens Søren Johnsen fra Skive fik færrest stemmer og er valgt som suppleant.

Læge og Spækhugger-sejler Jesper Andersen fra Aarhus Sejlklub er trådt ud af DS-bestyrelsen. Han fik ros af Line Markert for sit arbejde og skarpe betragtninger. 

Det blæser uden for, men her inde på Nyborg Strand Hotel går det roligt indtil videre. Foto: Troels Lykke

content-loader
content-loader
content-loader