Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
I sit senere sejlerliv nød Ib at sejle med sin hustru, børn og børnebørn på lange ture i Danmark, Caribien og Stillehavet ombord på S/Y Roselina. Privatfoto

Dødsfald - Dragør-sejler Ib Sørensen, tidligere formand for OL-udvalget

Ib Sørensen, Dragør, ydede en fremragende indsats for sejlsporten i Dansk Sejlunion gennem to årtier, blandt andet som formand for OL-udvalget. Søndag den 10. november døde Ib i en alder af 85 år. Dan Ibsen skriver mindeord.

Af Troels lykke |

Mindeord for Ib Sørensen - ved Dansk Sejlunions tidligere generalsekretær Dan Ibsen:

Vi husker Ib Sørensen som en dejlig og behagelig person, altid saglig og målrettet på den gode måde, hvor han var lydhør over for andres holdninger. Han kunne også være stædig og vedholdende, og var kendt for sine retoriske evner og som en slagfærdig debattør, skriver Dansk Sejlunion til bådpressen.

Ib Sørensen var fra 1972 til 1992 aktiv i Dansk Sejlunions arbejde, hvor han deltog i en række vigtige områder både på udvalgs- og bestyrelsesplan, ligesom han samtidig var engageret i Østersøkredsen samt i Dragør Sejlklub.

Teknisk Udvalg - første hverv
Med en baggrund som ingeniør, bådebygger og kapsejler var det første hverv, Ib påtog sig i sejlunionen, i Teknisk Udvalg fra 1972 til 1979.

Det var et område, hvor sejlsporten var i kraftig ekspansion såvel vedrørende klasser og Scandicap-reglen som IOR-området. I Teknisk Udvalg blev de tekniske termer og snirklede formler udtænkt - og det er jo vigtigt for en fair sport, at regelgrundlaget er solidt.

I dette årti voksede kapsejladserne i Danmark næsten eksplosivt med Sjælland Rundt, Fyn Rundt og Gordons Gin Cup som meget store sejladser, også efter global målestok.

I 1979 skiftede Ib til et andet stabsudvalg, PR-udvalget, og her husker mange specielt hans store engagement og arbejdsindsats i forbindelse med debatter og tiltag fra politisk side om beskatning af sejlsporten samt tvungen registrering af lystbåde. Ib’s indsats på dette område var blandt andet medvirkende til, at offentlig registrering af lystbåde ikke blev virkeliggjort.

Formand for OL-udvalget
Som kredsformand i Østersøkredsen kom Ib Sørensen ind i Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse i 1983, hvor han sad i de maksimale seks år.

Hans arbejde i bestyrelsen var kendetegnet ved grundighed, refleksion og en ihærdig indsats, og mange husker hans retoriske evner og slagfærdighed som debattør.

Efter OL i Los Angeles overtog han i 1985 formandsposten i OL-udvalget efter John Christensen, der blev formand for sejlunionen. Som formand for OL-udvalget var Ib også leder af det danske hold ved For-OL og OL i både Busan i 1988 samt Barcelona i 1992 - to Lege, hvor Danmark vandt tilsammen fire OL-medaljer.

Nok var det sejlerne, som vandt kappestriden på vandet, men de havde en god forkæmper i kappestriden om ord, når det gjaldt sponsorsøgning og forhandlinger med Danmarks Olympiske Komité og Team Danmark.

Tildelt Ærestegnet
I 1993 blev Ib Sørensen hædret med Dansk Sejlunions højeste udmærkelse, Ærestegnet, for sin fremragende indsats gennem 20 år, og Ib kvitterede med følgende ord fra Sejlerdagens talerstol:

”Jeg er overrasket, stolt og meget glad for denne hæder. Man lægger mange timer i sit fritidsarbejde, men man får meget igen. Man lærer et hav af engagerede mennesker at kende, og det er en stor rigdom. Oplevelserne ved OL og fra dengang, vi sloges med politikerne, giver en stor "erindringskasse". Skal jeg udtrykke mit afgangsønske, skal det være, at unionen fortsat forstår at tilpasse sig og markere sig i forhold til den omgivende verden.”

Sejlerliv med familien
I sit senere sejlerliv nød Ib at sejle med sin hustru, børn og børnebørn på lange ture i Danmark, Caribien og Stillehavet ombord på S/Y Roselina.

Ib Sørensen fulgte indtil for få år siden sejlunionens arbejde fra sidelinjen og som modtager af Ærestegnet var han ofte gæst ved den årlige generalforsamling. Ib’s datter Lone, også tidligere OL-sejler, er gift med Dansk Sejlunions tidligere formand Hans Natorp.

Tusind tak for en meget stor og engageret indsats for dansk sejlsport. Vores tanker går til Ib’s hustru Jette, døtrene Lone og Gitte, børnebørn, oldebarn, familie og nærmeste venner.

Æret være Ib Sørensens minde

Bisættelsen finder sted fredag den 22. november, kl. 14.00, fra Dragør Kirk

content-loader
content-loader
content-loader