Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Med udsigt til et "hårdt Brexit" har European Boating Association nu udsendt en meddelelse til medlemslandene med opfordring til udlændinge om at få deres både hentet ud af Storbritannien før 31. oktober, fortæller unionen. Foto: Peter Brøgger

Hent din båd hjem før Brexit ellers risikerer du at skal betale moms og told

European Boating Association (EBA) gentager sit budskab fra tidligere år: Du risikerer at skulle betale moms og told, hvis du henter en båd ud af Storbritannien efter 31. oktober.

 

Af Troels lykke |

Storbritanniens udtræden af EU nærmer sig hastigt. Med blot få dage til skæringsdatoen, 31. oktober 2019, er status, at der endnu ikke er indgået nogen aftale mellem briterne og EU.

Det forklarer Dansk Sejlunion i dag i denne pressemeddelelse.

Med udsigt til et "hårdt Brexit" har European Boating Association nu udsendt en meddelelse til medlemslandene med opfordring til udlændinge om at få deres både hentet ud af Storbritannien før 31. oktober.

Ordlyden i EBA's meddelelse er: 

Storbritannien står til at forlade EU pr. 31. oktober 2019, og da der endnu ikke er indgået nogen aftale mellem EU og Storbritannien, anser vi det for relevant at med en påmindelse om det råd, EBA har modtaget fra Europa-Kommissionen.

I tilfælde af et "no deal"-Brexit, så vil både, der befinder sig i Storbritannien efter 31. oktober 2019, miste deres Unions-status - og mister således deres ret til fri bevægelighed inden for EU. Når en båd returnerer til EU, vil den blive betragtet som ikke-Unions-gods - og vil derfor være omfattet af toldkontrol på lige fod med alle andre fartøjer fra lande uden for Unionen. Kontrol vil kunne føre til opkrævning af moms og importtold.

Dansk Sejlunion: følg rådet
Dansk Sejlunions direktør, Christian Lerche, anbefaler danske bådejere, der aktuelt har båd liggende i Storbritannien, til at følge EBA's anbefaling.

"Jeg vil formode, at stort set alle danske både, der har ligget i Storbritannien, for længst er hentet hjem. Skulle der være enkelte tilbage, vil vores opfordring være at handle nu - og dermed undgå problemer og potentielle ekstraregninger. Alt er usikkert lige nu, og vi har pt. ingen idé om, hvordan fx toldmyndigheder tager imod både, der anløber EU fra Storbritannien efter 31. oktober," siger Christian Lerche og tilføjer:

"Det er under alle omstændigheder en god idé at medbringe alle bådens dokumenter – herunder dokumentation for, at der er betalt moms af båden i Danmark eller et andet EU-land."

content-loader
content-loader
content-loader