Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Regeringens skatteordførere fra venstre: Venstres Jakob Jensen, Det Konservative Folkepartis Anders Johansson, Liberal Alliance Joakim B. Olsen samt forretningsfører i Danske Tursejlere Leif Nielsen arbejder for en afskaffelse af statsafgiften på lystbåde.
Kort Nyt
– Jeg er blevet bevidst om, at afgiften faktisk udgør en pæn omkostning for helt almindelige bådejere og også har nogle uheldige sideeffekter, sagde Jesper Petersen (tv) på et møde i Sønderborg med Leif Nielsen fra Danske Tursejlere.

Politikere forstår nu, at kaskoafgift er urimelig og medfører tab af arbejdspladser

Reduktion af statsafgiften på lystbådeforsikring er vedtaget i Folketinget med bredt flertal, efter Mette Frederiksens tropper vendte 180 grader i sagen. - Det er et stort skridt i retning af en total afskaffelse af afgiften, siger Danske Tursejleres forretningsfører Leif Nielsen

 

Af Troels lykke |

Socialdemokratiet vender 180 grader og stemmer for en reduktion af statsafgiften på lystbådes kaskoforsikring, som foreslået af regeringspartierne og Dansk Folkeparti.

Dermed har en lang, sej kamp af de danske lystsejlere for at få afskaffet afgiften nået et foreløbigt mål.

- Danske sejlere kan være tilfredse med Folketingets beslutning, om end afgiften ikke er fjernet helt. De meldinger, der er kommet fra politikerne fra blå og rød blok i forbindelse med Folketingets tredje behandling af lovforslaget, giver forhåbninger om, at den urimelige statsafgifts dage er talte. Og selv om afgiften i denne omgang ikke blev sløjfet, så vil vi anerkende politikernes oprigtighed og evne til at lytte til sejlerne i denne sag, siger forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen fra Odense, til bådpressen.

Fakta på bordet - afgift fører til tab af arbejdspladser

Inden trejdebehandlingen havde regeringen sammen med Dansk Folkeparti et flertal for at reducere kaskoafgiften fra 1,34% til 1%.

Med Socialdemokratiets opbakning til forslaget er der ikke blot sikret et bredt flertal til nedsættelsen af afgiften. Der er også givet en accept af, at den er urimelig og skader både sejlerne samt medfører tab af arbejdspladser.

- Det er lykkedes os at få diskussionen om afgiften til at handle om fakta og ikke om fordomme om velhavende sejlere, der skulle have en skattelettelse. Vi har haft en rigtig god dialog med Socialdemokratiets skatteordfører om de faktiske forhold for lystsejlerne. Og vi har været i løbende kontakt med skatteordførerne fra de øvrige partier også. Vi føler, at vores argumenter har haft indflydelse på Folketingets behandling og endelige vedtagelse af lovforslaget. Det tegner godt for en fremtidig afvikling af kaskoafgiften, siger Leif Nielsen.

Klar til dialogen om total afskaffelse af afgift

Leif Nielsen fra Danske Tursejlere, der har været i tæt kontakt med politikerne, tror derfor på mere godt for sejlerne.

- Gennem de korte møder vi har haft med regeringens skatteordførere, ved vi, at målet er en total afskaffelse af afgiften. Nogle af de samme toner hører vi så nu fra det største oppositionsparti. Vi opfatter dette som en invitation til yderligere dialog om kaskoafgiften, der kan besegle dens endelige skæbne, uanset hvordan det kommende folketingsvalg falder ud. I Danske Tursejlere går vi igen gerne ind i denne dialog med vores politikere, siger Leif Nielsen. 

Danske Tursejlere bringer i sit næste nummer (i februar) af bladet Tursejleren et længere interview fra et møde i januar 2019 med Socialdemokratiets Jesper Petersen samt en omtale af et møde på Christiansborg med skatteordførerne fra regeringspartierne. 

content-loader
content-loader
content-loader