Gå til hoved-indhold
Udstyr
Et for dybt storsejl skaber ubalance i en sejlbåd i hårdt vejr. Tegning: North Sails

Sådan styres storsejlet – få de syv vigtigste trimfunktioner

Udnyt dine sejl rigtigt. Især trimning af storsejlet gør båden velafbalanceret at styre og behagelig at sejle under næsten alle vejrforhold. North Sails giver her tips til tur- og kapsejlere.

Af Troels Lykke |

Et veltrimmet storsejl i god form giver altid den mest behagelige sejlads, hvor båden ikke krænger unødvendigt og går godt gennem søerne.

Det er en af de mest effektive måder at skabe sejlglæde og komfortabel sejlads for hele familien på kurser fra bidevind til halvvind. 

Der er også mindre slid på sejl og rig, når storsejlet er veltrimmet, og det er godt for tegnebogen. Desuden mindsker det risikoen for havarier, der ellers kan stoppe ferieturen brat.

Det fortæller North Sails i Herlev til minbaad.dk i denne trim-artikel, der skal gøre dig klar til sejlads.

For-liget er ofte for løst

Det er en meget almindelig fejl, at for-liget ikke bliver strakt nok med faldet. Så bliver sejlet for hult, især fra midten og opefter, og det bliver sværere at styre båden og skøde sejlet ordentligt. 

Det bliver også sværere at styre lidselinen, der skal forhindre at sejlet blafrer i agterliget mellem sejlpindene. 

Når sejlet står og blafrer i agterliget, går sejlets syninger meget hurtigere i stykker, og i værste fald kan man risikere at sejlet revner. Især med ældre sejl, der har fået meget sollys gennem flere år. 

Manglende eller for bløde sejlpinde i storsejlet slider også på sejlet, ligesom båden ikke vil kunne gå så højt til vinden. Desuden kan det i nogle tilfælde medvirke til, at riggen står og ryster. 

Storsejlets 7 vigtigste trimfunktioner

1. Storfaldet 

Faldet skal som udgangspunkt altid hales, så forliget ikke rynker, og derudover trimmer man dybde og facon med faldet. Når faldet tottes, bliver sejlet fladere, og sejlets største dybde flyttes fremad i sejlet. 

Faldet skal derfor tottes, når vinden frisker, fordi sejlet skal gøres fladere, og ved at hale faconen frem modvirker man, at sejlets facon skrider for meget agterover, når sejldugen giver sig i den friske vind. 

Hvis man sætter faldet for løst, bliver sejlet meget åbent i toppen, og når man så skøder hjem for at få toppen med, bliver sejlet dybt i bunden, og båden bliver hård på roret. 

2. Storskødet 

Skødet bruges især til at trimme sejlets twist og dybde på bidevind. Når man haler i storskødet, bliver sejlet fladere, og faconen rykker en anelse agterover. Sejlet ”lukker” også mere, dvs. at det twister mindre i toppen. 

Mange vil opleve, at de ikke kan trimme sejlet fladt nok uden at lukke sejlet for meget, så øverste sejlpind peger ind mod bomnokken. I dette tilfælde skal man få trimmet twistet korrekt med skødet og desuden flade sejlet yderligere med fald, bomudhal, cunningham og hækstag.

På dybere kurser end bidevind overtager kicking-strap’en trimningen af sejlets twist. 

3. Bomudhalet 

Udhalet på bommen er et effektivt og nemt trimhal, som tursejlere burde anvende mere. Ved at hale bomudhalet bliver sejlet fladere – især i den nederste del af sejlet.

Bomudhalet skal tottes i opfriskende vind, og slækkes i let og mellemluft med tung krapsø, hvor man behøver mere ”sejtræk” eller ”bundmoment” til at trække igennem. 

4. Løjgangen 

Løjgangen bruges til at trimme storsejlets vinkel i forhold til vinden og forsejlet og til at fintrimme rorbalancen, så båden nemt kan sejle ligeud, og man kan styre båden med et minimum af kræfter. 

En velafbalanceret båd skal kunne styres med en let hånd på rorpinden eller rattet. 

Bådens grundlæggende balance på roret trimmes med riggen, men finjusteringen af rorbalancen sker med løjgangen. 

Her er det enkle princip, at man skal køre løjgangsvognen mod læ, hvis man føler, båden er lidt for luvgirig, dvs. at der er lidt for meget pres på roret. 

Tilsvarende skal løjgangsvognen køres mod luv, hvis båden føles lægirig, eller det bare er svært at holde båden oppe på højden. Har båden ikke løjgang, kan man bruge kickingstrap’en. 

Så snart skødes slækkes til dybere kurser end bidevind, ”skødes” storsejlet til det rigtige twist med bådens kickingstrap. Selv på læns bør sejlet ikke twiste nævneværdigt mere end på kryds.

Her ses hvordan sejlet bliver fladere, og lukker mere i toppen, når man haler i storskødet. Sejlet bliver fladere, især forneden, når man haler i bomudhalet. 

Løjgangsvognen trimmes ofte med fordel lidt til luv i mellemluft og lettere vindstyrker, for at give mere højde og eventuelt lidt ekstra rorpres til at føle båden med. I opfriskende vind skødes løjgangen mod læ.

5. Kickingstrap 

Bådens kickingstrap er beregnet til at holde bommen nede og sejlets profil intakt, når kursen er dybere end bidevind. 

Det er vigtigt for en behagelig sejlads og balancen på roret, at sejlets facon og twist bibeholdes ned forbi halvvind. 

Når bommen holdes nede med kicking-strap’en, kan man mindske eller øge rorpresset, balancen på roret, ved at slække eller hale storskødet. 

Hvis båden ikke har løjgang, kan kickingstrap’en overtage skødets twistregulerende funktion på bidevind, mens man lader skødet overtage løjgangens funktion. 

På kurser mellem agten for tværs og læns er det også vigtigt at hale kickingstrap’en så hårdt, at sejlet ikke twister ret meget mere end på kryds. Det giver roligere sejlads og lettere styring i frisk vind. 

6. Hækstaget 

På brøkdelsriggede både anvendes hækstaget ikke kun til at totte forstaget med, men også til at hjælpe til med at åbne, twiste, toppen af storsejlet. 

Ved at hale hækstaget i frisk eller opfriskende vind, bliver toppen mere åben. Derved kan man flade storsejlet yderligere ved at hale i storskødet, indtil toppen igen har det rette twist. 

7. Cunningham 

Sejlets facon bliver lidt fladere og en anelse mere åben i toppen, når man haler i cunningham. Samtidig trækkes sejlets facon frem og lidt nedad i sejlet. 

Cunningham bruges til at ”stramme op”, når sejldugen strækker sig i frisk vind og til at hale faconen frem på sejl i strækstabil sejldug, når man bukker masten ved at hale hækstaget hårdt. 

Når man trimmer storsejlet, kan man åbne toppen af sejlet lidt med hækstaget. 

Her viser agterligets ticklers, at toppen af sejlet twister optimalt. Det kan være svært at få den øverste til at stå så perfekt, så det kan på nogle sejl være en fordel at gå efter den næstøverste tickler. 

Sejlet skal skødes hårdere, når den slår om på forsiden af sejlet, og løsere når den gemmer sig på bagsiden. 

Sådan bør et nyere storsejl se ud, når det er trimmet rigtigt. Bemærk at sejlet er fladere forneden, og det passer til en stor overlappende genua. Med en moderne ca. 105 % fok må sejlet gerne have lidt mere dybde forneden.

Reb i tide 

Tursejlere skal altid huske at rebe i tide, og der skal rebes, så sejlføringen passer til pustene. Storsejlet skal altid rebes først. Det giver den mest behagelige sejlads. De fleste nyere cruisingbåde sejler mindst lige så hurtigt med rebet storsejl i frisk vind. 

Husk også at holde rebegrejet i orden, så det er let at betjene. Hver bådejer bør prøve sig frem til, hvornår og hvor meget båden skal rebes for at sejle godt og behageligt.

Reb hellere for meget end for lidt. Her er sejlet også for hult, fordi faldet er for løst. Forstaget falder også ud, fordi riggen står for løst. 

Trim af rullestorsejl 

Der er en del forskel på trimmulighederne med et rullestorsejl, alt efter om det er et sejl i en blød polyesterdug (Dacron) med negativ kappe, eller et moderne rullesejl i strækstabil dug med lodrette sejlpinde. De sidste er mere effektive end de gammelkendte rullestorsejl og giver mere sejlglæde. 

Alle rullestorsejl flades til vindstyrke og sø med udhalet, og sejlets twist kan til en vis grad trimmes med skøde eller kickingstrap som beskrevet.

Det kan dog være umuligt at twiste toppen på sejl i blød sejldug uden, at sejlet bare står og blafrer. Når sejlet er halet helt ud af masten, kan faldet bruges til at trimme sejlets dybde. 

Pinden parallelt med bommen 

Twistet i storsejlet er vigtigt for både komfort, fart og højde, men mange sejlere har vanskeligt ved at bedømme, hvornår sejlet twister rigtigt. 

Her er det en nyttig håndregel for tursejlere, at den øverste sejlpind skal stå parallelt med bommen, når man kigger op i sejlet. 

TIPS 

Det er en god og sjov måde at tjekke sit eget sejltrim ved at tage billeder lige op langs sejlet, og så kigge nærmere på trimmet i fred og ro hjemme ved computeren.

Det bliver endnu nemmere at se trimmet, hvis man taper vandrette trimstreger på sejlet.

content-loader
content-loader
content-loader