Gå til hoved-indhold
Havne
Foruden det nye tankanlæg er havnen gennem de sidste tre år gennemgået en større renovering, herunder er nye flydebroer og et nyt udekøkken/grillplads tilføjet. Foto: Skive Kommune

900.000 kr. dyrt tankanlæg står klar til sejlerne i Skive

Bådejerne skal ikke længere vandre to kilometer efter brændstof, når de besøger Limfjordshavnen. Coronavirussen har afblæst åbningsfesten for anlægget, i stedet fejres med salg af brændstof til indkøbspris.

Af Sara Sulkjær |

Det tidligere dieselanlæg, en overflademodel, blev for flere år siden fjernet fra Skive Søsportshavn.

Anlægget var nedslidt, men siden er det ofte debatteret, hvordan havnen bedst løste fremtidens behov for salg af brændstof - eller om der overhovedet var et behov. 

- Overordnet er havnen i den situation, at vi mangler plads såvel på land som i vandet og er underlagt en restriktiv lokalplan for området, forklarer formand for havnen, Henrik Svenningsen, i en pressemeddelelse.

Overflade-anlæg umuligt

Havnen i Skive er ikke én, man naturligt kommer forbi, da den ligger i bunden af Skive Fjord. Der skal derfor være noget ekstra for at trække gæstesejlere til havnen. Her er et tankanlæg én af mulighederne, da sejlerne ellers må spadsere knap to kilometer til nærmeste tankstation.

Efter flere års pres fra medlemmerne om en løsning på havnen blev den indledende fact-finding derfor iværksat i april 2019, markedet undersøgt for muligheder, ansøgninger udsendt til fonde, og der blev indledt en dialog med kommunen.

Medio 2019 var ansøgningen til Skive Kommune om et 6.000 liter overflade-tankanlæg i en 20-fods container fra FTC (Fuel Tech Component) klar. Ved de indledende byggemøder viste det sig, at en sådan model ville have lange udsigter, blandt andet grundet den restriktive planlov, miljøansøgninger, byggetilladelser med videre.

Muligheden for en nedgravet model blev herefter undersøgt og valgt med FTC som hovedentreprenør med ansvar for at levere et nøglefærdigt brændstofanlæg til Skive Søsportshavn. Det eneste, havnen selv skulle stå for var idéoplæg, placeringsønsker samt bortskaffelse af overskudsjord.

FTC blev valgt med baggrund i deres erfaring fra 30 marineanlæg, 45 Haahr-anlæg og et par Shell Express-anlæg.

Låner hos Shell

Den samlede pris for projektet løber op på 900.000 kr. plus moms. Udgifter, som foreningen Skive Søsports Havn bærer som bygherre i projektet.

Der er dog ansøgt og givet tilsagn om et pænt tilskud fra Spar Vest Fonden, ligesom DCC Energi, der driver Shell-netværket i Danmark, blev valgt som brændstofleverandør og i den anledning har ydet et etableringslån til opstart på projektet, som løbende modregnes i købet af brændstof ved dem.

Som alt andet i Danmark blev projektet dog forsinket af COVID-19-situationen. Trods dette har Skive Kommune og Nordvestjyllands Brandvæsen ydet en stor indsats for at få ansøgninger og tilladelser på plads, hvorved den samlede sagsbehandlingstid har været kortere end normalt for sådanne projekter.

Frygt for gammelt byggeaffald

2. juni 2020 blev første spadestik derfor taget til etableringen af det længe ventede tankanlæg og med stor spænding om, hvilke udfordringer der ville møde bygherrerne i undergrunden.

- Som bygherre frygtede vi, at der ville dukke gammel byggeaffald op, som ville blive et problem at bortskaffe, men det viste sig heldigvis at være jordfyld og gammel strandbund, forklarer en lettet Henrik Svenningsen.

Entreprenøren var dog glad for den gamle strandbund, da de konstant skred i udgravningen, og den satte sig som beton i pumperne, da grundvandet stod højt.

Tanken er klar

En uges tid senere, den 10. juni,  ankommer selv tanken fra KN Beholderfabrik & Miljøteknik og nedsænkes i hullet. Det var her nødvendigt at montere omkring 3,2 tons beton-ballast grundet grundvandet.

Anlægget er et to-kammer anlæg med henholdsvis 6.000 liter og 4.000 liter, dog med mulighed for at fjerne skillevæg/mandskabshul og få én 10.000 liters tank.

Efterfølgende er tiden frem til 1. juli 2020 gået med gravning, rørlægning, tilslutning til kommunens spildevandsanlæg, indmåling ved landinspektør, jordanalyser af overskudsjord, tildækning/stampning, elektrikerarbejde, montering med videre. 

10.000 liter brændstof

De seneste dage er det hele monteret, der lægges nyt asfalt i området, tankbilen fra DCC/Shell har været forbi og fylde anlægget med 6.000 liter marinediesel samt 4.000 liter af et nyt alternativ til diesel, som vil forbedre havnemiljøet, nemlig Shell GTL Fuel.

- Grundet COVID-19-restriktionerne kan vi desværre ikke holde en større åbningsfest/reception med fadbamser, kage og hyggesnak, forklarer Henrik Svenningsen ærgerligt.

I stedet ligger havnen op til en festlig åbning med lave brændstofpriser, idet det forventes at sælge til indkøbspris på omkring 8,60 kr. pr. liter marinediesel og 8,90 kr. pr. liter GTL Fuel.

content-loader
content-loader
content-loader