Gå til hoved-indhold
Udstyr
Den nymalede bund vil fremstå kobberfarvet, mens farven ændres til grafitgrå, når bunden rammer vandet. Foto: Anders Jessen

Salg af VC 17 M Ekstra er fordoblet - sådan anvendes bundmalingen korrekt

En glat bund er altafgørende, når VC 17 skal påføres. Nautec-grossist Anders Jessen guider sejlerne, så oplagte og ærgerlige fejl undgås.

Af Sara Sulkjær |

Mens store dele af landet er sendt til corona-tælling, fortsætter de private bådejere klargøringsarbejdet på havnene. Forårssolen smiler, temperaturen er stigende, og bunden skal finpudses inden søsætning. Noget, der i 2020 gøres med VC 17 M Ekstra.

En kobber- og biocid-baseret bundmaling, som sejlerne i den grad har taget til sig. Hos bådudstyrsgrossisten Nautec er salget af den hårde tyndfilmsmaling tæt på fordoblet, ligesom grossisten i flere uger måtte melde om tomme varehylder.

Undgå begroning

Om det er den øgede fart eller et mindsket brændstofforbrug, der har skaffet den anderledes bundmaling koordinaterne til bådejernes hjerter, må forblive et åbent spørgsmål. 

Sikker er det blot, at VC 17 M Ekstra ikke opbygger tykke malingslag, som kendes fra de hårde bundmalinger, og ikke smitter af under efterårets vask - noget, der ellers hyppigt opleves hos de polerende malinger.

- Når arbejdet er lavet rigtigt, får man en bund, hvor begroning ikke vil sætte sig - hvis man ellers har lavet forarbejdet ordentligt. Man får også en bund, der kan vinde kapsejladser, hvis besætningen naturligvis kan sejle deres mål ind, lover Anders Jessen fra Nautec.

Men hvordan opnås denne glatte bund, der kan give sejre på kap-banen og få brændstoftanken til at række længere? Anders Jessen deler her sine egne erfaringer med bundmalingen:

Det gode fundament

- En glat bund er ret vigtig for en tyndfilmsmaling som VC-17 M Ekstra. Hvis man forstiller sig et meget tyndt lag liggende på en ujævn og dårlig overflade, vil laget hurtigt slides af, og primeren blottes, hvormed begroning vil opstå.

- Er underlaget derimod godt lavet og glat uden nogen form for ujævnheder, vil tyndfilmsmalingen komme til sin ret og være det lag, begroningen ikke kan lide at sætte sig på, da det er glat (friktionshæmmende stof) og indeholder kobber, som begroning heller ikke kan lide. 

- Derfor er fundamentet altid enormt vigtigt, så sørg for at bunden er primet rigtigt, inden VC-17 M Ekstra lægges på.

Mens der på første billede er malet på en dårlig primet bund, og de skarpe kanter dermed vil skabe begroning, er bunden på billede to lavet korrekt. Her er tyndfilmsmalingen ultra glat uden nogen former for ujævnheder

Slimlag

- Når båden kommer op efter sæsonen, vil bunden været smurt i et let slimlag, mens et endnu tykkere ofte vil ses på roret, da dette udsættes for mere sol og varme end selve bunden. Dette er fuldt acceptabelt, man skynder sig blot at trykspule slimet af, inden det gror fast, så er bunden klar til næste sæson.

- Er vandet varmt, kan man med fordel allerede i august vaske bund og ror i sine badebukser og dykkerbriller med en skrubbesvamp, mens båden er i vandet. Er man hysterisk kapsejler, tager man den op et par gange i sæsonen og spuler den af.

En båd med let slimlag

Oliekanter

- Samtidig kan man opleve, at der ligger en oliekant i vandlinjen. Den tages med en fin skraber, hvorefter den gamle kobber titter frem. 

- Når båden om foråret atter skal i vandet, og inden eventuel ny maling påføres, kan man med fordel gå den igennem endnu engang. Er der oliefilm i vandlinjen, fjernes det igen forsigtigt med en god malingsskraber. Det samme gøres med eventuel slim på bunden. Det er meget let at fjerne, da overfladen, det sidder på, er hård og glat. Man skraber forsigtigt, indtil der kommer frisk kobber frem under det tynde, grå malingslag.

Oliefilmsstriben anes svagt

Påførsel

- Når bunden er klar til bundmaling, blandes denne. Jeg anbefaler en malerspand i stedet for en lav malerbakke. Jeg har tit set voksne mænd græde, når de kommer til at træde på bakken, og der løber for 4-500 kroner maling ud på jorden. 

- Efter åbning af malerbøtten omrøres det hvide indhold for eventuelle klumper. Herefter tages det blå låg, der sidder ekstremt godt fast, af. Den mængde kobber, der findes i låget, er nøje afstemt for det bedste resultat. Dernæst hældes kobberpulveret forsigtigt i og omrøres grundigt. Gem pulver og maling hver sig for, hvis du ikke bruger det hele.

- Brug en mohairrulle til selve påsmøringen, hvor det gælder om at få meget maling på, uden at det løber. Har du mere i malerbøtten, kan du med fordel lægge et ekstralag i vandlinjen og på ror, og der hvor du erfaringsmæssigt får mest begroning. Husk samtidig, at VC-17 M Ekstra er kobberholdigt, så den kan angribe fine metaller som drev med mere. Disse må derfor ikke overmales.

Kobberpulveret tilsættes malingen

Sikkerhed

- Bær altid beskyttelsesbriller og handsker. Se blot mine briller på nedenstående foto, det stænker ret meget. Det er på ingen måde godt at få i øjne eller på huden. 

Anders Jessens briller efter påsmøring af VC 17 M Ekstra

content-loader
content-loader
content-loader