Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Fritidssejlere kan med sindsro – og godt sømandsskab – begive sig ad den smukke og afvekslende genvej mellem Østersøen og Smålandsfarvandet. Foto: Palle Tørnqvist

Afmærkninger på plads i det sydlige Guldborgsund

Med Geodatastyrelsens seneste søkortrettelse fra 26. august er sejlrenden i den sydlige del af Guldborgsund nu korrekt afmærket med mindstedybder på 2,1 meter ved middelvandstand.

Af Troels Lykke |

Søfartsstyrelsen har desuden i Efterretninger for Søfarende, uge 34, 2020, oplyst de nye positioner for sømærkerne mellem Frederik IX's Bro i Nykøbing F. og Nordmands Sand syd for Hasselø.

- Dermed kan fritidssejlere med sindsro – og godt sømandsskab – begive sig ad den smukke og afvekslende genvej mellem Østersøen og Smålandsfarvandet, siger koordinator Per Thomsen, SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune.

Fri gennemsejling

- Vi har nået et vigtigt mål i vores indsats for den fri gennemsejling af Guldborg Sund, efter at et flertal blandt forligspartierne bag anlægsloven for den kommende Femern-forbindelse i juni slog fast, at Frederik IX's Bro skal forblive en klapbro, siger  Per Thomsen.

- Sejlrenden er i orden, oplyser formand for Sejlforeningen ”Vikingen” i Nykøbing F., Carl Erik Juel Hansen og supplerer:

- Jeg har gennemsejlet det sydlige løb to gange, hvor ekkoloddet blot en enkelt gang alarmerede om 2,1 meter vand, antagelig på grund af søgræs.

Fritidssejlere må afvente opdatering af elektroniske søkort

Fritidssejlere, som anvender elektroniske søkort som vejledende navigation, må afvente producenternes opdatering af søkortet over Guldborg Sund.

De nye data er allerede frigivet, oplyser Geodatastyrelsen. Opdateringernes tidspunkter varierer fra producent til producent.

- Under alle omstændigheder skal sejlere holde  godt udkig og respektere samtlige sømærker. Gør man det, og holder man sig midt i sejlrenden, sker der ingen grundstødninger, siger Carl Erik Juel Hansen.

Sten midt i sejlrenden

Allerede i november 2019 henledte Sejlklubberne i  Guldborgsund Kommune Geodatastyrelsens opmærksomhed på en søkortrettelse fra 2016, der viste mindre end de foreskrevne 2,1 meter vand samt en sten midt i sejlrenden mellem Strandby og Hasselø.

Siden har søfartsmyndighederne målt dybderne, hvor der var problemer, og justeret og kontrolleret sømærkerne i hele den sydlige rendes forløb.

content-loader
content-loader
content-loader