Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Historien om dansk lodseri går over 500 år tilbage og er en vigtig del af danmarkshistorien. Nu er historien for første gang nedskrevet i et samlet værk på mere end 800 sider. PR-foto

Dansk lodshistorie gennem mere end 500 år samlet i bog for første gang

Bogen, som har fået navnet ’Danmarks lodshistorie før og nu’, er udviklet af Danmarks Lodsmuseumsforening i samarbejde med DanPilot.

 

Af Troels Lykke |

Historien om dansk lodseri går over 500 år tilbage og er en vigtig del af danmarkshistorien. Nu er historien for første gang nedskrevet i et samlet værk på mere end 800 sider.

Bogen, som har fået navnet ’Danmarks lodshistorie før og nu’, er udviklet af Danmarks Lodsmuseumsforening i samarbejde med DanPilot.

Lodsning et af Danmark ældste erhverv. Lodshistorien går over 500 år tilbage, hvor stedkendte fiskere, færgemænd og skippere kaldet ’kendtmænd’ allerede i 1500-tallet fungerede som lodser, da de kendte de farlige farvande og kunne lodse kongens orlogsflåde og handelsskibe. I 1561 fastsatte søretten for første gang ordet lods samt lodsens pligter og ansvar.

Siden dengang har faget udviklet sig til at være et teknologisk videnerhverv, men lodsens grundopgave er stadig den samme: At gå om bord på et skib og rådgive skibets kaptajn om at få skibet sikkert gennem komplicerede farvande, som lodsen har særligt kendskab til.

Et vanskeligt projekt

Nu er det særlige erhverv med den lange historie for første gang beskrevet i en bog med titlen ’Danmarks lodshistorie før og nu’.

- Projektet med at samle viden om 150 danske lodserier gennem tiden har været vanskeligt, men spændende, da lodshistorien er en erhvervshistorie, ingen før har beskrevet. Danmarks Lodsmuseumsforening har derfor påtaget sig at beskrive udviklingen fra kendtmænds lokale farvandskendskab og simple sejlbåde til vore dages lodsning.

- DanPilots medvirken har betydet, at alle nu kan få et sjældent indblik i en statsvirksomheds kompetente virke i et konkurrencepræget lodsmarked, siger bestyrelsesmedlem i Danmarks Lodsmuseumsforening Poul Himmelstrup, der er bogens hovedforfatter.

Lodsmuseet har siden 2011 samlet og sikret lodseriets historie i den autentiske bygning i Dragør. Både hus og lodstårn blev fredet i 1987 og er ligesom bogen en vigtig hjørnesten i dansk lodshistorie og maritim kulturarv.

Et vigtigt erhverv – en vigtig historie

Siden 1500-tallet er skibene, som skal ledes sikkert gennem et farvand eller i en havn, blevet større, har flere passagerer og sejler med større mængder og farligere gods.

Lodsens arbejde er derfor et kritisk erhverv for den kritiske infrastruktur, der skal sørge for, at der ikke sker grundstødninger og forlis, som kan have store menneskelige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser.

- Lodseriet har været med til at sørge for sikkerhed i danske farvande i mange århundreder og har været og er stadig en vigtig del af Danmark som en førende søfartsnation. Derfor er det også vigtigt, at erhvervet nu har fået sin historie beskrevet, så den huskes og lever videre.

- Vi i DanPilot er stolte af at være en del af både historien og bogudgivelsen – og at vores medarbejdere har bidraget til kapitlerne i bogen. De har gjort et stort og vigtigt stykke arbejde,” siger adm. direktør i DanPilot, Erik Merkes Nielsen.

Danmarks Lodsmuseumsforening har udgivet og vil løbende ajourføre bogen om Danmarks lodshistorie online på www.danmarkslodshistorie.dk, så alle interesserede kan få et indblik i de 500 års lodshistorie.

Om bogen ’Danmarks lodshistorie før og nu’

Bogen er udviklet af Danmarks Lodsmuseumsforening i samarbejde med DanPilot. Hele lodshistorien er blevet publiceret online på www.danmarkslodshistorie.dk af Danmarks Lodsmuseumsforening.

DanPilot har udgivet bogen i et mindre oplag til eget brug, ligesom Danmarks Lodsforening råder over få eksemplarer af bogen. Den trykte udgave af bogen er udgivet i to bind på henholdsvis 410 og 412 sider. 

Om DanPilot

DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat. Lodseriet skaber sikkerhed til søs og i havne i hele Danmark, fordi de højt specialiserede lodser kender farvandene og forebygger uheld.

DanPilot lodser skibe, der sejler transit mellem Skagen og Gedser/Allinge gennem Storebælt og Øresund og skibe, der skal ind og ud af alle danske havne, og har mere end 22.000 lodsninger årligt.

DanPilot har 17 lodsstationer i Danmark og yderligere fire bådpladser. I alt har DanPilot lidt over 300 medarbejdere, heraf cirka 185 lodser og 100 bådførere. DanPilot har hovedkvarter i Svendborg.

content-loader
content-loader
content-loader