Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Kvinderne ses i højere grad end tidligere på landets kapsejladsbaner, men endnu flere skal gerne tage del i klubarbejdet, mener Dansk Sejlunion. Foto: Sejlsportsligaen

Få kvinder er en del af sejlsportens frivillige arbejde - nu vil Dansk Sejlunion vide hvorfor

Flere kvinder skal sidde i bestyrelsen og i ungdomsafdelingernes trænerbåd. Det er håbet i Dansk Sejlunion, der nu har søsat en undersøgelse af kvinderne i sejlsporten. Deltag frem til den 20. maj.

Af Sara Sulkjær |

Danskerne strømmer til landets sejlklubber, der kan melde om udsolgte bådpladser og ventelister til sejlerskolerne.

Men de frivillige hjælpere mangler. Særligt kvinderne er underrepræsenteret i klubbernes udvalgs- og bestyrelsesarbejde, hvilket blandt andet har fået Dansk Sejlunion til at søsætte en undersøgelse om kvinderne i sejlsporten.

- Vi er særligt spændte på at se, hvilke barrierer der er for kvinder i forhold til at involvere sig som frivillige. Det samme gælder motivationen. Vi håber derfor, at undersøgelsen kan pege os i en retning af kommende projekter, der kan hjælpe klubberne med at rekruttere og fastholde kvinder i sejlsporten og i det frivillige liv, forklarer Ingeborg Nielsen, Dansk Sejlunions klubkonsulent og projektansvarlig for kvinder i sejlsport. 

Diversitet er afgørende for fællesskabet

Kvindernes indtog i sejlsporten skal ikke blot styrke det frivillige arbejde, men også bidrage til den diversitet, der af Dansk Sejlunion ses som en afgørende brik i jagten på det stærke fællesskab:

 – I Dansk Sejlunion tror vi på, at diversitet styrker fællesskabet. Hos børne- og ungdomssejlerne er der næsten lighed mellem kønnene, hvilket sikrer, at sejlsporten arbejder med næsten hele talentmassen. Men jo ældre vi bliver, jo mere talentmasse forsvinder fra de danske sejlklubber, påpeger Ingeborg Nielsen overfor Minbaad.dk.

Kun 25 procent af sejlklubbernes medlemmer er kvinder. Med andre ord går en stor del af kvinderne i land undervejs. Noget, der i høj grad ægrer sejlunionen:

- Det handler ikke om, at kvinder er bedre eller vigtigere end mænd, men når vi gerne vil sikre en større diversitet, handler det i bund og grund om at skabe sejlerglæde for flere hele livet, understreger Ingeborg Nielsen.

Unionen mangler viden

Førend diversiteten kan sikres, og kvinderne fastholdes i sejlklubberne, må unionen sikre sin viden om kvindernes interesser og motivation for sejlsporten. Den viden skal i høj grad skabes gennem den nye undersøgelse:

- Langt hen ad vejen har vi formodninger om, hvordan virkeligheden er ude i sejlklubberne. Men vi aner det i virkeligheden ikke. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at kun hvert fjerde medlem er pige/kvinde, og at andelen af piger/kvinder i det frivillige arbejde er endnu lavere, forklarer Ingeborg Nielsen og uddyber:

- Når vi har en ambition om at skabe større diversitet, er vi også nødt til at blive klogere på, hvorfor vores verden ser ud, som den gør. 

Du kan hjælpe Dansk Sejlunion med at blive klogere på kvinderne i sejlsporten ved at besvare undesøgelsen, der løber frem til den 20. maj., her.

content-loader
content-loader
content-loader