Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
For Guldborgsund Baltic Race, der holdes fra 26. - 28. august hilses Banedanmarks bebudede ekstra åbninger velkomne. Foto: Palle Tørnkvist

Banedanmark lukker broklap på Frederik IX’s Bro i Nykøbing F. fra 9. august

Banedanmark ser sig ikke i stand til at udskyde signal- og sporarbejderne. Ifølge myndighederne kræver det lukning af broklappen på Frederik IX’s Bro i Nykøbing F. fra 9. august med undtagelse af nogle weekender i august og i dagene før Guldborgsund Baltic Race den 26. - 28. august.

Af Troels Lykke |

- Det er et uheldigt tidspunkt, man lukker ned på i forhold til besøg af gæstesejlere i perioden, især da vi nu har fået alle afmærkninger justeret mellem Frederik IX's Bro og Gedser, forklarer koordinator i SIG, klubberne i området, Per Thomsen.

Derfor tager SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, der repræsenterer omkring 1.600 fritidssejlere, nu transportminister Benny Engelbrechts meddelelse til borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune om lukning af Frederik IX's Bro til efterretning.

Klubberne agter således at fortsætte kampen for at få arbejderne og dermed lukningen udskudt, lyder det fra de lokale sejlere.

- Det sker med baggrund i, at det stadig undrer os, at Banedanmark ikke ser sig i stand til at udskyde de signal- og sporarbejder, som kræver lukning for gennemsejling af sejlbåde med mast, til efter sejlsæsonens afslutning omkring 15. oktober. Det glæder os dog, at man allerede har indført mulighed for ekstra åbninger af Frederik IX's Bro efter kommunens og SIG's henvendelser, påpeger SIG.

Ekstraordinære åbninger

På de tre hverdage onsdag-fredag den 25.-27. august, hvor Guldborgsund Baltic Race afvikles, bliver Kong Frederik IX's Bro blandt andet åbnet for gennemsejling.

De ekstraordinære åbninger af broen vil efter aftale med lokaltog ligge på følgende tidspunkter: Ca. kl. 11.30, ca. kl. 12.00, ca. kl. 19.00 og ca. kl. 19.30.

I weekenden den 28. – 29. august vil broen under alle omstændigheder være åben for sejlads som følge af den model, der er valgt af transportministeren, og som giver fre broåbninger i døgnet mellem kl. 7 og 20 i weekenderne fra den 9. til den 31. august.

- Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune undrer sig også over, at Banedanmark ikke har fulgt den gængse demokratiske procedure med at forhøre sig hos sejlklubberne og i kommunen, før man helt enerådende traf den afgørende beslutning om at spærre for både lokale og udenlandske sejleres mulighed for gennemsejling af Guldborgsund i en ellers travl periode i sejlsæsonen, forklarer koordinator Per Thomsen.

Dette skete ellers blandt andet i denne vinter i forbindelse med kabelarbejde, hvor broen ligeledes var spærret.

- Banedanmark har åbenbart intet lært om fritidssejladsens omfang og betydning for de mange sejlklubber ved Guldborgsund og i Smålandsfarvandet, hvis økonomi er helt eller delvis afhængig af muligheden for at sejle gennem sundet i hele sejlsæsonen, tilføjer talsmand Palle Tørnqvist, SIG.

Guldborgsund Baltic Race reddes

For Guldborgsund Baltic Race, der holdes fra 26. - 28. august ,hilses Banedanmarks bebudede ekstra åbninger velkomne:

- I forhold til gennemførelsen af kapsejladsen Guldborgsund Baltic Race er det helt i orden med de ekstra muligheder for gennemsejling, som Banedanmark har tilføjet, understreger Carl Erik Juel Hansen fra kapsejladsens styregruppe.

Han deler dog sejlklubbernes bekymring for den generelle afbrydelse af gennemsejlingen.

content-loader
content-loader
content-loader