Gå til hoved-indhold
Havne
Etablering af en ny lystbådehavn på sydsiden af Prøvestenen ud for Amagers nordkyst, er igen en mulighed, der tales om blandt Københavns sejlere. Foto: By&Havn
Havne
Prøvestenen Syd strækker sig over et landareal på 250.000 m2 og et vandareal på 145.000 m2. Det er mere end 37 fodboldbaner til lands og knap 22 til vands. Foto: By&Havn

Spændende bud på Københavns nye havn - Prøvesten Syd

To havnebassiner med plads til i alt 700 både. To Husbådehavne med 100 pladser. Store områder med plads til rekreative aktiviteter på vand og sejlerskoler for børn. Arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard har et bud på, hvordan en ny blå/grøn lystbådehavn kan placeres på Prøvesten Syd.

Af Troels Lykke |

Kommunikationschef Merete Ettrup fra FLID-havne skriver:

By&Havn´s direktør mener det er ”relativt realistisk” at projektet bliver til noget indenfor de næste fem år.

Etablering af en ny lystbådehavn på sydsiden af Prøvestenen ud for Amagers nordkyst, er igen en mulighed, der tales om blandt Københavns sejlere.

I foråret blev Arkitekt Dan Hasløv bedt om at komme med et bud på en indretning af land- og vandarealerne syd for Olieøen.

Prøvestenen Syd strækker sig over et landareal på 250.000 m2 og et vandareal på 145.000 m2. Det er mere end 37 fodboldbaner til lands og knap 22 til vands.

Siden begyndelsen af året har Arkitekterne Hersløv og Kjærsgaard gennemført brugerundersøgelser og forundersøgelser af området, der nu er blevet til en rapport med anbefalinger til indretning af Prøvestenen Syd. Forundersøgelsen er bestilt af By & Havn, 

En blå/grøn lystbådehavn

Det er ikke en ny ide at Prøvestenen Syd skal være lystbådehavn. Et større anlægsarbejde blev ved sidste finanskrise (2007-2009) skrinlagt, men inden var der allerede etableret broer og moler. 

Prøvestenen Syd er sidenhen blevet et rekreativt område, med mange forskellige foreninger, interessenter og brugere. Siden 2020 har området været åbnet midlertidigt, og de mange nye brugere er også inddraget i Arkitekt Dan Hasløv´s rapport.

Rapporten levner dog også god plads til lystsejlerne, der tildeles i alt 1377 meter flydebroer, 959 meter fastbroer og 380 meter kajpladser. De strækker sig ud i to havnebassiner, med plads til henholdsvis 240 og 460 både. Hertil kommer et forslag om plads til omkring 100 Husbådene.

Der lægges vægt på at skabe faciliteter og plads til, at de mange brugergrupper kan samarbejde på tværs om eksempelvis værksteder, klublokaler, arbejdsområder, naturpleje og formidling. Der bliver lagt op til en havn med meget beplantning og store grønne områder, med minimal bygningsmasse.

Sejlklubben Prøvestenen og Prøvestenens Natur- og Fritidsforening samarbejder om at etablere et naturområde og en helt ny og moderne lystbådehavn – flettet sammen, og mindre end tre kilometer fra Københavns Rådhusplads, fortæller formand for Sejlklubben Prøvestenen Syd, Michael Toppenberg. Han er glad for Dan Hasløv´s rapport, og til at der begynder at ske noget omkring Prøvesten Syd:

-   Vi har et fremragende samarbejde med By&Havn og føler os både hørt og imødekommet, fortæller Michael Toppenberg.

Planen er relativt realistisk

I By&Havn er Dan Hasløv’s rapport modtaget med glæde. Direktør Anna Skovbo fortæller, at hun ser det som et idékatalog over mulighederne ved Prøvesten Syd i de kommende år:

- Rapporten er udarbejdet i samarbejde med en bred interessentgruppe og lystsejlerne, der har givet input til rapporten, blandt andet ved tre workshops. Den giver således et godt indblik i de mange ønsker, der er for brugen af den rekreative havn og det lytter vi selvfølgelig på, lyder det fra Anna Skovbo.

Direktøren fra By&Havn, der ejer Prøvestenen, mener at det er relativ realistisk at Prøvestenen Syd er virkelighed indenfor de næste 5 år: 

- Vi skal nu i gang med at undersøge området og de tekniske forudsætninger og økonomien i projektet nærmere og vil på den baggrund vende tilbage med en tidsplan for projektet, fortæller Anna Skovbo.

Historien kort

Prøvestenen Syd er en kunstig ø beliggende på østkysten af det nordlige Amager, forbundet med hinanden af Prøvestensbroen. Øen startede i 1713 som en flydedok, kaldet Prøvestenen, der fungerede som forsvarsværk. Prøvestenen voksede op gennem historien og fungerede som forsvarsværk helt frem til 1922. Herefter købte Søværnet øen, for at bruge den til opbevaring af olie og benzin, og Prøvestenen Nord er i dag også kendt som Olieøen. Prøvesten Syd og Nord adskilles af en kunstig vold.
Prøvesten Syd har i mange år været forberedt til lystbådehavn og ifølge arkitekt Dan Hasløv er området 80 procent klar til at blive indviet som Lystbådehavn. 
 

content-loader
content-loader
content-loader