Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Der er ingen rabat på sejlernes skat, når de drager ud i verden.

SKAT har talt: Fuld skattepligt i Danmark ved jordomrejse med sejlbåd

Når båden sejles under dansk flag er man fuld skattepligtig i Danmark, selvom man sejler ud i verden, fortæller SKAT i et bindende svar. Det kan betyde en del økonomisk for dem, der har regnet med ikke at skulle betale skat hjemme mens de sejler ud i verden.

Af Troels Lykke |

SKAT skriver blandt andet i en sag, hvor der gives et bindende svar, som også andre danske sejlere kan rette sig efter:

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers repræsentant har oplyst følgende:

Spørger og hans hustru har solgt familiens helårsbolig.

Alt familiens indbo mv. er solgt inden afrejsen. Det eneste, der opmagasineres, er familiealbum og andre små løsdele.

Spørger, hustruen og parrets børn forlod en dansk havn i 2022.

Familien ejer en lystbåd (bruttotonnage under 20 t) og vil sejle rundt på verdenshavene.

Der er ikke fastlagt planer for, hvor mange år familien vil sejle og bo på båden, men planen er minimum 3 år og gerne 5-7 år. Der er endvidere ikke taget stilling til, hvor de skal bo, når de måtte ophøre med at sejle/bo på båden.

Spørger er anpartshaver i en række selskaber. Spørger har de sidste par år droslet ned arbejdsmæssigt, og er i den periode fratrådt som direktør og bestyrelsesformand i de respektive selskaber. Spørger er dog anmeldt som direktør i H1 og er fortsat bestyrelsesmedlem i H2 samt H3. Endvidere er han advisory board medlem i H4 .

Spørger vil deltage i bestyrelsesmøder via Teams eller lignende, når han befinder sig i udlandet. Arbejdet som advisory board medlem vil ligeledes ske i udlandet.

Vederlag fra selskaberne udgør pt. alene bestyrelseshonorar fra H2.

Hustruen har opsagt sit job.

Familien forventer at opholde sig i Danmark til jul og/eller øvrige højtider med en sammenlagt varighed af cirka 1 måned om året. De vil indlogere sig hos familien. Der er tale om ferieophold, og der ikke vil blive udført erhvervsmæssig aktivitet under disse ophold, ej heller deltagelse i bestyrelsesmøder i de danske selskaber.

Læs her hvad SKAT svarer

content-loader
content-loader
content-loader