Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Der var generalforsamling i Odense i dag. På grund af sygdom i nærmeste familie kunne Dansk Sejlunions formand Line Markert desværre ikke være til stede på generalforsamlingen. Derfor overtog økonomiansvarlig Jakob Frost fra Faaborg Sejlklub roret og ledte generalforsamlingen sikkert igennem dagsordenen og holdt formandsberetningen. Foto: Anki Hansen

To østjyder bliver nye bestyrelsesmedlemmer i Dansk Sejlunion - to sjællændere ude

Tue S. Andersen, Snaptun Sejlklub, og Nicolai Aistrup Pedersen, Fredericia Sejlklub, indtræder i Dansk Sejlunions bestyrelse, mens Jørgen Thorsell og Michael Rasmussen modtog genvalg. Christian S. Hangel og Lotte Meldgaard er nu ude af bestyrelsen. Kontingentforhøjelse på vej.

Af Troels Lykke |

Valget til Dansk Sejlunions bestyrelse var igen i år et såkaldt ’fredsvalg’. Med fire kandidater i spil til fire poster var udfaldet således givet på forhånd, skriver Dansk Sejlunion på deres hjemmeside.

Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Thorsell, KDY, og Michael Rasmussen, Nivå Bådelaug, var på valg og modtog genvalg. Christian S. Hangel kunne efter otte år i bestyrelsen ikke genvælges, mens Lotte Meldgaard havde valgt ikke at genopstille.

På grund af sygdom i nærmeste familie kunne Dansk Sejlunions formand Line Markert desværre ikke være til stede på generalforsamlingen. 

Jørgen Thorsell, næstformand, var også nødsaget til at melde sig syg. Derfor overtog økonomiansvarlig Jakob Frost roret og ledte generalforsamlingen sikkert igennem dagsordenen og holdt formandsberetningen.

De to pladser blev i stedet besat af Tue S. Andersen, Snaptun Sejlklub, og Nicolai Aistrup Pedersen, Fredericia Sejlklub, der er trådt til som nye bestyrelsesmedlemmer.

To stærke klubprofiler

Begge to er stærke klubprofiler, som nu kommer ind i bestyrelsen og skal arbejde for udviklingen af dansk sejlsport på et overordnet plan, siger Line Markert, formand i Dansk Sejlunion.

– Både Tue og Nicolai har vist flotte resultater og entreprenørskab i deres klubber og i deres civile erhvervsliv. De erfaringer glæder jeg mig over, at Dansk Sejlunion og landets mange sejlere nu får glæde af, siger hun.

Mens Tue S. Andersen gennem de senere år har været en af de helt centrale kræfter bag genrejsningen af DH-DM, har Nicolai Aistrup Pedersen i særlig grad arbejdet med ungdommen i både egen klub og som stævnearrangør. Dertil er de begge formænd for bestyrelsen i deres respektive klubber.

­– Foruden at være meget engagerede sejlere, repræsenterer de også to meget forskellige klubber. Det er til stor gavn for os, fordi det er vigtigt, at vi anskuer Dansk Sejlunions indsats fra de meget forskellige ståsteder, som klubberne kommer fra, påpeger Markert.

Strategien skal ud at leve

En af de helt store opgaver, der venter den nye bestyrelse, er at få Dansk Sejlunions nye strategi ud at leve både internt i organisationen og i klubberne.

– Vi begynder med de prioriterede indsatser; klubberne og børn og unge, hvor vi skal udfolde vores indsatser og fastlægge det optimale samspil med klubberne. Derudover skal vi fortsætte indsatsen i forhold til at sikre vidensopbygning hos klubberne og den enkelte sejler og skabe netværk og vidensdeling på tværs, siger Line Markert og afslutter:

– Vi har med strategien udstukket de vigtigste kurser. Nu glæder jeg mig til at sætte sejl sammen med den nye, stærke bestyrelse og nå de mål, vi har sat.

Forslag om kontigentstigning stemt igennem

Det eneste forslag, generalforsamlingen i år skulle tage stilling til, var en lille kontingentstigning, der afspejler det generelle forbrugerprisindeks opgjort af Danmark Statistik.

Forslaget blev stemt igennem, hvilket medfører, at 2024-kontingentet udgør 107,32 kr. (2023) * 1,077 = 115,58 kr.

Kilde. Dansk Sejlunion

content-loader
content-loader
content-loader