Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Aldersgruppen 60+ år stiger således med 2 procent og opvejer dermed stort set tabet af børn og unge i statistikken. Foto: Troels Lykke

Dansk Sejlunions medlemstal uændret i 2022 med flere voksne og færre unge

Nye medlemstal fra DIF viser, at Dansk Sejlunion ved udgangen af 2022 havde 55.878 medlemmer i 254 klubber. Nu er 5.978 børn og unge medlemmer af en sejlklub under Dansk Sejlunion. Det er en tilbagegang på 493 medlemmer. Det tal ærgrer formand Line Markert.

Af Troels Lykke |

Medlemstallet af Dansk Sejlunion er stort set uændret i forhold til året før. Dog ses en ærgerlig tendens, idet antallet af børn og unge i sejlklubberne er faldet mærkbart.

De netop offentliggjorte medlemstal fra DIF viser, at Dansk Sejlunion ved udgangen af 2022 havde 55.878 medlemmer i 254 klubber.

Det betyder, at medlemstallet i Dansk Sejlunion er på niveau med sidste års medlemstal. I lyset af den økonomiske usikkerhed er det overordnet set et tilfredsstillende resultat, siger Line Markert, formand for Dansk Sejlunion:

– Med alt det, der er sket rundt omkring i verden i 2022, er jeg glad for at se, at mange danskere fortsat har masser af sejlerdrømme og lyst til at udleve dem i vores Sejlerfællesskab, siger hun i en pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion.

Fald i antallet af børn og unge

Tallet dækker dog over en ærgerlig tendens, idet antallet af børn og unge i sejlklubberne er faldet.

I dag er 5.978 børn og unge medlemmer af en sejlklub under Dansk Sejlunion. Det er en tilbagegang på 493 medlemmer svarende til knap 8 procent sammenlignet med året før. Det tal ærgrer Line Markert.

– Det er superærgerligt, at vi mister så mange børn og unge i sejlsporten. Den udvikling vil vi rigtig gerne have vendt. Derfor har vi også gjort det til en af de væsentligste prioriteter i de kommende år. Vi skal blive dygtigere til at skabe sejlerglæde for vores børn og unge, så de har lyst til at blive i sporten, siger hun.

Det faldende medlemstal ses tydeligst blandt de yngste børn, mens antallet af unge voksne holder sig nogenlunde stabilt.

Fremgang i voksne medlemmer

Hvor antallet af børn og unge daler, er der til gengæld fremgang i antallet af ældre medlemmer. Aldersgruppen 60+ år stiger således med 2 procent og opvejer dermed stort set tabet af børn og unge i statistikken.

– Det er et lille plaster på såret, at vi fortsat har så godt tag i vores ældste medlemmer, der trofast bliver i klubberne. Sejlsport kan dyrkes hele livet, og det glæder mig, at vores medlemstal fortsat afspejler dette, siger Line Markert.

I tabellen herunder kan du se udviklingen i dansk sejlsport fordelt på årstal og alder.

content-loader
content-loader
content-loader