Gå til hoved-indhold
Diverse

Ny profil hos Match Racing Denmark, der vokser og vokser

Matchracecenteret i Middelfart har siden dets start med Trekantområdets Matchrace Center i 1995 taget kvanteskridt og sat sig selv på såvel landkortet og verdenskortet indenfor sejlsport og matchrace.

 

Af Troels Lykke |

Matchracecenteret er siden 1995 vokset fra to til sytten matchracere og fra tre til seks medlemsklubber der strækker sig fra Sønderborg til Horsens. Med denne markante udvidelse langt ud over trekantområdets grænser har tiden været inde til at opdatere matchracecenterets profil.

Navneskift
Med en flåde af 17 matchracere fordelt på fem medlemsklubber, syv fuldtidsansatte og 7.000 mennesker på vandet i 2008 ligger verdens største matchracecenter i Middelfart.  Matchracecenteret specialiserer sig i to hovedområder, Sport og Event.

Eventafdelingen laver eventsejladser med virksomheder der bruger bådene som kommunikations- og samarbejdsredskab.
Sportsafdelinger afvikler stævner, træning og masser af sejlsportsfremmende aktiviteter for både danske og udenlandske sejlere.

Internationaliseringen og udvidelsen af medlemsklubber der strækker sig udover trekantområdets grænser har nødvendiggjort et navneskift. Et nyt navn der appellerer til hele Danmark, udenlandske virksomhedskunder og den internationale matchraceverden.

Matchracecenteret, der startede som Trekantområdets Matchrace Center, hedder i dag Match Racing Denmark. Navnet har af praktiske årsager allerede været brugt gennem hele 2009 – men den officielle udmelding har været henholdt til, at hele den nye profil nu er udarbejdet.

Nyt logo og ny hjemmeside
I forlængelse af navneskiftet er også profilen ud af til blevet opdateret. Et nyt og mere tidssvarende logo er blevet lavet og Match Racing Denmark har skiftet hjemmesideplatform. Den kan findes på www.m-r-d.dk.

”Både hjemmeside, logo og vores virksomhedsprofil er blevet afstemt, så den nu rummer alt det Match Racing Denmark står for - og det er allerede blevet rigtigt godt modtaget”, udtaler kommunikationsansvarlig, Jess Anderson.

”Vores visioner er at blive Danmarks Mest Værdiskabende Teambuildingcenter og Verdens Bedste Matchracecenter – og det skal kunne afspejles i vores profil ud af til”, forklarer Jess Anderson.

Speederen i bund
Match Racing Denmark skal nu bruge vinteren på at planlægge alle aktiviteter i 2010 og til at vedligeholde den store flåde af matchracere, gummibåde og dommerbåd. I marts måned blev Lars ”Lange” Christensen ansat til at varetage den store opgave omkring bådvedligehold.

Salgsafdelingen er blevet styrket med to nye ansatte efter den tidligere salgsansvarlige, Linda Fuglsang, har opsagt sin stilling for at rejse med familien til Italien. Charlotte Pedersen er blevet salgsansvarlig og Lykke Juhl er blevet ansat som koordinator.

”I denne tid kan man enten vælge at træde på bremsen, eller man kan træde på speederen - vi træder på speederen!”, fortæller direktør i Match Racing Denmark, Jens Henrik Lund.

”Match Racing Denmark har årligt mere end 4.000 erhvervskunder der bruger vores produkt som samarbejds- og kommunikationsredskab - og rigtig mange af vores kunder vælger at komme igen. Vi har et produkt der er helt unikt og kan overføres både direkte og indirekte til dagligdagen i en virksomhed. Derfor ser vi også meget positivt på fremtiden”, slutter Jens Henrik Lund.

content-loader
content-loader
content-loader