Gå til hoved-indhold
Kapsejlads

Forhadte subjektive OL-kriterier ser ud til at fortsætte

Sejlunionen redegør i et længere indlæg om hvordan OL-udtagelserne foregår. Læs Dan Ibsens lange indlæg på sejlsport.dk. Et svar, som ikke ser ud til at passe fx OL-guldvinderen Jonas Warrer.

Af Troels Lykke |

Sejlsport.dk skriver:

Hvilke ting har indflydelse på fastlæggelse af tidslinie og regler for OL-kravene til London 2012?, skriver Dan Ibsen på sejlsport.dk

Dette emne har fyldt en del i debatter det sidste halve år. Dansk Sejlunion vil hermed forsøge at skabe lidt klarhed over, hvordan dette forløb forventes at blive, samt hvilke faktorer som har indflydelse på fastlæggelse af OL-krav for London 2012, inkl. sejlsportens egne OL-udtagelsesbestemmelser.

Når OL-udtagelseskravene til London 2012, er dette afhængig af en række ting, som skal falde på plads i forhold til eksterne samarbejdspartnere hhv. Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympiske Komite (DIF), Team Danmark og International Sailing Federation.

Samtidig skal Dansk Sejlunion internt fastlægge OL-udtagelseskrav i de forskellige bådklasser i tæt dialog med sejlere og trænere.

International Sailing Federation forventes i november 2009 at drøfte – og forhåbentlig vedtage – retningslinier for ”Nations kvalifikationen”, dvs. fordelingen af pladser i de enkelte bådklasser til nationer; Og som altid kan der kun komme én båd med i hver klasse fra hvert land.

Udtagelsesbestemmelser i 2010

Når ISAF har vedtaget disse retningslinier, sendes de til godkendelse i International Olympic Committee (IOC). IOC forventes at godkende alle de forskellige sportsgrenes internationale udtagelsesbestemmelser i april 2010.

Dansk Sejlunion har talt med DIF’s OL-elitechef, Jesper Frigast Larsen og fået en redegørelse for, hvordan DIF i store træk forventer, at ”tidslinien” ser ud for fastlæggelse af OL-kravene til London 2012.

DIF indleder først forhandlinger med specialforbundene, når IOC har godkendt og offentliggjort de internationale OL-krav.

Dette forventes, som nævnt, at ske i april 2010. Ofte orienterer de internationale specialforbund deres nationale organisationer, før IOC har endeligt godkendt og offentliggjort kravene, men DIF afventer altid IOC’s endelige beslutning.

Når DIF har modtaget de internationale krav fra IOC, anmoder DIF det enkelte specialforbund om at udarbejde forslag til nationale krav baseret på de internationale krav samt DIF’s generelle krav.

Forbundets første forslag vil blive drøftet på et trepartsmøde i regi af Team Danmark-arbejdsgruppen, hvor forbundets sportschef, TD-konsulenten og DIF’s OL-elitechef deltager.

Her drøftes konkrete forhold, såsom overensstemmelse med internationale krav, diverse tvivlsspørgsmål, potentiale til kvalifikation i de enkelte discipliner, tidsplaner, stævneplaner m.v.

Når der er enighed om detaljerne mellem de tre parter, færdiggør DIF udkast til OL-krav for den enkelte idrætsgren, som forelægges specialforbundet til godkendelse.

Når dette er godkendt i forbundet, bliver aftalen godkendt i DIF’s bestyrelse. DIF’s OL-elitechef mener, det er realistisk at tro på, at processen kan være tilendebragt inden sæsonstart 2011. Både DS, DIF, Team Danmark ser meget gerne, at man allerede kunne have OL-kravene på plads allerede i løbet af efteråret 2010.

Jesper Frigast Larsen udtrykker videre, at det ligesom tidligere er DIF’s holdning, at OL-udtagelseskrav i den enkelte idrætsgrene naturligvis skal ske ud fra overvejende objektive kriterier, men DIF tilkendegiver samtidig, at man tillige forventer en mulighed for en skønsmæssig vurdering lagt ind i de endelige udtagelsesbestemmelser.

DIF ved at atleter ønsker objektive kriterier - men...

DIF er klar over, at de aktive helst vil have 100 % objektive kriterier, men DIF forventes at fastholde, at den endelige OL-udtagelse ikke alene baserer sig på ren matematik. DIF, Team Danmark og specialforbundet er forpligtet til i fællesskab at vælge de idrætsudøvere, som man har tro på vil have størst chance for at vinde OL-medaljer, når Danmark sender et OL-hold til London 2012.

Jesper Frigast Larsen peger også på, at der ofte vil være forskellige OL-udtagelseskrav i forskellige discipliner i en sportsgren.

For eksempel oplever DIF, at der i sejlsport ofte er bådklasser, hvor der reelt kun én besætning med et internationalt topniveau, som i den sidste ende vil kunne medføre, at besætningen bliver godkendt af DIF.

I andre bådklasser er der flere potentielle besætninger på højt niveau, og her skal forbundets OL-udtagelsesregler gøre det muligt at finde den besætning, som Dansk Sejlunion, DIF og Team Danmark mener, har størst chance for under de givne forhold at vinde en OL-medalje til Danmark.

Det skrev Michael Andersen

Team Danmarks direktør, Michael Andersen har i sin blog den 1. maj 2009 blandt andet kommenteret specielt OL-udtagelseskriterierne i sejlsport, hvor han blandt andet skriver:

”49er sejlerne syntes at udtagelseskriterierne til OL 2008, var ugennemsigtige. Det skal vi lære af og gøre bedre frem mod OL 2012. Fokus skal helt klart efter Team Danmarks opfattelse være på de objektive kriterier – altså sportslige resultater atleterne har opnået i udvalgte internationale konkurrencer. Men der vil også frem mod næste OL være behov for kvalitative udtagelseskriterier i enkelte idrætsgrene. Topsport er nemlig andet og mere end simpel matematik. Men de kvalitative kriterier skal være få, velbeskrevne og ikke give anledning til for mange fortolkninger. Ingen tvivl om det.”

Uddrag af Michael Andersens blog den 1. maj 2009.

Dansk Sejlunion har i vinteren 2008/2009 evalueret OL-udtagelseskriterierne og drøftet dette blandt andet med DIF og Team Danmark. OL-udtagelserne i 2007/2008 var forskellige fra klasse til klasse, og dette vil formentlig også være nødvendigt næste gang.

Dansk Sejlunion opfattelse er, ligesom DIF og Team Danmark, at det helt overvejende skal være objektive udtagelseskriterier. Samtidig skal der – i tæt dialog med sejlere og trænere samt i samarbejde med DIF og Team Danmark – være mulighed for at inddrage kvalitative krav for enkelte klasser ved OL 2012.

Dansk Sejlunion skal selvfølgelig blive bedre til at beskrive og forklare dette overfor sejlerne – og offentligheden. Ligesom sejlerne ønsker Dansk Sejlunion, at OL-udtagelseskriterierne – i samarbejde med DIF og Team Danmark – er færdige så tidligt som muligt.

Ét formål er at motivere så mange talenter som muligt til at satse på OL, ét andet formål er entydigt fortsat at vinde medaljer til Danmark og dansk sejlsport.

content-loader
content-loader
content-loader