Gå til hoved-indhold
Plan over NordhavnsprojektetHavne
Udvidelsen af Nordhavnen. Krydstogtterminalen anlægges fra efteråret 2010 til sommeren 2012. Det store område fyldes ifølge planen op i perioden 2011-2022.

Gigantisk havneprojekt påvirker Øresundshavne

Udvidelsen af Københavns Nordhavn fylder meget i Øresund og påvirker strømforholdene.

Af Torben Arent |

Udbygningen af Nordhavnen er nu politisk vedtaget, og det kan komme til at påvirke sejladsforholdene omkring især Svanemøllehavnen og Hellerup havn.

Ny bydel i Nordhavn

Når tunnelboremaskiner om ca. halvandet år begynder at bore Københavns Metros ringlinje, skal der være et sted at gøre af den megen opgravede jord. Og det bliver i Nordhavnen, hvor der skal opføres en ny bydel, dels på det eksisterende havneområde, dels på nyopfyldte områder længere mod nordøst.

Denne udvidelse af Nordhavnen med ca. 50 procent får på længere sigt konsekvenser for strøm, bølger og udsigt ved Hellerup Havn.

I første omgang bliver forandringerne nok beskedne. Første etape af udvidelsen drejer sig om en ny krydstogtterminal, der vil rage længere ud i vandet mod nordøst. Ruten fra Øresundshavnene og ind mod København bliver lidt længere.

Større konsekvenser får det, når Nordhavnen en gang breder sig til det, der på kortet kaldes ”fremtidig opfyldning”.

Sandflytninger

Den store opfyldning – og måske i mindre grad den første opfyldning til krydstogtterminalen – vil påvirke strøm og bølger ved Hellerup Havn. ”Den resulterende bølgepåvirkning” vil dreje ca. 6° mod uret, og det giver ændrede sandflytninger fra nord til syd. 1.600 kubikmeter årligt i stedet for nu 1.300 kubikmeter.

Ny høfde ved Hellerup

For at undgå større tilsanding af Hellerup Havns havneindløb end i dag, skal der derfor opføres en ca. 50 meter lang høfde ca. vinkelret ud i vandet ved ”fyrmolen”. Anlægget af høfden bør ses som en mulighed og ikke et problem, påpeger Lars Deigaard, der er miljø- og plankoordinator i Hellerup Sejlklub og bistår bestyrelsen i blandt andet plansager.

- Hvis vi sammen med havnens øvrige brugere tager sagen op med Gentofte Kommune i god tid, har vi mulighed for at få et godt projekt ud af det. Ved den rette udformning af høfden og udvidelsen af stranden kan det sammenlagt medvirke til at forbedre havnens rekreative værdi. Det kan måske bruges til op- og nedtagning af kajakker og som et alternativt slæbested for joller, siger Lars Deigaard.

Sådan vil Hellerup Strand udvikle sig, når der anlægges en høfde (sort streg) ved fyrmolen. Den gule linje er dagens kystlinje, de blå viser strandkanten efter 2, 4, 6, 8 og 20 år.

Anlægget af høfden kan betyde, at den nuværende tilsanding af indløbet til Hellerup havn helt stoppes. Den sandtilførsel fra nord betyder i dag, at der årligt skal fjernes sand fra indløbet.

Ifølge nogle af de kreative arkitekttegninger af nordenden af Nordhavnen kan der her komme indtil flere lystbådehavne.

Kanal til roerne

Endelig besluttet er det, at der anlægges en kanal et sted igennem Nordhavn af hensyn til roerne, så robåde og kajakker ikke skal langt ud i Øresund for at komme til Københavns Havn

Ny tunnel under Svanemøllebugten

Anlægget af Nordhavn kan på længere sigt – næppe de første ti år - få konsekvenser for Svanemøllehavnen. På en tidspunkt skal der anlægges en vejtunnel under Svanemøllebugten.

Tunnelen bliver en sænketunnel, og det betyder, at det i anlægsperioden bliver nødvendigt at rydde dele af havnen. Hvilke dele og hvor stort et område afhænger af den præcise linjeføring.

Som det antydes på visualiseringen fra Københavns Kommune set fra Charlottenlund Fort, vil horisonten sydøst for Hellerup Havn ændre sig, når de store krydstogtskibe kommer længere ud. Da skibene kommer længere ud i Øresund med den nye krydstogtterminal, bliver de mere tydelige fra kysten.

Du kan læse om projektet i sin helhed på adressen her: www.netpublikationer.dk/kk/10096/

content-loader
content-loader
content-loader