Gå til hoved-indhold
Hans Vengberg, tv., ses her med Hans Natorp. Foto: Troels LykkeSejlklubber
Hans Vengberg, tv., ses her med Hans Natorp. Foto: Troels Lykke

Hans Vengberg tager ordet om formandspost

Valgkampen er i slutspurten. På lørdag i Nyborg ved vi om det er Hans Vengberg eller Hans Natorp, der er den kommende formand for Sejlunionen. Her er Vengsbergs ord.

Af Troels Lykke |

Hans Vengberg, kandidat til formandsposten i Dansk Sejlunion:

Så nærmer vi os generalforsamlingen og efter diverse møder rundt i landet, finder jeg det derfor naturligt at lave en opsummering af de emner, der har været størst interesse for fra medlemsklubberne og naturligvis en gennemgang af de punkter, jeg som formandskandidat mener, der skal yderligere fokus på i den kommende tid.

Valgmøder.

For det første kan det konstateres, at alle synes det er godt, at klubberne på denne måde får mulighed for at møde kandidaterne og stille spørgsmål.

Det betyder, at der fremover skal arrangeres møder med deltagelse af medlemsklubberne og hhv. kandidater og bestyrelsesmedlemmer, så der bliver mulighed for at komme i direkte kontakt med bestyrelse og bestyrelseskandidater.

Det skal være DS, der arrangerer disse møder, og det bør være  en del af den fremtidige kommunikationsform.

Kredse.

Ligeledes er der en udtalt bekymring omkring muligheden for, at kredsene fjernes fra vedtægterne.

Hvordan skal de små klubber fremover kunne få indflydelse, og hvilket tilhørsforhold har man nu til DS?

Der er klart forskel på, hvordan de 13 kredse rundt om i landet fungerer. Det er derfor tid til at finde en organisationsform, der sikrer, at medlemmerne stadig føler et tilhørsforhold til DS, og lige så vigtigt at DS har en god lokal kontakt til medlemmerne, således at gode tiltag og initiativer kan komme frem i lyset og være inspiration til det arbejde, DS skal udføre for medlemmerne.

Valgstruktur.

Også valgstrukturen – direkte eller regionsvalg – er et emne der har stor opmærksomhed.

Jeg så gerne at regionsvalgene bibeholdes. Ikke fordi direkte valg ikke kan være lige så demokratisk som regionsvalg, men fordi det, at der er regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer, vil gøre, at de klubber, der er nervøse for tilhørsforholdet, hvis kredsene nedlægges, i det mindste har en regional repræsentant i bestyrelsen, som de selv har haft direkte indflydelse på at vælge lokalt.

Strategiarbejde.

Strategiarbejdet er der generel enighed om skal fortsætte, og det er derfor glædeligt at forslagsstillerne og DS nu er fremkommet med et fælles forslag, som fastlægger nogle overordnede emner, som foreslås behandlet i nogle underudvalg, der efter generalforsamlingen skal nedsættes.

Den struktur for arbejdet, der er beskrevet i forslaget er ganske i tråd med den måde jeg har tænkt mig at arbejde på, nemlig nedsættelse af arbejdsgrupper med deltagelse af bestyrelsesmedlem(mer), medlemsklubber, eksperter og evt. andre interessenter, så vi kan få skabt dynamik og medindflydelse i den fremtidige strategi for DS.

Kun derved kan vi sikre, at vi arbejder frem mod fælles mål. Og uden disse fælles mål risikerer vi  utilfredshed og frustration i medlemskredsen.

For klarhedens skyld skal jeg her nævne de emneområder, der er tale om:

Dansk Sejlunions overordnede rolle

Ungdomsarbejdet

Elite-og talentarbejde

Bredde- og tursejlads

Kapsejlads

Økonomi - herunder fastsættelse af kontingenter

Kommunikation

Sponsorater og kommercielle aktiviteter

Organisationen og struktur

Personligt vil jeg som emner tilføje udfordringen omkring professionalisering af vore sejlere, DS image og design samt samarbejde med klasseorganisationerne.

Det ville også være naturligt at have et emne omkring DS og omverdenen såsom stat, kommune, skole/fritid, andre sportsgrene m.m. både omkring samarbejde og diverse tilskudsordninger.

Og så skal vi ikke glemme uddannelse, både internt (sekretariat og bestyrelse)  og eksternt (klubbestyrelser, klubmedlemmer og frivillige).

Under første punkt forventer jeg, at vores internationale relationer kommer med, ligesom samarbejde med relaterede interesseorganisationer kunne være en del af kommisoriet.

Den kommende bestyrelse skal også tage stilling til, om de vil tilknytte eksterne konsulenter til at få gennemført disse tiltag.

Personligt finder jeg det ganske naturligt at undersøge muligheden for, om DIF kunne være konsulent/initiator/inspirator, men også andre muligheder står naturligvis åbne.

Vigtigt er det, at konsulentfunktionen er vidende indenfor en organisationsstruktur som den vi arbejder i, og at parterne er enige om konsulenten og dennes rolle.

I det hele taget kan der være rigtig god mening i at indhente ekstern viden og ekspertise på områder, hvor organisationen ikke selv råder over denne eller har brug for sparring.

Dette er allerede begyndt med oprettelsen af Advisory Board for bestyrelsen på eliteområdet, og denne arbejdsform kunne fint være en integreret del af andre emneområder for DS.

Afslutning.

Som det fremgår er der mange gode forslag og tiltag, som vi skal have igangsat og implementeret.

Det lægger sig ovenpå de mange gode initiativer, der allerede er lavet og som kører rigtig godt i dag.

DS har gennen mange år udviklet sig positivt.

Vi fremstår i dag som en af de bedst fungerende medlemmer af ISAF

Vi er en af de bedste idrætsorganisationer i Danmark.

Vi har status som elitesatsningsforbund hos Team Danmark.

Vi har en fantastisk sponsoraftale med TORM.

Vi har et velfungerende ungdomsarbejde, som har resulteret i fine resultater på kapsejladsbanerne.

Vi er ved at have vores elitestruktur helt på plads.

Vi har implementeret en ny organisationsstruktur, udarbejdet nye visioner, mål og politikker, ligesom der hvert år udarbejdes en revideret virksomhedsplan.

Alt dette skal vi videreudvikle, og så skal vi have de punkter, der er nævnt ovenfor under strategiarbejdet, med, så vi løbende får indarbejdet nye initiativer til vores i forvejen omfangsrige udbud til medlemmerne.

Vi skal altså ikke lave revolution eller lave hele organisationen om.

Vi skal lave evolution og arbejde hårdt videre, så vi bliver bedre til at tilpasse os de hastigt skiftende krav, omverdenen og medlemmerne stiller til en stor organisation som DS.

Jobbeskrivelse:

DSs formand skal:

Have lyst til at arbejde uden løn, også i weekender.

Have samarbejdsevner.

Være lydhør og i kontakt med medlemmerne.

Have forståelse for organisation.

Have indsigt i den eksisterende struktur og de mekanismer, der ligger i bl.a. samarbejde og tilskudsordninger   i hhv. DIF, TD, DOK.

Have kommerciel forståelse for markedsføring/sponsorer.

Have øje for nye indtægtsmuligheder.

Evne at inspirere både bestyrelse, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Have ledelseserfaring, gerne fra organisationsarbejde.

Rummelighed for andres synspunkter.

Beslutningsdygtig og driftssikker, også i krisetider.

Det lyder som et interessant job.

Jeg mener at kunne opfylde alle ovennævnte punkter plus en del andre der kunne være nyttige fra tid til anden.

Lønnen er for mig udfordringen i sig selv, og det er også den altoverskyggende motivation for at søge stillingen.

Arbejdsformen er ikke fremmed for mig, da jeg i DS har arbejdet i bestyrelsen siden 2003, ligesom jeg har solid erfaring fra andre organisationer og virksomheder.

Jeg kan - jeg vil gerne – jeg har ideerne – jeg kender problemerne – jeg kender maskinrummet.

Jeg håber dette har givet et klart og tydeligt billede af hvad jeg står for, så I derved har lyst til at sætte jeres kryds ud for undertegnede ved det kommende formandsvalg.

På forhånd tak!

Hans Vengberg

content-loader
content-loader
content-loader