Gå til hoved-indhold
Appel- og Regeludvalget under DS siger, at beskyldninger, der ikke optræder til selve protesthandlingen men dukker op senere, ikke er i overensstemmelse med sejlsportens etiske kodeks. Foto: Jacob NybroeKapsejlads
Appel- og Regeludvalget under DS siger, at beskyldninger, der ikke optræder til selve protesthandlingen men dukker op senere, ikke er i overensstemmelse med sejlsportens etiske kodeks. Foto: Jacob Nybroe

Ynglingeprotest afgjort men er etisk kodeks overtrådt?

DS Appel- og Regeludvalg har truffet en afgørelse der går Jacob Guhle, Adam Guhle og Morten Harmsen i DEN 149 imod. Men sagen slutter ikke her. Dansk Sejlunions Ordensudvalg skal kigge på, om de efterfølgende ytringer bl.a. her på minbaad.dk overtræder sejlsportens etiske kodeks.

Af katrine bertelsen |

DM for Yngling i Vallensbæk i 28. - 29. august blev vundet på en protest lagt af DEN 111 med Jørgen Ring, Christian Johnstad, Benjamin De Leuw om en styrbord/bagbord episode i 6. sejlads.

Protestkomiteen afgjorde protesten til fordel for DEN 111, hvilket fik DEN 149 med besætningen, Jacob Guhle, Adam Guhle og Morten Harmsen til appellere sagen.

Appel og regeludvalget skriver:

Resumé:

I stævnets sjette sejlads var der en hændelse mellem DEN 111 og DEN 149 kort inden 1. runding af krydsmærket.

  • DEN 111 var på styrbord halse, og DEN 149 på bagbord halse.
  • DEN 111 kunne holde mærket op, og DEN 149 stagvendte til læ af DEN 111 tæt på mærket.
  • DEN 111 protesterede mod DEN 149 for brud på regel 18.3. (Regel om plads ved mærke.)

Protestkomitéens handling og afgørelse:

Protestkomitéen afhørte parter og vidner og fastslog som kendsgerning, at DEN 111 sejlede bidevind og måtte luffe for at undgå DEN 149, efter at denne havde fuldført sin stagvending.

Protestkomitéen anerkendte DEN 111’s tegning hvoraf det klart fremgår, at DEN 149 stagvendte indenfor zonen omkring krydsmærket.

Afgørelsen blev diskvalifikation af DEN 149 fra 6. sejlads. DEN 149 appellerede protestkomitéens afgørelse.

Appellantens kommentarer:

DEN 149 anfører i sin appel, at den ikke havde protesten til rådighed inden den blev forelagt i protestrummet, og at regel 63.2 derfor ikke blev fulgt af protestkomitéen. Det fremføres også, at kendsgerningerne er ufuldstændige.

Derudover anfægter DEN 149 flere vidneudsagn og beskylder vidnerne for at have interesse i at DEN 149 blev diskvalificeret.

Protestkomitéens kommentarer:

Protestkomitéen oplyser, at protesten blev forelagt DEN 149 inden høringens start, og at DEN 149 ikke bad om mere tid til forberedelse. Der gøres også opmærksom på at tegningen er en del af kendsgerningerne, og at det heraf fremgår at DEN 149 stagvendte indenfor zonen.

Modpartens kommentarer:

DEN 111 har kommenteret på DEN 149’s påstande om troværdigheden hos vidnerne.

Appel- og Regeludvalgets kommentarer:

I henhold til regel 70.1 kan en protestkomités fastlagte kendsgerninger ikke gøres til genstand for appel. De kendsgerninger, som fremgår af protestskemaet, herunder tegningen fra DEN 111, som protestkomitéen har anerkendt, er tilstrækkelige.

Udvalget mener endvidere, at kravet i regel 63.2 om tid til forberedelse er blevet overholdt.

Sagen er desværre præget af en række beskyldninger mod vidner om at have haft interesse i sagens udfald. Appel- og Regeludvalget tager på det kraftigste afstand fra disse beskyldninger.

Hvis man mener, at en anden deltager handler usportsligt i en grad som antydet i denne sags dokumenter, må man handle aktivt ved stævnet gennem en protest for brud på reglen om fair sejlads eller en rapport til protestkomitéen med anmodning om at den handler efter regel 69. At fremføre beskyldningerne på et tidspunkt, hvor deres substans ikke kan efterprøves under kapsejladsreglerne, er efter udvalgets mening ikke i overensstemmelse med sejlsportens etiske kodeks.

Udvalget vil derfor bede Dansk Sejlunions Ordensudvalg om at vurdere de fremførte beskyldninger, herunder også de indlæg, der har været om sagen på internetbaserede nyhedsmedier.

Appel- og Regeludvalgets afgørelse:

Protestkomitéens afgørelse opretholdes.

content-loader
content-loader
content-loader