Gå til hoved-indhold
Kort Nyt
Er alle ombord medlem af en sejlklub ? Arkivfoto

Lorenzen: DS medlemstal - det grå guld!

Danmarks Idrætsforbund har nu offentliggjort specialforbundenes officielle medlemstal for 2010, og DS er fortsat blandt de 10 største forbund – lige akkurat, trods lille tilbagegang.

 

Af Morten Lorenzen |

Først til den gode nyhed. På trods af, at det samlede medlemstal i Dansk Sejlunion falder en smule, så er vi stadig den 10 største idrætsgren i Danmark, med 58.238 medlemmer.

Det er 668 færre medlemmer end sidste år, og dermed er vi i selskab med Ridning, Badminton og Håndbold der også har medlems tilbagegang.

Her er tallene for de 10 største forbund:

1.             (1) Fodbold                  342.955      +21.733

2.             (2) Golf                       158.084       + 7.875

3.             (3) Svømning              136.588      +10.632

4.             (5) Gymnastik             124.790      +12.286

5.             (4) Håndbold                114.928         -2.909

6.             (6) Badminton                94.564        -2.306

7.             (8) Arbejderidræt            74.316       +3.825

8.             (7) Ridning                     74.237          - 748

9.             (9) Tennis                       62.541       +1.021

10.         (10) Sejlsport                    58.238          -668

I parentes placeringen i opgørelsen fra sommeren 2010.

 

 

 

 

 

Der er løgn, forbandet løgn og så er der statistik

Man siger at statistik har fanden skabt, og at tal kan manipuleres. Givetvis korrekt, men når man gennemgår de nye medlemstal for 2010 er det meget tydeligt at vores kære sport har en udfordring.

På trods af at antallet af unge (op til 18 år) stiger i vores sport med hele 7% i forhold til 2009 (nominelt 400 sejlere), så stiger antallet af medlemmer over 60 år med mere end 20% (nomienelt 2.730 sejlere) – og generelt går vi altså ned med 668 medlemmer.

Og går man lidt dybere i statistik materialet, så ser man, at hvor antallet af sejlere over 60 år gennem de seneste fire år (2007-10) er vokset støt og rolig med 40% , så er ungdommen i samme periode kun vokset med 6% - i dag har vi 5.561 registrerede sejlere under 18 år, mens vi har 15.990 registrerede sejlere over 60 år.

Men er alle nu talt med

DIF har valgt at ændre optællingsmetode, for fremover at kunne have bedre sammenligningstal. Den nye metode gælder det fysiske kalender år, hvor det tidligere var en bestemt skæringsdato, typisk 1/10 der var gældende. Ikke at det rykker meget for sejlsporten.

Det gør til gengæld den store gruppe af ikke registrerede sejlere. Når vi ser os omkring på havnene, så er der en lang række sejlere som ikke er organiseret – enten fordi de ikke vil være en del af fællesskabet, eller fordi de ikke føler nogen værdi i at være med i organiseret klubarbejde.

Værst ser det måske ud når der sejles kapsejlads – jeg er overbevist om, at rigtig rigtig mange der som besætning sejler med til kapsejladser – den ugentlige tirsdags eller onsdags match, weekend arrangementerne mm, IKKE er medlem af en klub. Det er et problem.

Det er ok, hvis man gerne vil ”snuse” til sporten, at man deltager som ”gratist”, men ville det ikke være bedre hvis man bidrog lidt til festen og meldte sig ind i en klub, og dermed var med til at støtte op om det arbejde som de mange frivillige yder i forbindelse med disse kapsejladser.

Opråb til skipperne

Lad os gå foråret og kapsejladssæsonen i møde, med et lille opråb til skipperne. Sørg for at din besætning er medlem af en klub – så kan du med god samvittighed sejle med på alle sejladserne. Og det er fint at lade folk prøve en tur, men ikke hele sæsonen.

Hvis du selv vil lege lidt med statistikken – så kom bag alle tallene her: link

Se også Lorenzens indlæg: http://minbaad.dk/morten-lorenzen/

content-loader
content-loader
content-loader