Gå til hoved-indhold
Som sejlerskoleelev skal du selv have fritids- eller heltidsulykkesforsikring, hvis du skal være dækket ind. Foto: Troels LykkeSejlklubber
Som sejlerskoleelev skal du selv have fritids- eller heltidsulykkesforsikring, hvis du skal være dækket ind. Foto: Troels Lykke

Skolebåde skal ikke godkendes

Ulykken på Præstø Fjord har afstedkommet mange henvendelser til Dansk Sejlunion om godkendelse af sejlerskolebåde, og sikkerhed i forbindelse med undervisningen på sejlerskoler. DS svarer på spørgsmålene.

Af katrine bertelsen |

Sikkerhed og godkendelse af sejlerskolebåde Sejlerskolebåde i sejlklubber skal ikke godkendes af Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen skal tage de nødvendige skridt for at sikre passagerer/elever på kommercielle både, hvor passager/elev ikke på nogen måde har indflydelse på skibet og dets sikkerhedsudrustning.

Som sejlerskoleelev i en sejlklub, har du via klubbens demokratiske opbygning selv indflydelse på sikkerheden omkring klubbens aktiviteter og herunder klubbens både.
 
At eleverne betaler et gebyr for at deltage i sejlerskoleundervisningen, betyder ikke, at klubben dermed er overgået til en kommerciel forretning. Aktiviteten har stadig base i sejlklubben og reguleres af sejlklubben.
 
Hvis undervisningen foregår i en båd ejet af et klubmedlem/elev, men i sejlerskolens regi, er der forsat ikke et krav om godkendelse eller lignende fra Søfartsstyrelsens side.

Sejlerskolen bør have en sikkerhedsplan

Dansk Sejlunion opfordrer til, at man lokalt laver en sikkerhedsplan for sejlerskolen og sikrer, at sikkerhedsplanen kan gennemføres, blandt andet ved at det nødvendige udstyr er til rådighed. Dette sker på kursus for sejlerskoleinstruktører og gennem vores program om certificering af sejlerskolen
 
Vores erfaringer fra sejlerskolerne er at selve processen, hvor instruktører og sejlerskoleleder udarbejder en sikkerhedsplan, er meget givende. Og sikrer at der i instruktørkorpset er enighed og forståelse for, hvordan man skal handle i forbindelse med hændelser der kan udvikle sig til ulykker.
 
Sejlerskolen er et væsentligt bidrag til at oplære nye sejlere i sikkerhed til søs, og er dermed medvirkende til at holde ulykkerne til søs blandt fritidssejlere på meget lavt niveau.
 
Når klubbens aktivitet handler om sikkerhed til søs, er det efter Dansk Sejlunions mening naturligt at man også tænker sikkerhed ind i forhold til undervisningen.

Instruktørerne er dækket af forsikring

Forsikringsmæssigt er instruktørerne på sejlerskolen dækket af en kollektiv arbejdsgiveransvarsforsikring, som er tegnet gennem klubbens medlemskab af Dansk Sejlunion. Eleverne er, som alle andre idrætsudøvere, nødt til selv at tegne en fritids- eller heltidsulykkesforsikring, hvis de ønsker forsikringsdækning mod eventuelle ulykker i forbindelse med deres deltagelse i sporten.

content-loader
content-loader
content-loader