Gå til hoved-indhold
Farvandsvæsenet har udover tidevandstabeller mange nyttige informationer på deres hjemmeside.Udstyr
Farvandsvæsenet har udover tidevandstabeller mange nyttige informationer på deres hjemmeside.

Nye tidevandstabeller for 2012

Hent tidevandstabellerne for 2012 på Farvandsvæsenets hjemmeside. Download dem gratis som PDF eller bestil en cd for 54 kr.

Af katrine bertelsen |

Du kan få tidevandstabellerne for 2012 for danske, færøske og grønlandske farvande, på Fravandsvæsenets hjemmeside, helt gratis som PDF.

Vil du hellere have en "hard copy" kan du bestille en cd for 54 kr.

Tidevandstabellerne angiver tidevandshøjden ved høj- og lavvande. Denne højde skal lægges til dybden anført i søkortet for at få vanddybden ved henholdsvis høj- og lavvande.

Ændringer i tidevandshøjderne i tidevandstabellerne

Fra og med tidevandstabellerne for 2010 er der indført ændringer i det niveau (kortnul), som tabellerne refererer til. Det er sket for at bringe tidevandshøjderne i overensstemmelse med det kortnul, som indføres i nye søkort.

 • Danmark
  Fra og med tidevandstabellerne for 2011 refererer tidevandshøjderne for vestkysthavnene til laveste astronomiske tidevand. (I tabellerne til og med 2010 refererer tidevandshøjderne for vestkysthavnene til middelspringtidslavvande).
  For havnene inden for Skagen refererer tidevandshøjderne uforandret til middelvandstand.

 • Færøerne
  Fra og med tidevandstabellerne for 2010 refererer tidevandshøjderne til laveste astronomiske tidevand. (I tabellerne til og med 2009 refererer tidevandshøjderne til middelspringtidslavvande).

 • Grønland
  I tidevandstabellerne refererer tidevandshøjderne uforandret til laveste astronomiske tidevand.

På Farvandsvæsenets hjemmeside finder du under ”Sejladsudsigt” målinger af vandstanden, som foretages i danske havne af Kystdirektoratet, DMI og Farvandsvæsenet.

Her finder du også prognoser for vandstanden to døgn frem. Prognoserne inkluderer tidevandet og tager også højde for de øvrige faktorer, som medvirker til vandstandsvariationerne.

Hent tabellerne og læs mere på: www.frv.dk

content-loader
content-loader
content-loader