Gå til hoved-indhold
Skal DS-formand Hans Natorp, i midten, have løn for at være formand? Foto: Troels LykkeSejlklubber
Skal DS-formand Hans Natorp, i midten, have løn for at være formand? Foto: Troels Lykke

Lorenzen: Frivillig eller betalt formand for DS?

Lørdag er sejlerdanmark i Odense til årets generalforsamling i Dansk Sejlunion. Økonomi bliver et centralt emne. Skal formanden aflønnes fremover? Og skal kontingenten stige igen-igen?

Af Morten Lorenzen |

Sejlsport i Danmark har indtil videre været båret primært af frivillige ildsjæle som på godt og ondt har skabt det miljø vi alle elsker.

I enkelte tilfælde har klubber kunne skrabe midler sammen til at aflønne personer helt eller delvist for at kunne yde et kontinuerligt arbejde, til glæde for alle i klubberne. 

Men ellers har arbejdet i bestyrelserne været 100% ”con amore”, frivilligt arbejde, ofte baseret på at den enkelte frivillige ville give noget tilbage til den klub og den sport som har givet så meget til sejleren.

Klubberne fyrer - Unionen hyrer

Klubbernes forening eller union om man vil – Dansk Sejlunion – har som en enestående forening øget sit medarbejdertal over de seneste år. Få andre arbejdspladser i Danmark har set vækstrater på medarbejdersiden end den vi ser i Dansk Sejlunion. 

Hvor alle andre virksomheder, specielt dem der arbejder direkte eller indirekte med sejlsport, skære ind til benet, eller måske ligefrem skære benet over – ja, så hyrer Dansk Sejlunion lystigt afsted.

Men hov, hvem er det der betaler gildet. Det er de danske sejlklubber. Endnu engang stilles der forslag om kontigentforhøjelse, så vi nærmer os den runde hundredekrone seddel, som hver enkelt sejlklub i Danmark skal hoste op med per medlem.

Medlemstal daler i klubberne

Jeg har ikke det fulde overblik over hvordan medlemssituationen ser ud i de enkelte sejlklubber landet over, men jeg faldt over udviklingen i den gamle hæderkronede Skovshoved Sejlklub. 

På deres hjemmeside kan man se i materialet som er lagt frem i forbindelse med deres forestående generalforsamling, at medlemstallet er dalet fra 659 medlemmer i 2010 til 452 medlemmer i 2011. Det er mere end 30% nedgang.

Der er helt sikkert tale om oprydning i medlemskartoteket, men at medlemstallene er dalende i sejlklubber landet over tror jeg desværre er en realitet. Og det betyder dalende indtægter i Dansk Sejlunion.

Aflønnet Formand

Bestyrelsen i Dansk Sejlunion stiller forslag om at medlemmer af bestyrelsen kan blive ”frikøbt” til at udføre arbejde for Unionen. Denne ordning skal endda foregå med tilbagevirkende kraft.

Her er vi inde og røre ved noget helt fundamentalt. At gøre demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer til aflønnede ansatte i unionen stille store spørgsmål ved strukturen. I min verden skal aflønnede og bestyrelse være skarpt adskilt, for at sikre den rette balance ift det politiske og det udøvende.

Er der behov for komplimenterende kompetencer, i forhold til Unionens ansatte ledelse, så må man gå ud på konsulentmarkedet og få disse opgaver dækket af. 

Hvis den siddende formand besidder disse kompetencer, og han har ønsket og evnerne til at arbejde i Dansk Sejlunion, så skal han ansættes øjeblikkeligt, og en ny formand findes. 

Men at lade formanden blive betalt, beholde den siddende ledelse og i øvrigt skabe en helt ny struktur, hvor det politiske kan blive udfordret ift de udøvende ansatte – det er et problem.

Jeg håber at forsamlingen vil tage dette seriøst op, og måske nedsætte et udvalg der kan se på det virkelige problem, som forslaget addresserer. 

-         har Dansk Sejlunion den rette struktur på den udøvende side 

-        har Dansk Sejlunion de rette medarbejdere ift de opgaver der skal udføres 

-        har Dansk Sejlunion den rette fokus på opgaverne i dagligdagen

-        hvor stor skal Dansk Sejlunions medarbejderstab være

Jeg håber I alle får en god generalforsamling i skønne Odense.

Og så her på falderebet – sæsonen er så småt skudt i gang landet over. Det pibler i de små og store havne. 

Der er store ting i gang med Danish Big Boat Series, flere nye 2Stars og et længe ønsket samarbejde imellem svenske og danske sejlklubber med Øresunds Cup. Samarbejder mellem klubber dukker op oftere og oftere. 

En progressiv og positiv udvikling som kan danne grundlag for mange større ting. Jeg glæder mig i denne tid…….;-)

content-loader
content-loader
content-loader