Gå til hoved-indhold
Bmax måles nu i det spant, hvor skrogbredden uden evt. fenderlister er størst.Kapsejlads
Bmax måles nu i det spant, hvor skrogbredden uden evt. fenderlister er størst.

Nyt i DH 2013: Hurtigere på kryds

Hver år bliver DH justeret. I år sejler bådene hurtigere på kryds, effektiviteten af forsejlet er øget og stabilitetskravet er lempet i 2013-versionen af målereglen Dansk Handicap.

Af katrine bertelsen |

Teknisk Udvalg i Dansk Sejlunion har ud fra den forgangne sæsons erfaringer fundet det nødvendigt at gennemføre justeringer i beregningen af Dansk Handikap (DH).

Målereglen bruges når forskellige bådtyper skal konkurrere på lige vilkår, hvor DH beregner bådens handikap, dvs. den fart båden forventes at kunne opnå.

Sammenlagt er det blevet til seks justeringer for DH 2013, hvor de mest betydningsfulde justeringer gør, at alle både i 2013 vil sejle lidt hurtigere på kryds, både med genua sejler hurtigere på læns i hård vind og kravet til stabilitetsvurdering er ændret til en anbefaling.

Mindre vindmodstand for alle

Teknisk Udvalg har taget den nyeste viden i brug til at beregne vindmodstand for skrog og besætning.

Med mindre vindmodstand vil alle både efter DH 2013 sejle hurtigere på kryds. Justeringen kan også ændre bådenes indbyrdes fartforhold.

Hurtigere på læns med genua

Sejlarealet på læns for et spilet forsejl i alle vindstyrker er blevet justeret, således at effektiviteten af forsejlsarealet er øget. Dette betyder generelt, at både med genua sejler lidt hurtigere i hård vind på læns efter DH 2013.

Ikke krav til stabilitetsvurdering

DH-reglen har tidligere indeholdt krav til, at både skulle have tilstrækkelig stabilitet til at kunne modstå de påvirkninger, som de måtte udsættes for under kapsejlads.

Dette krav er lempet i 2013-versionen og i stedet erstattet af en anbefaling om, at bådejere bør sikre, at deres både har tilstrækkelig stabilitet. Det betyder at flere lette konstruktioner i 2013 vil kunne deltage i DH-kapsejladser.

Bmax

Det har altid været hensigten, at Bmax skulle måles så tæt som muligt på det sted, hvor skroget i vandlinjen var bredest.

Men en opfindsom sejler har ved hjælp af en særlig bred fenderliste (ikke skrogudbygning), som jo indgår i selve Bmax målet, kunnet flytte Bmax-stationen så tilpas langt agter, at B (vandlinjebredden) blev meget lille, hvilket medførte en utilsigtet målefordel.

For at rette op på dette forhold har Teknisk Udvalg besluttet denne ændring: ”Bmax er skrogets største bredde, inklusive evt. fenderlister, men ekskl. evt. skrogudbygninger (se afsnit 3.3).

Bmax måles i det spant, hvor skrogbredden uden evt. fenderlister er størst, målt tværskibs ved et lodret snit (spant), vinkelret på skrogets lodrette centerplan (lateralplan) (se fig. 8).”

Øvrige ændringer

Ud over ovenstående er der også sket ændringer målereglen for breddemål på forsejl og definitionerne for forsejl, spiler og RRS 54. 

Alle justeringer og ændringer til DH 2013 kan ses på websejler.dk, hvor der også findes mere information om DH-målereglen.

content-loader
content-loader
content-loader