Gå til hoved-indhold
Der er ikke valgt båd endnu. Og i princippet kan der sejles forskellige sportsbåde fra stævne til stævne, fortæller Wolsing.Sejlklubber
Der er ikke valgt båd endnu. Og i princippet kan der sejles forskellige sportsbåde fra stævne til stævne, fortæller Wolsing.

Konsulent Peter Wolsing svarer på spørgsmål om sportsligaen

Dansk Sejlunion viser mere åbenhed. Ankermand i den nye sportsbådeliga giver svar. Fx arbejdes med et minimumsbudget på 1,5 mio. kr. for ligaen og klubber skal ikke stille med egne både.

Af Troels Lykke |

Dansk Sejlunons konsulent Peter Wolsing svarer på en lang række aktuelle spørgsmål, der knytter sig til lanceringen af den kommende sejlsportsliga. Det sker i denne pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion.

Hvor meget er fastlagt omkring ligaen på nuværende tidspunkt?

”Ligaforeningen skal fastlægge de præcise rammer. Men som udgangspunkt arbejder vi med et koncept, der læner sig op ad den tyske Segelbundesliga. Det vil sige med 18 klubber, der mødes ved fire årlige stævner. Hvert stævne foregår fredag-søndag med seks både – og op til 36 sejladser pr. stævne. En op og ned-bane og sejladser af 12-15 minutters varighed.  Ligaforeningens indspil afgør det endelige format,” siger Peter Wolsing. 

Hvorfor lige 18 klubber?

”Med 18 klubber kan vi skabe et ligaformat, som vi ved, kan fungere. Det viser de tyske erfaringer. Ligaen kan også køre med fx 12 klubber, men 18 er umiddelbart ideelt.  

Hvorfor skal Dansk Sejlunion udpege 12 af de 18 klubber? 

”Primært for sikre en geografisk spredning fra start. Samtidig har vi brug for at komme hurtigt i gang, så klubberne har rimelig tid til at forberede sig – fx i forhold til lokal sponsorstøtte. Vi (Dansk Sejlunion, red.) kontakter et antal klubber fordelt over hele landet for at undersøge deres interesse for at være med.” 

Ud fra hvilke kriterier bliver de 12 klubber udpeget? 

”Den geografiske spredning er helt central. Desuden skeler vi til, hvilke klubber der har en historik inden for kapsejlads og nogle sportslige miljøer, der flugter med ligaens setup. Og sidst, men ikke mindst, er det selvfølgelig afgørende, at den enkelte klub har lyst til at engagere sig fuldt ud i projektet.”

Hvad gør alle andre klubber for at komme i betragtning?

”Enhver klub, der måske kunne tænke sig at være med, vil jeg opfordre til at kontakte mig. Alle klubber er velkomne. Formelt skal klubben lave en tilmelding ved Klubkonferencen den 22.-23., hvor vi sætter navne på alle 18 klubber i ligaen.”    

Hvad nu, hvis flere end 18 klubber gerne vil være med fra start? 

”Er der flere tilmeldinger, end der er plads til af hold i ligaen, så trækker vi lod. Det er klart, at de klubber, vi forhåndsinviterer, ikke indgår i lodtrækningen.”

Hvad med de klubber, der melder sig på et senere tidspunkt?

”Det er fastlagt fra start, at det skal være en åben sejlsportsliga, hvor de nederst placerede skal ud i en kvalifikation med klubberne uden for ligaen. Hvis ligaen kommer godt af sted, vil det på sigt være et mål at få flere divisioner med op- og nedrykning som et naturligt element. Alle de nærmere detaljer fastlægger vi i samarbejde med ligaforeningen. Hovedpointen er, at alle interesserede har chancen for at komme med.”    

Ligaforeningen

Den nye ligaforening – hvornår bliver den dannet?

”Vi forventer, at ligaklubberne kan mødes og give håndslag første gang ved Klubkonferencen den 22.-23. november. Snarest derefter går det formelle arbejde i gang.”  

Hvad bliver ligaforeningens rolle i forhold til Dansk Sejlunion? 

Ligaforeningen bliver et fælles forum for ligaklubberne og Dansk Sejlunion. Ligaen bliver forankret i foreningen – og det bliver et fælles ansvar for foreningen og Dansk Sejlunion at drive ligaen.

Hvilke områder får ligaforeningen indflydelse?

”Ligaforeningen bliver etableret som en demokratisk organisation. Med afsæt i et ligakoncept inspireret af Segelbundesliga bliver det foreningens opgave at fastlægge ligaens rammer og regler. Ligaens daglige drift vil foregå efter en forretningsmodel med en ledelse, der sikrer løbende fremdrift og resultater.”  

Ligaens økonomi

Hvordan er den finansielle model bag ligaen?

”Finansieringen sker via sponsorater som den klart største post – foruden et startgebyr fra klubberne. Dansk Sejlunion stiller arbejdskraft til rådighed.”    

Hvor mange penge skal der bruges til ligaen – og hvor realistisk er det at finde pengene?

”Lige nu arbejder ligaen med et minimumsbudget på 1,5 mio. kr. Målet er at komme noget højere op. Vi er i fuld gang med at søge sponsorer – og der tegner sig foreløbigt et rimeligt positivt billede. Men det er klart, at hovedsponsoraterne skal på plads, før vi er på sikker grund.” 

Hvad koster det for en klub at være med i ligaen? 

”Som udgangspunkt vil ligaen have et startgebyr på 10.000 kr. pr. klub for hele sæsonen. Dertil kommer eget klubtøj samt transport, kost og logi. Klubberne får mulighed for at inddrage egne sponsorer til at dække udgifterne.” 

Ligaens sponsorer

Hvordan bliver hovedsponsorerne eksponeret? 

”Det kan være hele vejen rundt. Eksempelvis ligaens navn, logoer på bådene, på tøjet, på biler, på ligaens website – foruden markant synlighed i ligalandsbyen på havnen.” 

Hvordan kan ligaklubberne eksponere egne sponsorater?

”Der vil helt sikkert blive synlig plads til klubbernes egne sponsorer, fx på tøjet. De nærmere eksponeringsmuligheder vil bero på de endelige aftaler med ligasponsorerne.”      

Hvad er din forventning til ligaens medieeksponering? 

”Den løbende mediedækning vil fokusere på bådmedierne og på lokal og regional presse. Desuden skal der satses markant på de sociale medier. Det udgør til sammen et stort potentiale. Større, end vi normalt ser i dansk sejlsport.” 

Ligaens både

Hvilke både skal der sejles med i ligaen?

”Det ligger fast, at det skal være en sportsbåd. Mere ved vi ikke lige nu. I princippet kan der sejles forskellige sportsbåde fra stævne til stævne. Når det er sagt, så vil valget i vid udstrækning afhænge af, hvordan økonomi og sponsorering ser ud – og hvad der er praktisk muligt i forhold til at skaffe både.”

Skal klubberne selv have både med? 

”Nej. Klubberne skal alene stille med besætning og personligt udstyr. Det er ligaens opgave at skaffe både.”   

Hvordan bliver ligabådene finansieret?

”Det afhænger af, hvilken finansieringsmodel vi kan opnå. Leje, leasing eller køb – der er flere muligheder. 

Hvilken sammenhæng er der mellem ligabåden og den anbefalede klubbåd?

”Ligabåden og den anbefalede klubbåd er to forskellige ting. Dansk Sejlunion har som mål, at der over en årrække skabes et homogent tilbud af klubejede sportsbåde til aldersgruppen 16-25+. Vi tror på, at sportsbådene skaber attraktive rammer for sejlere, der er fysisk aktive, og som søger sportslige udfordringer. Dansk Sejlunions anbefaling af en klubbåd skal være forankret i en markant gruppe af klubber – vores næste skridt bliver at sikre denne forankring. Valget af ligabåd derimod afhænger af helt andre forhold, der specifikt knytter sig til ligaens finansiering og sponsor-setup,” slutter Peter Wolsing.    

content-loader
content-loader
content-loader