Gå til hoved-indhold
Er DS på slingrekurs. Et klart og rungende måske er vel det der beskriver situationen bedst. Foto: Troels LykkeSejlklubber
Mads Kolte-Olsen ses til højre. Vi mangler stadig svar på hvordan finansieringen skal ske eller hvordan udvælgelsen af bådtype skal ske. Skal endnu flere teste J/70eren igen? Foto: Troels Lykke

Dansk Sejlunion etablerer sportsbådsliga 2014 med 18 klubber

På Dansk Sejlunions bestyrelsesmøde i går blev det besluttet, at gå videre med sportsbådsligaen. Men anbefaling af sportsbåd og sponsering får vi ikke svar på, i denne omgang.

Af katrine bertelsen |

Dansk Sejlunions bestyrelse har besluttet at indføre en landsdækkende sejlsportsliga for klubber fra 2014. En ny ligaforening fastlægger sammen med Dansk Sejlunion den konkrete ligastruktur - og skaber samtidig grundlaget for anbefaling af en sportsbåd.

I 2014 kommer en af de seneste mange års største og vigtigste nyskabelser i dansk sejlsport. Det står klart, efter at Dansk Sejlunions bestyrelse mandag traf beslutning om at etablere en landsdækkende sejlsportsliga for klubber fra og med 2014.

Sådan skriver Dansk Sejlunion til pressen.

Ligaen kommer til at bestå af 18 deltagende klubber - og sejladserne skal foregå i sportsbåde. En lang række beslutninger, herunder om konkret turneringsstruktur, bliver udlagt til en nyoprettet ligaforening - med repræsentanter fra alle ligaklubber - som i samarbejde med Dansk Sejlunion skal forestå den videre proces.

Bestyrelsen har samtidig truffet en principiel beslutning om at anbefale klubberne at investere i sportsbåde. Dermed sendes et signal til klubberne om, at den fremtidige udvikling i dansk sejlsport i vid udstrækning handler om at skabe stærke sportslige miljøer og attraktive rammer for alle sejlere, der søger fysiske udfordringer. Beslutningen ligger således i direkte forlængelse af projektet PULS & Vand i håret.

"Vi har truffet to vigtige principielle beslutninger, som vil få stor betydning for dansk sejlsport de næste mange år. For det første, at vi etablerer en ny sejlsportsliga, hvor sejlerne konkurrerer på klubhold. For det andet, at vi retter et særligt fremadrettet fokus på sportsbåde. Dels ved at anbefale klubberne at investere i sportsbåde og dels ved at basere sejlsportsligaen på sportsbåde," siger Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp.

Ny ligaforening

Sejlsportsligaen kommer som udgangspunkt til at bestå af 18 klubber fra hele landet. Dansk Sejlunion inviterer i første omgang 12 klubber til at tage del i opstarten. Yderligere seks ligapladser er åbne for alle interesserede klubber - og vil efter planen blive fordelt ved Dansk Sejlunions Klubkonference den 22.-23. november 2014.

Alle kommende ligaklubber får plads i en nyoprettet ligaforening, som i samarbejde med Dansk Sejlunion fastlægger strukturen for sejlsportsligaen.

"For Dansk Sejlunion er det afgørende, at klubberne er involveret i processen fra start. Vi har brug for klubbernes viden og ideer - og vi har brug for deres commitment. Sejlsportsligaen bliver forankret i ligaforeningen," siger Hans Natorp.

Anbefaling af sportsbåd

På forhånd har der været stort fokus på spørgsmålet om, hvorvidt Dansk Sejlunion skulle anbefale en bestemt bådtype. Også i dette anliggende har Dansk Sejlunions bestyrelse valgt at inddrage klubberne i den videre proces.

"Vi har lagt os fast på en model, der rummer en naturlig rækkefølge. Beslutningen om sejlsportsligaen er udgangspunktet. Dernæst etablerer vi en ligaforening. Og som det tredje led vil Dansk Sejlunion sammen med ligaforeningen anbefale en konkret sportsbåd på klubniveau," siger Hans Natorp og uddyber:

"Vi beder klubberne komme på banen med det klare formål at skabe grundlag for en købsanbefaling - og dermed et marked - som er bæredygtigt de næste mange år. Målet er, at vi over en årrække skaber et homogent sportsbådstilbud i klubberne til både unge sejlere og voksne aktive."

Målet er, at klubberne i ligaforeningen mødes første gang i forbindelse med Klubkonferencen.

Kilde: Pressemeddelelse, Dansk Sejlunion

content-loader
content-loader
content-loader