Gå til hoved-indhold
Kapsejlads
Ved kollision forlanger simulatoren, at en af sejlerne laver en en-rundes straf af Skovshoved-sejlerne.

Unge skovsere prøver digital træning på sailX.com

Skovshoved Ungdomssejlads bruger smart træningssimulator på sailX.com. Vægten ligger på taktik og regelforståelse, fortæller Michael Boe.

Af Troels Lykke |

Intet er bedre end at opleve sejladsen på vandet, men vintertræningen til vands kan være kold, så til lands kan der supplerende  trænes med kapsejladssimulator.

På hjemmesiden www.SailX.com er der mulighed for at ”sejle” mod sejlere fra hele verden, mens mange af kapsejladsens facetter trænes.

Det fortæller Michael Boe fra Skosvhoved Ungdomssejlads. Han fortæller videre til minbaad.dk:

Spillet Virtual Skipper vil være mange bekendt, men SailX har et noget andet fokus. Vægten ligger her på taktik og regelforståelse, når man positionerer sin båd blandt konkurrenterne under hensyntagen til vindstyrke, vindspring og strøm.

Du skal være snu

Der skal ikke styres og trimmes præcist – et tastetryk giver optimal VMG. Således kan sejleren koncentrere sig mere om at være snu på banen. Ved kollision forlanger simulatoren, at en af sejlerne laver en en-rundes straf, men der kan protesteres manuelt, hvis sejleren er uenig.

En lille sekvens med kollisionen gemmes og sejlerne mødes senere i protestrummet, hvor protesten afvikles skriftligt mellem parterne og den protestkomite, der guider, forklarer og til sidst dømmer hændelsen.

Dette er dog mest for de ældre sejlere i Skovshoved Ungdomssejlads, da protesten afvikles på engelsk.

TracTrac til sejlerne

En anden nyskabelse i Skovshoved er indkøbet af GPS trackere fra TracTrac. Trackerne skal bruges til træning og kapsejlads i den kommende sæson. F.eks er der planlagt en sejladsserie for klubbens sejlere på 5 lørdage for C- og B-optisejlere, hvor alle bøjer og sejlere udstyres med trackere.

Ved afspilning af tidligere sejladser vil C-træneren have mulighed for ved de ordinære sejltimer at gennemgå konkrete eksempler på skraller/rummer, styrbord/bagbord, luv/læ, overlap etc. på situationer sejlerne selv har oplevet.

På dansk

Seriens formål er at skabe et omfattende og lokalt tilbud til klubbens C/B-sejlere hvor sejlerne ved hjælp af GPS tracking hurtigere opnår en større forståelse for det taktiske spil i kapsejlads.

Værktøjerne er nye, og der mangles erfaring med udbyttet. Men hvis man ikke prøver nyt, så findes der ikke nye veje!, siger Michael Boe.

En dansk instruktion, der letter introduktionen til SailX kan findes på SKS’s hjemmeside www.skovshoved-sejlklub.dk/6/public/articleShow.aspx?ID=1155

content-loader
content-loader
content-loader