Gå til hoved-indhold
Havne
Båden sunket i Vallensbæk Havn efter Bodil.
Havne
Det var en pæn båd – før Bodil.

Når havnen svigter bådejeren

Under stormen Bodil i vinteren 2013 sank mange både. I Vallensbæk Havn fik en bådejer sig en sur overraskelse, da forsikringen ikke dækkede hans sunkne båd. Pladsen havde nemlig status som B-havn.

Af katrine bertelsen |

Den 6. december 2013 var en sort dag i Jans liv. Efter stormen Bodil havde raseret Danmark den 4.-5. december 2013, var hans båd sunket i Vallensbæk Havn. Jan anmelder forliset til sit forsikringsselskab, og fortæller samtidig, at båden også har lavet skader på nabobåden.

Forsikringen dækker ikke

Forsikringselskabet sætter en taksator på sagen, der kort efter vender tilbage med den oplysning, at båden ikke er dækket af ejerens kaskoforsikring, da den plads, båden ligger på, har B-havn status. Og så dækker Jans forsikring ikke, da skaden er sket efter 15. november. Forsikringsselskabet melder derfor hus forbi.

A- eller B-havn

Har en havn B-status betyder det, at der kun er forsikringsdækning i perioden 1. april til 15. november. Ligger båden på en B-plads udenfor denne periode er der i henhold til forsikringsvilkårene hverken kasko eller ansvarsdækning for skader der sker i den periode.  Har havnen/pladsen derimod A-status er bådene dækket hele året rundt.

Jan er både chokeret og forundret. At Vallensbæk Havn har pladser, der har B-havn status kommer helt bag på ham. Han har ligget på den såkaldte E-mole siden 2010, og der er aldrig nogen der har nævnt, at det er en B-plads, i det hele taget, at Vallensbæk Havn overhovedet har B-pladser.

Båden er totalskadet, forsikringsdækningen på 200.000 kr er væk, og oveni skal han også betale for bjærgningen samt skaderne på nabobåden. Jan forstår ikke muk. Hvorfor har havnen ikke oplyst ham om, at den plads han lå på var en B-plads?

Tvivl om ny moles status

Jan er siden blevet bekendt med, at den plads han i 2010 blev anvist, blev etableret i efteråret 2006. I forbindelse med de ny-etablerede pladser, blev den daværende havnechef i efteråret 2007 åbenbart i tvivl om de pågældende nye pladser automatisk var omfattet af havnens A-status. Havnechefen rettede derfor henvendelse til Forsikringsoplysningen for at få afklaret det.

Forsikring og Pensions havneudvalg (der står for klassifikationerne), besigtiger derefter, sammen med havnechefen, pladserne. Forsikring og Pensions Havneudvalg meddeler herefter havnechefen, at en række specifikke pladser får B-havns status, mens den resterende havn fortsat har A-status.

Imidlertid tyder det på, at Vallensbæk Havns daværende havnechef tilbage i 2006/2007 ikke har underrettet bestyrelsen om E og R-molernes nye status som B-havn. I bestyrelsesreferater fra 2006/2007 står der intet om havnens nye status/B-pladser.

Ingen oplysningspligt?

Jan er efterhånden godt træt og ked af det. Han har spurgt Vallensbæk Havn om, hvorfor de ikke har oplyst ham om forholdet.

Den nye havnechef vidste det simpelthen ikke, og havnebestyrelsen mener ikke, at det er deres pligt at oplyse om havnepladsens status, selv om havnen burde vide, at det er et vitalt spørgsmål for havnens lejere. Ej heller mener Jans forsikringsselskab, at de har pligt til at oplyse om havneforhold.

Hvor står sagen nu?

Jan har nu besluttet at få en advokat på sagen, da han mener, at havnen har undladt at oplyse om relevante ting, der kunne udsætte ham for mulige tab.

Vi vender tilbage med mere, når sagen har været for retten eller der måske er indgået forlig.

Udover Vallensbæk Havn rummer Køge Bugt Strandpark også Hundige, Ishøj og Brøndby havne, hver med egen havnebestyrelse og egen havnechef. Alle havne er klassificeret som A-Havne, pånær Vallensbæk Havn, der har to moler, der har B-status, nemlig E- og R-molen.

Hvis du er i tvivl, om hvilken klassifikation din havn har, kan oplysningen fås hos dit forsikringsselskab eller på Havnelisten, som du finder på Forsikringsoplysningens hjemmeside.

content-loader
content-loader
content-loader