Gå til hoved-indhold
Lige nu er der kun bådejerne, der kommer til at betale regningen for deres ødelagte havn. Her ses kaos i Gilleleje Havn.Havne
Lige nu er der kun bådejerne, der kommer til at betale regningen for deres ødelagte havn. Her ses kaos i Gilleleje Havn.

FLID efter stormskaderne på havneanlæg: Politikerne har svigtet

Gilleleje Havn opgør stormskaderne til cirka tre mio. kroner, Hundested har skader for to mio. og flere andre har ødelagt havneanlæggene og ingen stormfond eller forsikringsselskab kan hjælpe.

Af Troels Lykke |

Stormen har virkeliggjort et rædselsscenarie, som Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) længe har påpeget – at havnene står i et forsikringsmæssigt tomrum ved stormfloder. ”Politikerne har svigtet,” mener FLID.

For godt et år siden, den 1. oktober 2012, trådte en ny og revideret stormflodsordning i kraft. Til forskel fra tidligere fik den ny ordning en såkaldt ”negativliste”, der undtager en række områder, ejendomme og genstande fra at kunne få erstatning i tilfælde af stormflod.

Havne er med på negativlisten – og det kan få fatale følger for adskillige danske lystbådehavne, der efter ”Bodil”s hærgen står tilbage med store ødelæggelser på broer, el-anlæg, pæle, trapper og meget andet. 

Millionregninger

”Vi får løbende meldinger om alvorlige skader. Reparationerne løber op i mange millioner kroner,” siger Jesper Højenvang, direktør i Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) i en pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion.

Uden erstatning bliver det mere end vanskeligt at få genoprettet skaderne. Havnene kan ikke gå ud og låne store beløb. Tilbage er kun brugerne – det vil sige bådejerne – til at betale regningen.

Jesper Højenvang nævner havnen i Humlebæk som et eksempel på situationens alvor. Havnen omsætter årligt for en halv million kroner, men står nu med ødelæggelser for anslået én million kroner.

Flere steder er havnenes økonomiske overlevelse på højkant, vurderer FLID. 

”Jeg vil anslå, at fem-ti havne kan komme på fallittens rand, hvis de ikke får hjælp udefra,” siger Jesper Højenvang og sender samtidig bolden videre til politikerne.

Politikere var advaret

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den reviderede stormflodsordning tilbage i 2010. Loven trådte i kraft i oktober 2012. Forinden havde FLID skrevet til ministeren for at advare om risikoen for, at en stormflod kunne medføre uoverskuelige problemer for havnene.

Også den konservative politiker Brian Mikkelsen stillede spørgsmål til ministeren om, hvordan havnene kunne hjælpes efter en stormflod.

Svaret fra ministeren var, at et enigt Folketing stod bag negativlisten – og at listen blev indført som incitament for at skabe forebyggende tiltag.

Efterlyser løsning

”Men det er jo et ikke-svar,” siger Jesper Højenvang. ”Små havne kan ikke bare uden videre bygge ekstra moleanlæg for millioner af kroner. Anlæggende ville i øvrigt ikke ville være nogen garanti mod skader efter en stormflod som den, vi lige har oplevet.”

Han mener, at politikerne over en bred front står tilbage med et stort ansvar for at redde havnene ud af fallitrisikoens mørke.

”Politikerne har svigtet. Det var deres beslutning at sende havnene ud i kulden. Derfor må det også være deres opgave at komme op med en løsning,” siger han.

”Man skal huske på, at havne ikke er lukkede områder. Det er tværtimod attraktive miljøer, der tiltrækker mange andre mennesker end bådejerne. Havne skaber arbejdspladser, og de har en stor rolle i forhold til at styrke de lokale nærområders attraktionsværdi,” siger Jesper Højenvang.

Værst i Gilleleje

De foreløbige meldinger til FLID viser blandt andet, at Gilleleje Havn opgør stormskaderne til cirka tre millioner kroner, Hundested har skader for to millioner, og de tre havne i Rørvig, Nykøbing Sjælland og Odden har skader for til sammen to million kroner.

content-loader
content-loader
content-loader