Gå til hoved-indhold
Sejlklubber
Vi tror dog ikke at denne Extreme 40 kan forsikres fuldt ud, gennem Dansk Sejlunion.

Medlemmer af Dansk Sejlunion får fire forsikringstilbud

Den nye ordning fra 27. februar giver bådejerne af medlemsklubberne flere tilbud at vælge mellem, og samtidig får de en mægler med som forsikringsrådgiver.

Af Troels Lykke |

Dansk Sejlunions forsikringstilbud til sejlerne får et betydeligt løft, når en ny ordning træder i kraft den 27. februar, fortæller Dansk Sejlunion til pressen.

Ordningen erstatter Dansk Sejlunions hidtidige Codan-aftale, der udløb ved årsskiftet. Den nye ordning indebærer konkrete forbedringer på flere punkter, forklarer Dansk Sejlunions sejladschef, Steen Wintlev.

”For det første, så får du tilbud på kaskoforsikringer fra tre eller fire selskaber. Det giver dig mulighed for at sammenligne – og vælge dét tilbud, der passer dig bedst. For et andet, så har du en forsikringsmægler med som din rådgiver i processen. Mægleren bruger sin ekspertise til at anbefale en løsning, men det endelige valg er naturligvis dit eget,” siger Steen Wintlev.

Tættere på den enkelte sejler
Tanken bag den nye forsikringsordning er at kunne tilbyde løsninger, der kommer tættest muligt på den enkelte bådejers individuelle behov. Derfor har det været en høj prioritet at få flere selskaber med i ordningen, både for at sikre en sund indbyrdes konkurrence og samtidig skabe tilbud med varierende indhold, forklarer Steen Wintlev.      

Ordningen indeholder samarbejdsaftaler mellem Dansk Sejlunion og en forsikringsmægler samt i første omgang fire forsikringsselskaber, der alle har lystfartøjsforsikringer som et kerneprodukt (selskabernes navne kan offentliggøres senere).    


Bestilling via www.sejlsport.dk

Arbejdsgangen i den nye forsikringsordning er:

·  Som bådejer udfylder du en forsikringsformular på Dansk Sejlunions hjemmeside.

·  Mægleren modtager formularen – og indhenter tilbud på en kaskoforsikring, tilpasset dine behov.

· Du får tre-fire tilbud retur – sammen med en anbefaling fra mægleren.

·   Når du har valgt selskab, sikrer mægleren, at du får den rigtige police til den korrekte pris.

Hele processen foregår online. I begrænset omfang vil det også være muligt at komme i telefonisk kontakt med mægleren.

”Det er en vigtig pointe, at mægleren er Dansk Sejlunions partner – og ikke selskabernes. Det er en person, der repræsenterer dine interesser som forsikringstager,” forklarer Steen Wintlev og tilføjer:

”Hvis du får en skade på båden, kan mægleren hjælpe dig med skadesanmeldelsen, så forløbet bliver forklaret og dokumenteret med det rigtige ordvalg. Også, hvis du får ballade med selskabet, kan du trække på mæglerens rådgivning.”

Prisniveauet på forsikringerne bliver konkurrencedygtigt, fastslår Steen Wintlev.

”Dansk Sejlunions volumen gør, at forsikringen bliver billigere at købe set i forhold til, hvis du køber samme forsikring på egen hånd,” siger han.

Kollektiv ansvarsforsikring
Foruden de individuelle tilbud på kaskoforsikringer, så kommer ordningen også til at omfatte en prismæssig attraktiv ansvarsforsikring til alle bådejere i medlemsklubber under Dansk Sejlunion. Ansvarsforsikringen bliver et standardprodukt, administreret af mæglerfirmaet.

Tilbud til klubberne
I første omgang har Dansk Sejlunion fokuseret på løsningen til klubbernes medlemmer. I næste omgang vil ordningen blive udbygget til at omfatte tilbud på forsikring af klubhuse, indbo og klubbernes både.

Den nye forsikringsordning bliver yderligere omtalt i næste udgave af medlemsbladet SEJLER, foruden løbende nyheder om ordningen på sejlsport.dk.

Ordningen lanceres den 27. februar i forbindelse med åbningen af Cph. Maritim Festival (27. februar – 2. marts) i Lokomotivværkstedet, København.

content-loader
content-loader
content-loader