Gå til hoved-indhold
Fredag ankom de bevaringsværdige skibe til Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts AvisTur
Fredag ankom de bevaringsværdige skibe til Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis

Sejlskibe vil ansætte lobbyist

For mange sejlskibe lægges op, forsvinder til udlandet eller gøres til lystbåde, advarer Træskibssammenslutningens formand før ankomsten til Svendborg fredag.

Af Søren Stidsholt Nielsen |

Under Svendborg-finalens festlige overflade fredag lurer bekymringen for de smukke, gamle sejlskibes fremtid.

"Det er alvor nu", hedder det advarende i programmet for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe.

Ti skibe forsvundet
I alvors-opråbet fra skibejerne ligger et ønske om, at charterskibene får betingelser, så de kan fortsætte deres indtægtsgivende sejlads med passagerer - og vel at mærke med Dannebrog som flag.

Når sejlsskibsfolkene taler i bekymret tonefald, kan de bl.a. henvise til en statistik for de sidste fire år. 

Heri er hele ti tidligere charterskibe enten oplagt, solgt til udlandet eller har ændret status til lystfartøj.

Blandt de nævnte skibe er Langelands Museums paket Mjølner samt Svendborg-skibene Cathrine K, Chimera og Haabet. De tre første er ude af charter eller lagt op. Haabet er solgt til England.

Kommunerne svigter
Formanden for Træskibssammenslutningen Merete Ettrup, Holbæk siger til Fyens.dk, at der er flere årsager til den triste statistik:

- Charterskibene har i mange år haft kommunernes lejrskoler som gode, faste kunder. Efter mange kommunale sparerunder, er det marked næsten væk nu. Det samme gælder sejlads med adfærdsvanskelige unge. Skibene mærker også finanskrisen ved, at mange firmaer har sparet en sejltur væk med ansatte eller kunder. 

Færre passagerer giver færre indtægter. Når udgifter til at holde skibene i god og sikkerhedsmæssig, lovlig stand samtidig stiger, udfordres økonomien.

- Vi går selvfølgelig meget ind for sikkerhed til søs, men vi har svært ved at forklare myndighederne, at der ikke altid kan etableres de samme sikkerhedsløsninger i et gammelt sejlskib som i et moderne stålskib. Men reglerne er ens, og det kunne vi godt tænke os at få ændret på, påpeger Merete Ettrup.

Vil ansætte lobbyist
Træskibs-formanden nævner som eksempel, at nogle af de større charterskibe kun må medtage 12-16 passagerer.

Så lave passagertal gør det svært at drive forretning med udgifter som hyre, vedligeholdelse og renovering.

- Derfor ser vi også i disse år, at flere af charterskibene ændrer status til lystfartøjer. Der er simpelthen ikke mere brød i at sejle med betalende passagerer, så forretningen kan hænge sammen på en fornuftig måde, siger Merete Ettrup.

Træskibssammenslutningen, der også har omkring 400 ikke-erhvervsskibe som medlemmer, vil nu professionalisere sin indsats. Hidtil er foreningen fortrinsvis drevet af frivillige.

Merete Ettrup oplyser, at TS i øjeblikket arbejder på, at der fra nytår kan ansættes en slags lobbyist.

Blandt andre opgaver skal den nye medarbejder overbevise lovgiverne om vigtigheden af at skabe vilkår, så den sejlførende kulturarv kan bevares sejlende under dansk flag.

Kilde: Fyens.dk 

content-loader
content-loader
content-loader