Gå til hoved-indhold
Bestyrelsen ønsker en valgkamp, som vil danne ramme for en konstruktiv dialog om den fremtidige retning for Dansk Sejlunion.Sejlklubber
Bestyrelsen ønsker en valgkamp, som vil danne ramme for en konstruktiv dialog om den fremtidige retning for Dansk Sejlunion. Her ses Hans Natorp. Foto: Flemming Ø. Pedersen/Dansk Sejlunion

Åbent brev til sejlerdanmark - ny formand til DS

Bestyrelsen ønsker en valgkamp, som vil danne ramme for en konstruktiv dialog om den fremtidige retning for Dansk Sejlunion, skriver Henrik Voldsgaard, næstformand i DS.

Af Troels Lykke |

Dansk Sejlunion skal som bekendt have ny formand, når Hans Natorp på næste generalforsamling træder tilbage for at koncentrere sig om næstformandsposten i DIF. 

Den ny formand vælges direkte på Dansk Sejlunions generalforsamling i foråret 2017.  

Bestyrelsen ønsker en valgkamp, som vil danne ramme for en konstruktiv dialog om den fremtidige retning for Dansk Sejlunion.  

Som vi ser formandens opgave Formanden for Dansk Sejlunion sidder i spidsen for unionens bestyrelse og har en væsentlig indflydelse på sejlsportens samlede udvikling i Danmark.

Det sker naturligvis i tæt dialog med en lang række centrale samarbejdspartnere - herunder myndigheder, idrættens organisationer, den øvrige bestyrelse og sekretariat samt først og fremmest sejlere, klasseorganisationer og Dansk Sejlunions mere end 250 medlemsklubber.  

Dansk Sejlunion har i 2015 vedtaget DS Strategi 2018 med en række centrale prioriteringer frem mod 2018, og formandens opgave er i første omgang at føre denne strategi sikkert i mål i tæt samarbejde med førnævnte parter.  

Det ønskes

Den ny formand skal bl.a. sætte sig i spidsen for at:

-    understøtte udvikling af stærke, aktive og attraktive sejlklubber 

- gøre sejlsporten attraktiv som sport og fritidsbeskæftigelse for danske familier

- udvikle de sportslige muligheder -

sikre sammenhængskraften mellem den brede sejlsport og eliten - adressere generationsudfordringen

- placere Dansk Sejlunion et relevant sted i det internationale samarbejde

- arbejde på at sikre en solid finansiering af Dansk Sejlunions aktiviteter 

Dansk Sejlunions bestyrelse opfordrer derfor sejlerdanmark til at deltage i arbejdet med at finde egnede kandidater til posten som formand for de samlede aktiviteter i Dansk Sejlunion.

Kandidat der kan gøre en forskel

Vi søger efter en kandidat, som kan gøre en forskel for dansk sejlsport i sin helhed. 

På grund af Hans Natorps tilbagetræden midt i valgperioden, vælges den næste formand i første omgang for en etårig periode - og fra 2018 for en periode på to år.

Der er i øjeblikket knyttet en mindre kompensation til formandensposten. 
En aktiv valgkamp Det er bestyrelsens holdning, at der med valget følger en oplagt mulighed for at få en kvalificeret debat om den fremtidige retning for Dansk Sejlunion. Det er en mulighed, vi gerne vil støtte aktivt.  
   
Bestyrelsen ønsker en åben, aktiv og kvalificeret valgkamp, hvor kommende kandidater tidligt vil blive bedt om at præsentere deres visioner, ideer, holdninger og prioriteringer i relation til formandsposten. 

Således er det bestyrelsens håb, at vi i løbet af februar 2017 kan invitere til to offentlige debataftener, hhv. vest og øst for Storebælt, hvor formandskandidaterne deltager. 

Den formelle deadline for opstilling til formandsvalget er mandag den 13. februar 2017.

Generalforsamling i Svendborg til marts

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 18. marts 2017 i Svendborg. Vi håber med denne åbne invitation at få mulige og kommende fomandskandidater til at melde deres interesse i god tid, så vi derigennem baner vej for en grundig debat og idéudvikling omkring Dansk Sejlunions fremtid.  

Er du mulig kandidat - eller har du forslag?

Hvis du ser dig selv som mulig formandskandidat - eller hvis du kan pege på én eller flere kandidatemner - så vil jeg på vegne af Dansk Sejlunions bestyrelse meget gerne høre fra dig.

Jo før, jo bedre.  

Kontakt mig på telefon 2016 0650 eller send en mail til henrik@voldsgaard.com. Begge dele naturligvis helt uforpligtende. 

Vi ser frem til en spændende valgkamp.  

På vegne af bestyrelsen  
Henrik Voldsgaard Næstformand Dansk Sejlunion

content-loader
content-loader
content-loader