Gå til hoved-indhold
Flere lystsejlere vil bruge dybdeinfo fra Geodatastyrelsen i ferien. Men hvad gør man, hvis informationerne ikke stemmer overens med virkeligheden? Foto: Sara SulkjærKort Nyt
Flere lystsejlere vil bruge dybdeinfo fra Geodatastyrelsen i ferien. Men hvad gør man, hvis informationerne ikke stemmer overens med virkeligheden? Foto: Sara Sulkjær

Kan vi stole på den danske havnelods? Ikke helt

Hvad gør sejleren, når dybderne i søkort eller havneplaner ikke er korrekte? Læs her Geodatastyrelsens svar.

Af Sara Sulkjær |

For et par uger siden stillede Duelighedsklubben, foranlediget af flere sejleres klager over træghed med at få rettet grove dybde-angivelses-fejl i Den Danske Havnelods, et par spørgsmål til Geodatastyrelsen:

1) Hvor mange procent må vanddybderne være forkert angivet i et søkort eller en havneplan fra Geodatastyrelsen, uden at det antages at være til fare for sejladsen?

2) Hvad gør en sejler, når han/hun konstaterer, at de anførte dybder i et søkort, eller i en havneplan fra Geodatastyrelsen i Den Danske Havnelods, er så unøjagtige, at det er til fare for sejladsen?

Her er svaret fra Geodatastyrelsen:

Dybder i danske kort og planer følger de internationale retningslinjer som angivet af IHO, den internationale hydrografiske organisation. Der er således ingen procenttal, hvormed en dybde må afvige fra virkeligheden - hvis dybden i et havneløb er 2 m, må den altså ikke angives til 2,5 eller 3 m.

Når dette er sagt, kan der kan dog være taget særlige hensyn for at sikre sejladsen, således at dybden skrives ned til fx 1 m - dette hvis der rapporteres om lægere dybder i havneløbet, eller hvis dybderne udenfor havnen ikke tillader, at en havn anløbes med en større dybgang.

Safety first-princippet gælder alle dybdeangivelser i søkortet, så man vil aldrig opleve, at en dybde opskrives fra fx. 1,9 m til 2 m i kort eller plan.

Dog skal det bemærkes, at dybdeinformationer generelt kan være ufuldstændige og/eller unøjagtige på grund af tidligere tiders opmålingsmetoder, samt at den kan have ændret sig pga. råstofudvinding, sandvandring og lignende.

En detaljeret beskrivelse af søkortets nøjagtighed og pålidelighed findes, som du ved, i publikationen Bag om søkortet, der kan downloades gratis fra vores hjemmeside her.

En sejler der konstaterer, at oplysninger - fx dybdeangivelser i søkort eller havneplaner - er så unøjagtige, at de er til fare for sejladsen, skal kontakte vagthavende styrmand i Søfartsstyrelsen

Dette fra styrelsens hjemmeside:
Fejl på afmærkning og andre farer for sejladsen

Kontakt vagthavende på telefon: 72 19 60 40

Mandag - torsdag: 8.00-16.00

Fredag: 8.00-15.00

Udenfor kontortid skal du melde fejlen til Forsvarets Operationscenter på telefon: 72 85 03 70.

Herefter foretager Søfartsstyrelsen så den nødvendige sagsbehandling, og sørger for at træffe de fornødne foranstaltninger, fx at nød-afmærke en potentiel fare samt at videreformidle oplysningen via de officielle kilder; efterretninger for Søfarende eller som en egentlig navigationsadvarsel.

Geodatastyrelsen tilretter søkort og havneplaner efter såvel de danske som udenlandske efterretninger, og disse rettelser udgives så i publikationen Søkortrettelser hver uge. I Søkortrettelser offentliggøres også rettelser til tekstoplysninger i Den Danske Havnelods.

Ved mere generelle rettelser til søkort eller nautiske publikationer kan man som sejler, havn eller anden interessent også rette direkte henvendelse til Geodatastyrelsen - der er et kontakt os-link på vores hjemmeside her.

Er man i tvivl om, hvorvidt en rettelse eller et spørgsmål skal stiles det ene eller det andet sted, vil begge styrelser være behjælpelig med at finde den rette modtager.

Med venlig hilsen
Pelle Thomas Aagaard

Redaktør, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Geodatastyrelsen

content-loader
content-loader
content-loader